Zamierzenia grupa VII

PAŹDZIERNIK 2020

I. Dary jesieni:

 • Rozróżnianie i nazywanie warzyw rosnących w Polsce i w innych regionach świata
 • Ćwiczenie umiejętności określania głoski w nagłosie nazw niektórych warzyw oraz liczenia głosek w słowach
 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania owoców krajowych i egzotycznych
 • Doskonalenie umiejętności globalnego czytania
 • Utrwalenie zasad bezpiecznego grzybobrania, odróżnianie grzybów jadalnych i niejadalnych; zapoznanie ze skutkami spożywania nieznanych, trujących grzybów
 • Wielozmysłowe rozpoznawanie niektórych darów jesieni, poznanie ich zastosowania
 • Doskonalenie kompetencji językowych poprzez tworzenie rymów

II. Dbamy o zdrowie:

 • Utrwalenie zasad zdrowego żywienia
 • Kształtowanie umiejętności rozróżniania produktów zdrowych od  niezdrowych
 • Wprowadzenie pojęcia zdrowy styl życia, promowanie zdrowego stylu życia
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej poprzez zabawy ruchowe
 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie i samopoczucie
 • Praktyczne nauka prawidłowych nawyków higienicznych
 • Rozwijanie ogólnej sprawności dzieci poprzez udział w zabawach ruchowych
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podany temat

III. Jesienią w parku i w lesie:

 • Utrwalenie informacji dotyczących zmian zachodzących jesienią w przyrodzie
 • Rozwijanie umiejętności czytania metodą globalną
 • Utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania się podczas spaceru w parku i lesie
 • Doskonalenie wrażliwości estetycznej
 • Poszerzanie słownika czynnego dzieci poprzez tworzenie wyrazów pochodnych
 • Zachęcanie do aktywności ruchowej podczas zabaw na świeżym powietrzu
 • Rozwijanie wrażliwości na problemy ludzi i zwierząt

IV. Zabawy na jesienne wieczory:

 • Wdrażanie dzieci do odróżniania elementów świata fikcji od rzeczywistości
 • Wyrażanie emocji za pomocą muzyki i tańca
 • Przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw ruchowych
 • Wdrażanie dzieci do odróżniania elementów świata mediów od rzeczywistości
 • Utrwalenie wiedzy o zawodach ludzi związanych z pracą w teatrze: aktor, sufler, scenograf, reżyser itp.
 • Doskonalenie umiejętności społecznych poprzez zabawy teatralne i dramowe
 • Rozwiązywanie i układanie zagadek słownych, żartów językowych

Kształtowanie pojęć matematycznych:

 • kształtowanie umiejętności przeliczania obiektów i rozdawania po tyle samo
 • wprowadzenie pojęć waga, ważenie
 • wprowadzenie cyfry 2
 • rozwijanie umiejętności różnicowania wielkości obiektów
 • rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez rozpoznawanie niektórych monet i banknotów
 • kontynuowanie rytmów 3- elementowych
 • utrwalanie stronności ciała, nazywanie kierunków na lewo, na prawo

WRZESIEŃ 2020

1. W PRZEDSZKOLU

 • utrwalenie zasad bezpieczeństwa sanitarnego i higieny osobistej
 • wprowadzenie zasad obowiązujących w grupie Skrzaty
 • rozwijanie orientacji w przestrzeni podczas poruszania się zgodnie z instrukcją
 • rozpoznawanie zapisu swojego imienia i imion koleżanek i kolegów z grupy (czytanie globalne)
 • integracja grupy przedszkolnej poprzez wspólne zabawy ruchowe
 • nauka piosenki przewodniej Plac zabaw

2. WAKACYJNE WSPOMNIENIA

 • poznanie charakterystycznych cech lata
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na forum grupy (prezentowanie pamiątek z wakacji)
 • poszerzanie wiedzy na temat regionów Polski i świata
 • klasyfikowanie przedmiotów wg dwóch cech
 • nauka wyszukiwania informacji w różnych źródłach (książki, albumy, czasopisma)

3. JESTEŚMY BEZPIECZNI

 • poznanie liczby i cyfry 0
 • rozwijanie słownika czynnego poprzez tworzenie pojęć ogólnych, synonimów, rymów
 • ćwiczenia percepcji wzrokowej: rozpoznawanie i identyfikowanie symboli; różnicowanie podobnych do siebie kształtów liter
 • utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania się podczas zabaw w sali, na placu zabaw, w kontaktach z innymi
 • utrwalenie numerów alarmowych i sposobu korzystania z nich;

