Zamierzenia

Grupa VI

PAŹDZIERNIK 2020

 1. Dbamy o zdrowie
 2. Jesienią w parku i w lesie
 3. Zabawy na jesienne wieczory
 4. Listopadowe wspomnienia
 • Poszerzanie wiedzy na temat pochodzenia produktów spożywczych.
 • Zapoznanie dzieci z piętrami piramidy żywieniowej.
 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku, w lesie, w gospodarstwie domowym.
 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dziecka.
 • Kształtowanie percepcji słuchowej poprzez liczne zagadki słowne i dźwiękowe.
 • Doskonalenie percepcji wzrokowej i sprawności grafomotorycznej.
 • Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 2 oraz 3.
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
 • Kształtowanie umiejętności rozróżniania i podawania nazw podstawowych figur geometrycznych.
 • Kształtowania umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: mama, tata, las.
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głosek: i, e, m w wyrazach.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Poszerzenie wiedzy na temat sztuki i muzyki. Poznanie takich zawodów jak: malarz, muzyk, aktor.
 • Poszerzenie wiedzy na temat członków swojej rodziny. Zachęcanie do swobodnych wypowiedzi dzieci poprzez tworzenie mapy myśli.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-ruchowych.
 • Integracja grupy.

WRZESIEŃ 2020

 1. W przedszkolu

– Przypomnienie zasad obowiązujących w przedszkolu,

– Doskonalenie umiejętności współpracy w grupie,

– Doskonalenie umiejętności samoobsługowych,

– Wyrabianie nawyku częstego i dokładnego mycia rąk,

– Wspólne tworzenie kodeksu grupy.

 1. Wakacyjne wspomnienia

– Zapoznanie dzieci z cechami charakterystycznymi dla lata,

– Doskonalenie analizy i syntezy słuchowej,

– Zachęcanie dzieci do swobodnej wypowiedzi na temat lata,

– Doskonalenie orientacji w roku kalendarzowym,

– Rozwijanie umiejętności matematycznych przez klasyfikowanie przedmiotów według wielkości, koloru lub przeznaczenia.

 1. Jesteśmy bezpieczni

– Doskonalenie sprawności manualnej,

– Zapoznanie z procedurami bezpieczeństwa w przedszkolu,

– Rozwijanie logicznego myślenia,

– Zapoznanie dzieci z numerami alarmowymi,

– Uwrażliwienie dzieci na zachowanie ostrożności w kontaktach z nieznajomymi.

 1. Dbam o siebie i środowisko

– Doskonalenie umiejętności nazywania i oznaczania części ciała człowieka na schemacie oraz opisywania ich funkcji,

– Wprowadzenie litery O, o na podstawie wyrazu „oko”,

– Budowanie świadomości dzieci na temat higieny,

– Poszerzenie wiedzy na temat zmysłu dotyku, smaku i węchu,

– Wprowadzenie liczby 1,

– Rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów pod względem przeznaczenia i wielkości,

– Kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem.

 

 

MAJ

 1. JAK POWSTAJE KSIĄŻKA

zapoznanie z etapami powstawania książki

poznanie zawodów: pisarz, ilustrator, drukarz

poznanie liczebnika 9 w aspekcie głównym i porządkowym

ocena zachowań bohaterów bajek, opowiadań

 1. NA ŁĄCE

kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej: wysłuchiwanie głoski w

nagłosie [ł]

poznanie etapów rozwoju: żaby, motyla

poznanie środowiska przyrodniczego jakim jest łąka; flory i fauny

rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego na podstawie historyjek obrazkowych

