Zamierzenia i listy do rodziców

Grupa VI

LISTOPAD

 1. W krainie bajek
 2. Na starej fotografii
 3. Jesienna muzyka
 4. Mali artyści
 • rozwijanie zainteresowań bajkami i baśniami;
 • rozwijanie wyobraźni oraz inspirowanie do wyrażania treści w formie ekspresji ruchowej i plastycznej
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się
 • zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku
 • wprowadzenie wzoru graficznego liczby 2
 • rozwijanie umiejętności przeliczania i porządkowania zbiorów
 • rozwijanie umiejętności dodawania podczas zabaw z kostką
 • rozwijanie analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głosek: e, t, d, i
 • kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich
 • umiejętność globalnego czytania wyrazów: ekran, tamburyn, deska, igła
 • nauka piosenek i pląsów
 • wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno – rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom

PAŹDZIERNIK

TEMATY:

1. W zdrowym ciele zdrowy duch

2. Jesienią w parku

3. Jesienią w lesie

4. Przygotowania do zimy

Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: lekarz.

Odbieranie otaczającego świata poprzez różne zmysły.

Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku, w lesie, w gospodarstwie domowym.

Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.

Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 1.

Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.

Kształtowanie umiejętności rozróżniania i podawania nazw podstawowych figur geometrycznych.

Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: aparat, las, mama.

Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głosek a, l, m w wyrazach.

Nauka piosenek i pląsów.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

WRZESIEŃ

 • W przedszkolu
 • Integracja z grupą rówieśniczą;
 • Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu;
 • Poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw;
 • Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała;
 • Moja miejscowość
 • Rozwijanie umiejętności słuchania z zrozumieniem;
 • Rozwijanie umiejętności analizy wyrazowej i sylabowej;
 • Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego;
 • Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe;
 • Poznanie numerów alarmowych do tych instytucji;
 • Ja, ty i środowisko
 • Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała;
 • Poznanie zmysłów, jakimi odbieramy otaczający nas świat;
 • Rozwijanie orientacji w schemacie ciała;
 • Doskonalenie percepcji wzrokowej;
 • Dary jesieni na talerzu
 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią;
 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią w sadzie;
 • Kształtowanie umiejętności nazywania prac w sadzie;
 • Kształtowanie umiejętności nazywania prac w ogródkach warzywnych lub na polach jesienią;
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski o w wyrazach.