4. DBAM O SIEBIE I ŚRODOWISKO

 • wprowadzenie litery [o] na przykładzie wyrazu „okulary”
 • utrwalanie schematu ciała, określanie prawej i lewej strony ciała
 • kształtowanie zachowań profilaktycznych dotyczących higieny osobistej
 • nauka dokonywania analizy zdań
 • poznanie liczby i cyfry 1 w aspekcie głównym i porządkowym

WYDARZENIA:

15.09 – dzień kropki

20.09 – dzień przedszkolaka

MAJ

1. JAK POWSTAJE KSIĄŻKA

 • Czerpanie radości z podpowiedzi, rozwiązywania problemów i porad płynących ze słowa pisanego
 • Poszerzanie czynnego słownika dziecka o wyrazy :grafik, ilustrator,drukarz.
 • Nauka piosenki pt.”W Bibliotece”
 • Rozwijanie myślenia twórczego poprzez rozwiązywanie zagadek o bohaterach dziecięcych bajek.
 • Rozwijanie poczucia szacunku do książek, szanowania i dbania o nie
 • Kształtowanie odporności emocjonalnej w rodzinnych grach planszowych

2. NA ŁĄCE

 • Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: łapa.
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski”ł”w wyrazach np. łapa, łopata.
 • Nauka piosenki pt. „Łąka”.
 • Zachęcanie do prowadzenia obserwacji i wyciągania wniosków na ich podstawie.
 • Rozwiązywanie zagadek o mieszkańcach łąki.
 • Odbieranie otaczającego nas świata poprzez różne zmysły np. odgłosy przyrody.
 • Poszerzanie czynnego słownika dziecka o zjawiska świata zwierząt.
 • Ustalenie chronologii zdarzeń -historyjki obrazkowe i następstw czasowych.

3. MAMA I TATA

 • Aktywne włączanie dzieci w przygotowania do rodzinnego święta, budzenie szacunku i więzi.
 • Czerpanie radości ze wspólnej zabawy w domach, bliskości i dawania poczucia bezpieczeństwa dzieciom.
 • Rozwijanie umiejętności różnicowania i podawania nazw kierunków w przestrzeni i na kartce.
 • Utrwalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów.
 • Utrwalenie znajomości figur geometrycznych.
 • Nauka piosenki pt „Wesoła rodzinka”.

4. ZWIERZĘTA

 • Uświadomienie niebezpieczeństwa wynikającego ze spotkania z nieznajomym zwierzęciem.
 • Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: weterynarz.
 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
 • Wprowadzenie liczebnika głównego i porządkowego 9 oraz pojęcia zero (nic).
 • Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazu: zebra.
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski „z” w wyrazach zebra, zegar.
 • Kształtowanie percepcji wzrokowej – odszukiwanie elementów na obrazku, układanie symboli według wzoru i z pamięci – przygotowanie do czytania i pisania.
 • Nauka piosenki pt. ”Kundel bury”.

KWIECIEŃ

PRACA ROLNIKA

 • Poznanie pracy rolnika
 • Rozszerzanie słownika czynnego dziecka o wyrazy nazwy rolniczych i zwierząt hodowlanych.
 • Poznanie etapów powstawania chleba.
 • Poznanie zwyczajów związanych z dniem Prima aprilis.
 • Rozwijanie sprawności grafomotorycznej.

ŚWIĘTA WIELKANOCNE

 • Poznanie zwyczajów związanych ze świętami Wielkanocnymi.
 • Wzbogacanie słownika czynnego dziecka o symbole świąt wielkanocnych.
 • Zachęcanie do tworzenia własnych kompozycji i prac plastycznych.
 • Doskonalenie sprawności manualnej- wykonanie pisanki.
 • Ćwiczenie relaksacyjne- masaż, rozwijanie twórczej wyobraźni.
 • Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania.

