Zamierzenia grupa VII

STYCZEŃ

1.SKOK W NOWY ROK

Wdrażanie do adekwatnego ubierania się podczas zimy(ubiór na cebulkę).

Wdrażanie do składania wzajemnego życzeń noworocznych, postanowień na Nowy Rok 2020, zmiany daty w kalendarzu i jego cyklu.

Uświadamianie następstwa dni tygodnia, miesięcy, pór roku- nauka na pamięć zwracając uwagę na odpowiednią  kolejność dni, miesięcy  i pór roku.

Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: Pak,tropimy głoskę „p”.

Utrwalenie umiejętności posługiwania się pojęciami wg podanej cechy np. naj…najmłodszy, najwyższy, największy itp.

2.  WSZĘDZIE BIAŁO

Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku (powolne przybywanie dnia, zjawiska zamarzania, mrozu ,niskich temperatur, szronu,opadów śniegu itp.).

Kształtowanie nawyku pomagania zwierzętom w przetrwaniu zimy.

Wdrażanie do opieki nad hodowlą kryształków soli w kąciku przyrody, systematycznej obserwacji i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników, eksperymentowanie z woda -zamarzanie w niskiej temp ,omówienie cech skupiska stały, ciekły, gazowy

Rozwijanie umiejętności dodawania podczas zabaw z kostką.

Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.

Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów np: „lody” zabawy słuchowe z głoska „y”.

Wprowadzenie liczebnika głównego i porządkowego 4.

3.  BABCIA I DZIADEK

Wdrażanie do kształtowania postawy szacunku i niesienia pomocy osobom starszym, rozmowy na temat naszych dziadków, mojej rodziny

Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głosek p, y, b w wybranych wyrazach Pak, lody ,balon.

Nauka piosenek i pląsów znanym naszym Dziadkom „Ojciec Wirgiliusz, Siała baba mak…, Jawor , Czarny baranie, Stokrotka”, gier i zabaw naszych dziadków „Gąski ,gąski do domu…

Wdrażanie do pamiętania o najbliższych przy różnych okazjach, np. Dzień Babci i Dziadka

Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej głoskowej, dzielenie wyrazów na głoski.

4.  KARNAWAŁ

Rozwijanie umiejętności improwizowania-wyrażania siebie ruchem i gestem, próby wcielania w inne postacie np. bajek, zwierząt

Rozmowy na temat spędzania czasu w karnawale -różne bale , nauka tańca, przebieranie się

Rozwijanie umiejętności twórczych podczas zabaw plastycznych.

Zabawy z liczeniem, utrwaleniem orientacji w schemacie ciała, kierunków w przestrzeni np. Donino, gry planszowe , kierowanie się wg. instrukcji słownej itp.

Zabawy słuchowe „Tropimy głoskę n”-wyszukiwanie nazw przedmiotów na głoskę „n”

Rozwijanie umiejętności współdziałania w małym i większym zespole.

Stwarzanie atmosfery zabawy i radości podczas wspólnych tańców- nasz bal przebierańców.

Piosenki:

 „Pory roku”

„Zimowa poleczka „

„Przedszkolna samba”

Wiersz:

„Nowy Rok” H. Bechlerowej

GRUDZIEŃ

1.ŚWIĄTECZNE POCZTÓWKI

2.ZWIERZĘTA ZIMĄ

3.SPOTKANIE PRZY WIGILIJNYM STOLE

4.ŚWIĄTECZNE ZWYCZAJE

 • Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności(oczywiście zwracamy uwagę na jakość powietrza-smog).
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku: krótkie dni-szybko zachodzi słońce, mróz, szadź, gołoledź, zamarzanie wody i adekwatne ubieranie się do panujących warunków atmosferycznych
 • Zapamiętanie cech typowych dla zimy: śnieg, mróz, zawierucha.
 • Wdrażanie do opieki nad zwierzętami, regularne dokarmianie zwierząt podczas zimy: wywieszanie karmy z ziarnem, uzupełnianie naszego przedszkolnego karmnika
 • Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu w ogrodzie przedszkolnym, zwrócenie uwagi na możliwość zamarzania wody i bezpiecznego korzystania z placu, obserwacje przyrody podczas spacerów wokół przedszkola.
 • Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia: rozmowy z dziećmi na temat spędzania świąt w ich rodzinach domach, składania życzeń, śpiewu kolęd
 • Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach charytatywnych na rzecz innych osób lub zwierząt.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów w zabawach matematycznych.
 • Rozwijanie umiejętności dodawania podczas zabaw z kostką.
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej w prostych wyrazach np. tata, mama ,dom, kot, ula itp.
 • Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.
 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – ustalenie kolejności czynności czy kolejności zdarzeń
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich np. czytanie wierszy, opowiadań, legend, czytanie poobiednie z Rodzicem
 • Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: koperta, ul.
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głosek k, u w wyrazach np. ul, kot
 • Nauka pastorałek i kolęd np. „Hej kolęda”, „Wśród nocnej ciszy”, „Gore gwiazda” śpiewanych np. w prezentacji grupowych „Jasełek”
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom, gra na instrumentach perkusyjnych do aranżacji poznanych kolęd

LISTOPAD

1.JAK POWSTAJE KSIĄŻKA

2. JESIENNA MUZYKA

3. MALI ARTYŚCI

4. CIEPŁO I MIŁO

 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej podczas zabaw ruchowych, plastycznych.
 • Zachęcanie do prowadzenia obserwacji i wyciągania wniosków na ich podstawie.
 • Wdrażanie do ubierania się zgodnie z porą roku.
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
 • Zapamiętanie cech typowych dla późnej jesieni: szarugi jesienne, słota.
 • Wdrażanie do opieki nad ptakami podczas zbliżającej się zimy.
 • Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu  w ogrodzie przedszkolnym.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
 • Rozwijanie umiejętności dodawania podczas zabaw z kostką.
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.
 • Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.
 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Kształtowanie umiejętności globalnego czytania wyrazów: ekran, tamburyn, deska, igła.
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głosek: e, t, d, i w wyrazach.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
  • Kształtowanie umiejętności matematycznych podczas wspólnych gier i zabaw, ćw. odporności emocjonalnej – pokonywanie porażki i okazywanie radości z wygranej

PAŹDZIERNIK

1.W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH

2.JESIENIĄ W PARKU

3.JESIENIĄ W LESIE

4.PRZYGOTOWANIA DO ZIMY

 • Przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
  • Przestrzeganie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
  • Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: „lekarz”.
  • Odbieranie otaczającego świata poprzez różne zmysły.
  • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku, w lesie, w gospodarstwie domowym.
  • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
  • Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 1.
  • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
  • Kształtowanie umiejętności rozróżniania i podawania nazw podstawowych figur geometrycznych.
  • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
  • Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: aparat, las, mama.
  • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głosek „a, l, m” w wyrazach.
  • Nauka piosenek i pląsów.
  • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach

WRZESIEŃ

1.W przedszkolu.

2.Moja miejscowość.

3.Ja, ty i środowisko.

4.Dary jesieni na talerzu.

 • Serdeczne powitanie nowo przybyłych dzieci do przedszkola, poznanie imion dzieci, stwarzanie milej i życzliwej atmosfery w grupie
 • Integrowanie się z grupą rówieśniczą.
 • Poznanie topografii przedszkola.
 • Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
 • Poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
 • Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego.
 • Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe.
 • Poznanie numerów alarmowych do tych instytucji.
 • Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała.
 • Poznanie zmysłów, jakimi odbieramy otaczający nas świat.
 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią.
 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią w sadzie.
 • Kształtowanie umiejętności nazywania prac w sadzie.
 • Kształtowanie umiejętności nazywania prac w ogródkach warzywnych lub na polach jesienią.
 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
 • Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazu: owoce.
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski o w wyrazach.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.