 1. MAMA I TATA

pogłębienie wiedzy na temat swoich rodziców i rodziny

wprowadzenie dzieci w obowiązki domowe

utrwalenie kształtów figur geometrycznych

poszerzanie słownictwa na podstawie słuchanych opowiadań

 1. ZWIERZĘTA

poznanie potrzeb i zwyczajów zwierząt domowych

kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej: wysłuchiwanie głoski w nagłosie [z]

poznanie cyfry 0 i zbioru pustego

poznanie zawodu weterynarza oraz życia zwierząt w zoo

KWIECIEŃ

1. NA WSI

kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej: wysłuchiwanie głoski w nagłosie [j]

poznanie liczebnika 8 w aspekcie głównym i porządkowym

poznanie roli zwierząt w życiu człowieka

nauka piosenki Dziadek fajną farmę miał

2. ŚWIĘTA WIELKANOCNE

poznanie zwyczajów związanych ze świętami Wielkanocnymi

wykonywanie ozdób wielkanocnych

rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie 10

 3. CHRONIMY ŚRODOWISKO

kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej: wysłuchiwanie głoski w nagłosie [w]

poznanie sposobów dbania o czyste powietrze i walki ze smogiem

ćwiczenie segregowania śmieci do odpowiednich koszy

 4. PRACA ROLNIKA

poznanie nazw maszyn rolniczych

poznanie procesu powstawania chleba i cukru

rozpoznawanie produktów zbożowych

5. KTO TY JESTEŚ?

poznanie legend związanych z powstaniem państwa polskiego

zaznajomienie się z mapą Polski

kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej: wysłuchiwanie głoski w nagłosie [f]

MARZEC

 1. OZNAKI WIOSNY

kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej: wysłuchiwanie głoski w nagłosie [g]

poznanie liczebnika 7 w aspekcie głównym i porządkowym

rozwijanie umiejętności obserwacji najbliższego otoczenia

rozbudzanie zainteresowania zmianami w przyrodzie zachodzącymi wiosną

 1. WSZYSTKO ROŚNIE

poszerzenie wiedzy na temat świata roślin (budowa roślin, funkcje)

utrwalanie poznanych liczebników porządkowych

kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej: wysłuchiwanie głosek w nagłosie [c], [dz]

kształtowanie umiejętności wypowiadania się pełnymi zdaniami

 1. PRACOWITA WIOSNA

rozwijanie umiejętności obserwacji wiosennych zwyczajów ptaków

stworzenie przedszkolnego kącika przyrodniczego

rozwijanie umiejętności określania kierunków w przestrzeni

poznanie warunków potrzebnych do rozwoju roślin

 1. ŚWIĘTA WIELKANOCNE

poznanie zwyczajów związanych ze świętami Wielkanocnymi

zapoznanie z przyśpiewkami ludowymi

wykonywanie ozdób wielkanocnych

układanie zdań z określonym wyrazem

LUTY

 1. KARNAWAŁ

– kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski n w wyrazach

– usprawnianie motoryki małej podczas wycinania określonych kształtów

– nauka piosenki „Przedszkolna samba”, zabawy muzyczno-ruchowe

– rozwijanie umiejętności porównywania liczebności zbiorów

 1. W DAWNYCH CZASACH

  – poszerzanie wiedzy dzieci na temat zawodów wykonywanych przez ludzi i atrybutów z nimi związanych: archeolog, górnik

– kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski s w wyrazach.

– poznanie fizycznych właściwości węgla

– doskonalenie umiejętności różnicowania stron: lewa, prawa

 1. NASZE ULUBIONE BAŚNIE

– poszerzenie słownika czynnego dzieci o pojęcia związane z teatrem

– kształtowanie umiejętności przekazywania informacji poprzez pantomimę

– doskonalenie myślenia przyczynowo-skutkowego poprzez opowiadanie bajek

–  ukazanie właściwych zachowań w miejscach użyteczności publicznej: biblioteka, teatr

– doskonalenie umiejętności wykonywania pracy zgodnie z instrukcją: po prawej, po lewej, nad, pod

 1. KIEDY PATRZĘ W NIEBO

– poszerzenie słownika dzieci o pojęcia związane z porą dnia i nocy

– zapoznanie z Układem Słonecznym, poznanie nazw planet

– nauka piosenki „Lot kosmiczny”, zabawy rytmiczne

– kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski r w wyrazach.