CIEKAWOSTKI WIOSENNE

 • wzbogacenie wiedzy przyrodniczej  na temat: bociana, żaby, biedronki i łabędzia
 • rozwijanie pomysłowości i twórczości dziecka, podczas wykonywania prac plastycznych
 • wspieranie rozwoju motoryki małej

CHRONIMY ŚRODOWISKO

 • propagowanie postawy proekologicznej
 • poznawanie pojęć związanych z ekologią: recykling, segregacja śmieci, środowisko przyrodnicze, fauna, flora
 • poznanie obrazu graficznego litery ,,W, w’’
 • nauka słów i melodii piosenki ,,Duszki leśne”
 • poszerzenie zainteresowań dotyczących pozyskiwania energii  w sposób ekologiczny

KTO TY JESTEŚ

 • kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich
 • kształtowanie umiejętności globalnego czytania wyrazów: godło, flaga
 • poznanie obrazu graficznego litery ,,F,f’’ – doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania. Posługiwanie się liczebnikami porządkowymi i głównymi.

MARZEC

 1. OZNAKI WIOSNY

Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas wczesnej wiosny oraz samodzielności tej czynności podczas ubierania się i rozbierania w szatni

Zabawy słuchowe- tropimy głoskę „g”, wyjaśnienie przysłowia „W marcu jak w garncu”

Uświadamianie następstwa dni tygodnia, utrwalenie nazw dni, miesięcy oraz pór roku

Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku (długość dnia, cieplejsze dni, przyloty ptaków, budzenie się roślin)

Zapamiętanie cech typowych dla wczesnej wiosny: zmienna pogoda, pierwsze kwiaty, pąki liściowe na drzewach itp.

Nauka piosenki pt. ”Marcowe żaby”

2. WSZYSTKO ROŚNIE

Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody: cebuli, fasoli, systematycznej obserwacji i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników.

Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu w ogrodzie przedszkolnym.

Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów

Rozwijanie percepcji słuchowej, doskonalenie umiejętności odróżniania głoski „c” i „dz”.

Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.

Rozwijanie zainteresowania punktami usługowymi funkcjonującymi w otoczeniu-

sklep ogrodniczy, kwiaciarnia.

Rozwijanie słownika czynnego dziecka o słowa np. korzeń, łodyga, kwiatostan, florystyka.

Doskonalenie sprawności grafomotorycznej, kreślenie szlaczków i kształtów literopodobnych 

3. PRACOWITA WIOSNA

Rozwijanie umiejętności właściwego reagowania na przegraną, znoszenie porażek w trakcie gier planszowych

Utrwalenie umiejętności przeliczania dokładania, odkładania w zakresie 7

Rozbudzanie zainteresowania przyrodą podczas pobytu na dworze -obserwacja ptaków, zachęcanie do codziennych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu.

Doskonalenie percepcji słuchowej – wyróżnianie głosek w prostych wyrazach oraz ich wymawianie.

Ćwiczenia orientacji przestrzennej używanie określeń : na ,w ,obok, za, przed, pod, pomiędzy, z prawej i z lewej strony

Nauka piosenki pt. „Pracowita pani Wiosna”, zabawy rytmiczno-ruchowe

4.     NA WSI

Zachęcanie do codziennego spożywania mleka i przetworów mlecznych, przełamywanie ewentualnej niechęci. Poznanie produktów mlecznych: sery, maślanki, kefiry, jogurty itp

Rozwijanie sprawności grafomotorycznej- ćw. usprawniające prace ręki

Doskonalenie percepcji słuchowej – wyróżnianie głosek w wyrazach  – np. głoski „j”

Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego – ustalanie kolejności zdarzeń i porządkowanie obrazków w historyjkach obrazkowych.

Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania -działania na konkretach np. klocki, patyki, kamyki itp

Posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi, wprowadzenia liczebnika głównego i porządkowego 8

LUTY

 1.   NASZE ULUBIONE BAŚNIE

Rozwijanie czynnego słownika dziecka- w rozmowie spontanicznej i ukierunkowanej

Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowo-wzrokowej, pamięci ruchowej w kierowanych zadaniach

Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej głoskowej, dzielenie wyrazów na głoski, wyróżnianie głosek w nagłosie -zabawy słuchowe

Rozwijanie umiejętności poprawnego przeliczania, porządkowania, porównywania liczebności.

Wdrażanie do wydzielania części wspólnej zbiorów.

Rozwiązywanie zagadek tytułów bajek i ich postaci

2.  ZIMOWE ZABAWY

Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas zimy.

Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.

Kształtowanie odporności na porażki poprzez wprowadzanie do zabaw elementów rywalizacji.

Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej.

Tworzenie zbiorów 5-elementowych, doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach, poznanie monografii liczby 5

Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętuw ogrodzie przedszkolnym.

