ZEBRANIA W GRUPACH

Zapraszamy na zebrania

Wtorek  3 września  godz. 17.30  –  grupa  I,  II,  III

Środa    4 września   godz. 17.30  – grupa  IV,  VI,  IX

Czwartek  5  września  godz. 17.30  – grupa  V,   VII,  VIII