– kształtowanie umiejętności klasyfikowani na podstawie dwóch cech

STYCZEŃ

 1. SKOK W NOWY ROK

utrwalanie nazw pór roku oraz poznawanie nazw miesięcy

poznanie zwyczajów związanych z nocą sylwestrową i witaniem nowego roku

kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej: wysłuchiwanie głoski w nagłosie [p]

utrwalanie pojęć dotyczących określania wieku, wysokości, wielkości itp. [najmłodszy – najstarszy; najniższy – najwyższy; najmniejszy – największy]

 1. WSZĘDZIE BIAŁO

poznanie zimowych zjawisk atmosferycznych

poznanie różnych stanów skupienia wody – przeprowadzanie eksperymentów

wykorzystywanie różnych technik plastycznych do stworzenia zimowej pracy plastycznej

tworzenie zbiorów czteroelementowych poprzez dokładanie i zabieranie elementów

 1. BABCIA I DZIADEK

rozwijanie umiejętności wypowiadania się przed grupą na temat czasu wolnego spędzanego z dziadkami i tradycjach rodzinnych

wykonanie prezentu dla babci i dziadka

nauka piosenki Babcia od bajek, dziadek od zagadek

kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej: wysłuchiwanie głoski w nagłosie [b]; wyszukiwanie głosek [p] i [b] w słyszanych słowach

klasyfikowanie przedmiotów wg dwóch cech

 1. ZIMOWE ZABAWY

nauka dobierania ubrań odpowiednich do pogody i pory roku

rozwijanie umiejętności wypowiedzi na przykładzie ulubionych zabaw i sportów zimowych

słuchowe różnicowanie w wyrazach głosek [s] i [sz]

poznanie liczebnika 5 w aspekcie głównym i porządkowym

Piosenka

Babcia od bajek, dziadek od zagadek

1.Moja babcia i mój dziadek
to wspaniali są dziadkowie.
 Dziadek mnóstwo zna zagadek,

babcia bajkę nam opowie.
 Bo na świecie nie znajdziecie takich bajek i zagadek,

jakie wnukom opowiada moja babcia i mój dziadek.
2.Poprosimy naszą babcię,
babciu z tajemniczą miną.
Opowiadaj naszą bajkę,

a za każdym razem inną.
Bo na świecie nie znajdziecie takich bajek i zagadek,

jakie wnukom opowiada moja babcia i mój dziadek.
3.Posadzimy teraz dziadka

na fotelu wiklinowym.
Dziadku powiedz nam zagadkę,
całkiem nową prosto z głowy.
Bo na świecie nie znajdziecie takich bajek i zagadek,

jakie wnukom opowiada moja babcia i mój dziadek.

GRUDZIEŃ

 1. ŚWIĄTECZNE POCZTÓWKI

– poszerzanie wiedzy dzieci na temat zawodów wykonywanych przez ludzi i atrybutów z nimi związanych: listonosz, górnik

– poznanie zwyczaju wysyłania pocztówek świątecznych

– rozwijanie umiejętności układania i opowiadania historyjki obrazkowej „Droga listu”

– ćwiczenie orientacji w schemacie ciała: strona prawa, lewa

 1. CIEPŁO I MIŁO

–  poszerzanie wiedzy dzieci na temat zawodów wykonywanych przez ludzi i atrybutów z nimi związanych: krawcowa

– kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej: wysłuchiwanie głoski w nagłosie: [i]

– rozwijanie umiejętności klasyfikowania wg określonego kryterium np. ubrania na określoną porę roku

– poznanie znaczenia słońca, wody i wiatru w przyrodzie

 1. SPOTKANIE PRZY WIGILIJNYM STOLE

 – poszerzanie wiedzy dzieci na temat tradycji obchodzenia Bożego Narodzenia w Polsce;

–  nauka śpiewania kolęd i pastorałek „Pójdźmy wszyscy do stajenki”, „Gore gwiazda Jezusowi”