3.  W DAWNYCH CZASACH I BAŚNIACH

Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazu: „smok”, wysłuchiwania głoski” s” w wyrazach

Rozwijanie umiejętności improwizowania.

Rozwijanie umiejętności twórczych podczas rysowania i malowania.

Kształtowanie umiejętności planowania kolejnych etapów pracy; wdrażanie do rozumienia następstw czasowych podczas układania sekwencji czasowych; posługiwanie się pojęciami: najpierw, potem, na końcu.

Rozwijanie ciekawości poznawczej dzieci- zabawy badawcze  z węglem, zabawy w małych archeologów

Wprowadzenie liczebnika głównego i porządkowego 6

4.  KIEDY PATRZĘ W NIEBO

Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: rakieta.

Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski „r” w wyrazach.

Nauka piosenki pt. „ Lot kosmiczny ” oraz nauka na pamięć wiersza M. Przewoźniaka

”Układ słoneczny”

Rozwijanie umiejętności współdziałania w małym zespole.

Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich np. baśni, opowiadań, wierszy, legend itp

STYCZEŃ

1.SKOK W NOWY ROK

Wdrażanie do adekwatnego ubierania się podczas zimy(ubiór na cebulkę).

Wdrażanie do składania wzajemnego życzeń noworocznych, postanowień na Nowy Rok 2020, zmiany daty w kalendarzu i jego cyklu.

Uświadamianie następstwa dni tygodnia, miesięcy, pór roku- nauka na pamięć zwracając uwagę na odpowiednią  kolejność dni, miesięcy  i pór roku.

Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: Pak,tropimy głoskę „p”.

Utrwalenie umiejętności posługiwania się pojęciami wg podanej cechy np. naj…najmłodszy, najwyższy, największy itp.

2.  WSZĘDZIE BIAŁO

Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku (powolne przybywanie dnia, zjawiska zamarzania, mrozu ,niskich temperatur, szronu,opadów śniegu itp.).

Kształtowanie nawyku pomagania zwierzętom w przetrwaniu zimy.

Wdrażanie do opieki nad hodowlą kryształków soli w kąciku przyrody, systematycznej obserwacji i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników, eksperymentowanie z woda -zamarzanie w niskiej temp ,omówienie cech skupiska stały, ciekły, gazowy

Rozwijanie umiejętności dodawania podczas zabaw z kostką.

Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.

Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów np: „lody” zabawy słuchowe z głoska „y”.

Wprowadzenie liczebnika głównego i porządkowego 4.

3.  BABCIA I DZIADEK

Wdrażanie do kształtowania postawy szacunku i niesienia pomocy osobom starszym, rozmowy na temat naszych dziadków, mojej rodziny

Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głosek p, y, b w wybranych wyrazach Pak, lody ,balon.

Nauka piosenek i pląsów znanym naszym Dziadkom „Ojciec Wirgiliusz, Siała baba mak…, Jawor , Czarny baranie, Stokrotka”, gier i zabaw naszych dziadków „Gąski ,gąski do domu…

Wdrażanie do pamiętania o najbliższych przy różnych okazjach, np. Dzień Babci i Dziadka

Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej głoskowej, dzielenie wyrazów na głoski.

4.  KARNAWAŁ

Rozwijanie umiejętności improwizowania-wyrażania siebie ruchem i gestem, próby wcielania w inne postacie np. bajek, zwierząt

Rozmowy na temat spędzania czasu w karnawale -różne bale , nauka tańca, przebieranie się

Rozwijanie umiejętności twórczych podczas zabaw plastycznych.

Zabawy z liczeniem, utrwaleniem orientacji w schemacie ciała, kierunków w przestrzeni np. Donino, gry planszowe , kierowanie się wg. instrukcji słownej itp.

Zabawy słuchowe „Tropimy głoskę n”-wyszukiwanie nazw przedmiotów na głoskę „n”

Rozwijanie umiejętności współdziałania w małym i większym zespole.

Stwarzanie atmosfery zabawy i radości podczas wspólnych tańców- nasz bal przebierańców.