– tworzenie zbiorów równolicznych

– wykorzystanie techniki plastycznej origami do wykonania ozdób choinkowych

 1. ZWIERZĘTA ZIMĄ

– poszerzenie wiedzy dzieci na temat sposobów zwierząt na przetrwanie zimy

– rozpoznawanie i podawanie nazw ptaków zimujących w Polsce: gil, sikorka

– kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej: wysłuchiwanie głoski w nagłosie: [u]

Piosenki

*„Już blisko kolęda”

Gdy w pokoju wyrośnie choinka,
Łańcuszkami, bombkami zaświeci.

Ref.:
To znaczy, że już Święta,
Że już blisko kolęda,
Że Mikołaj przyjedzie do dzieci.
Hej kolęda, kolęda.

Gdy opłatek już leży na stole,
Pierwsza gwiazdka zabłyśnie na niebie.

To znaczy, że już Święta,
Że już blisko kolęda,
Że Mikołaj przyjedzie do Ciebie.
Hej kolęda, kolęda.

Gdy upieką się słodkie makowce
I głos dzwonka z daleka zawoła.

To znaczy, że już Święta,
Że już blisko kolęda,
I za drzwiami już stoi Mikołaj.
Hej kolęda, kolęda

*„Wesoła choinka”

Na gałązce choinkowej wiszą dwa jabłuszka
Przy jabłuszku pierwszym pajac,
przy drugim kaczuszka
Pajac biały jest jak piekarz,
mąkę ma na brodzie
A kaczuszka złota,
jakby kąpała się w miodzie.

Choinka, choinka, wesoła choinka!

LISTOPAD

 1. W krainie bajek
 2. Na starej fotografii
 3. Jesienna muzyka
 4. Mali artyści
 • rozwijanie zainteresowań bajkami i baśniami;
 • rozwijanie wyobraźni oraz inspirowanie do wyrażania treści w formie ekspresji ruchowej i plastycznej
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się
 • zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku
 • wprowadzenie wzoru graficznego liczby 2
 • rozwijanie umiejętności przeliczania i porządkowania zbiorów
 • rozwijanie umiejętności dodawania podczas zabaw z kostką
 • rozwijanie analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głosek: e, t, d, i
 • kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich
 • umiejętność globalnego czytania wyrazów: ekran, tamburyn, deska, igła
 • nauka piosenek i pląsów
 • wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno – rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom

PAŹDZIERNIK

TEMATY:

1. W zdrowym ciele zdrowy duch

2. Jesienią w parku

3. Jesienią w lesie

4. Przygotowania do zimy

Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: lekarz.

Odbieranie otaczającego świata poprzez różne zmysły.

Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku, w lesie, w gospodarstwie domowym.

Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.

Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 1.

Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.

Kształtowanie umiejętności rozróżniania i podawania nazw podstawowych figur geometrycznych.

Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: aparat, las, mama.

Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głosek a, l, m w wyrazach.

Nauka piosenek i pląsów.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

WRZESIEŃ

 • W przedszkolu
 • Integracja z grupą rówieśniczą;
 • Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu;
 • Poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw;
 • Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała;
 • Moja miejscowość
 • Rozwijanie umiejętności słuchania z zrozumieniem;
 • Rozwijanie umiejętności analizy wyrazowej i sylabowej;
 • Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego;
 • Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe;
 • Poznanie numerów alarmowych do tych instytucji;
 • Ja, ty i środowisko
 • Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała;
 • Poznanie zmysłów, jakimi odbieramy otaczający nas świat;
 • Rozwijanie orientacji w schemacie ciała;
 • Doskonalenie percepcji wzrokowej;
 • Dary jesieni na talerzu
 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią;
 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią w sadzie;
 • Kształtowanie umiejętności nazywania prac w sadzie;
 • Kształtowanie umiejętności nazywania prac w ogródkach warzywnych lub na polach jesienią;
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski o w wyrazach.