Piosenki:

 „Pory roku”

„Zimowa poleczka „

„Przedszkolna samba”

Wiersz:

„Nowy Rok” H. Bechlerowej

GRUDZIEŃ

1.ŚWIĄTECZNE POCZTÓWKI

2.ZWIERZĘTA ZIMĄ

3.SPOTKANIE PRZY WIGILIJNYM STOLE

4.ŚWIĄTECZNE ZWYCZAJE

 • Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności(oczywiście zwracamy uwagę na jakość powietrza-smog).
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku: krótkie dni-szybko zachodzi słońce, mróz, szadź, gołoledź, zamarzanie wody i adekwatne ubieranie się do panujących warunków atmosferycznych
 • Zapamiętanie cech typowych dla zimy: śnieg, mróz, zawierucha.
 • Wdrażanie do opieki nad zwierzętami, regularne dokarmianie zwierząt podczas zimy: wywieszanie karmy z ziarnem, uzupełnianie naszego przedszkolnego karmnika
 • Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu w ogrodzie przedszkolnym, zwrócenie uwagi na możliwość zamarzania wody i bezpiecznego korzystania z placu, obserwacje przyrody podczas spacerów wokół przedszkola.
 • Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia: rozmowy z dziećmi na temat spędzania świąt w ich rodzinach domach, składania życzeń, śpiewu kolęd
 • Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach charytatywnych na rzecz innych osób lub zwierząt.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów w zabawach matematycznych.
 • Rozwijanie umiejętności dodawania podczas zabaw z kostką.
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej w prostych wyrazach np. tata, mama ,dom, kot, ula itp.
 • Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.
 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – ustalenie kolejności czynności czy kolejności zdarzeń
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich np. czytanie wierszy, opowiadań, legend, czytanie poobiednie z Rodzicem
 • Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: koperta, ul.
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głosek k, u w wyrazach np. ul, kot
 • Nauka pastorałek i kolęd np. „Hej kolęda”, „Wśród nocnej ciszy”, „Gore gwiazda” śpiewanych np. w prezentacji grupowych „Jasełek”
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom, gra na instrumentach perkusyjnych do aranżacji poznanych kolęd

LISTOPAD

1.JAK POWSTAJE KSIĄŻKA

2. JESIENNA MUZYKA

3. MALI ARTYŚCI

4. CIEPŁO I MIŁO

 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej podczas zabaw ruchowych, plastycznych.
 • Zachęcanie do prowadzenia obserwacji i wyciągania wniosków na ich podstawie.
 • Wdrażanie do ubierania się zgodnie z porą roku.
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
 • Zapamiętanie cech typowych dla późnej jesieni: szarugi jesienne, słota.
 • Wdrażanie do opieki nad ptakami podczas zbliżającej się zimy.
 • Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu  w ogrodzie przedszkolnym.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
 • Rozwijanie umiejętności dodawania podczas zabaw z kostką.
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.
 • Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.
 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Kształtowanie umiejętności globalnego czytania wyrazów: ekran, tamburyn, deska, igła.
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głosek: e, t, d, i w wyrazach.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
  • Kształtowanie umiejętności matematycznych podczas wspólnych gier i zabaw, ćw. odporności emocjonalnej – pokonywanie porażki i okazywanie radości z wygranej

PAŹDZIERNIK

1.W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH

2.JESIENIĄ W PARKU

3.JESIENIĄ W LESIE

4.PRZYGOTOWANIA DO ZIMY

 • Przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
  • Przestrzeganie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
  • Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: „lekarz”.
  • Odbieranie otaczającego świata poprzez różne zmysły.
  • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku, w lesie, w gospodarstwie domowym.
  • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
  • Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 1.
  • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
  • Kształtowanie umiejętności rozróżniania i podawania nazw podstawowych figur geometrycznych.
  • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
  • Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: aparat, las, mama.
  • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głosek „a, l, m” w wyrazach.
  • Nauka piosenek i pląsów.
  • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach

WRZESIEŃ

1.W przedszkolu.

2.Moja miejscowość.

3.Ja, ty i środowisko.

4.Dary jesieni na talerzu.

 • Serdeczne powitanie nowo przybyłych dzieci do przedszkola, poznanie imion dzieci, stwarzanie milej i życzliwej atmosfery w grupie
 • Integrowanie się z grupą rówieśniczą.
 • Poznanie topografii przedszkola.
 • Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
 • Poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
 • Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego.
 • Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe.
 • Poznanie numerów alarmowych do tych instytucji.
 • Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała.
 • Poznanie zmysłów, jakimi odbieramy otaczający nas świat.
 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią.
 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią w sadzie.
 • Kształtowanie umiejętności nazywania prac w sadzie.
 • Kształtowanie umiejętności nazywania prac w ogródkach warzywnych lub na polach jesienią.
 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
 • Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazu: owoce.
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski o w wyrazach.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.