Zamierzenia i listy do rodziców gr IX

PAŹDZIERNIK

I. W zdrowym ciele zdrowy duch:

 • Utrwalenie zasad zdrowego żywienia
 • Kształtowanie umiejętności różnicowania produktów zdrowych i niezdrowych
 • Wprowadzenie pojęcia zdrowy styl życia, promowanie zdrowego stylu życia
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez zabawy ruchowe
 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie i samopoczucie
 • Praktyczna nauka prawidłowych nawyków higienicznych
 • Rozwijanie ogólnej sprawności dzieci poprzez udział w zabawach ruchowych

II. Jesienią w parku:

 • Poznanie charakterystycznych cech ekosystemu parkowego
 • Wprowadzenie litery a, A na podstawie wyrazu aparat, Ala
 • Doskonalenie wrażliwości estetycznej
 • Poszerzanie słownika czynnego dzieci poprzez tworzenie wyrazów pochodnych
 • Zachęcanie do aktywności ruchowej zabaw na świeżym powietrzu
 • Rozwijanie umiejętności improwizacyjnych, uwrażliwianie na piękno muzyki klasycznej

III. Przygotowania do zimy:

 • Poznanie sposobów przechowywania żywności
 • Wprowadzenie litery m, M na podstawie wyrazu mama, Marta
 • Kształtowanie umiejętności wyrażania własnych opinii
 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej
 • Poszerzanie wiedzy na temat walorów zdrowotnych przetworów domowych
 • Zwrócenie uwagi na właściwe ubieranie się, samodzielną zmianę obuwia oraz okrycia wierzchniego

IV. Jesienią w lesie:

 • Wprowadzenie litery l, L na podstawie wyrazu las, Leon
 • Wdrażanie dzieci do uważnego słuchania tekstów literackich
 • Przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw ruchowych, spacerów, wycieczek
 • Uwrażliwianie dzieci na piękno jesiennego krajobrazu
 • Poznanie wyglądu, sposobów odżywiania, zwyczajów zwierząt leśnych

Kształtowanie pojęć matematycznych:

 • kształtowanie umiejętności przeliczania obiektów
 • wprowadzenie cyfry 1
 • kształtowanie umiejętności klasyfikacyjnych według dwóch, trzech cech
 • kontynuowanie rytmów 3- elementowych
 • utrwalanie stronności ciała, nazywanie kierunków na lewo, na prawo

WRZESIEŃ

W PRZEDSZKOLU

 • Integrowanie się z grupą rówieśniczą.
 • Poznanie topografii przedszkola.
 • Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
 • Poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

MOJA MIEJSCOWOŚĆ

 • Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego.
 • Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego oraz poznanie numerów alarmowych do tych instytucji.
 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.

JA, TY, ŚRODOWISKO

 • Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała.
 • Poznanie zmysłów, którymi odbieramy otaczający nas świat.
 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

DARY JESIENI

 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie (w sadzie) jesienią.
 • Poszerzanie czynnego słownika o nazwy czynności związanych z pracą w sadzie, ogrodzie warzywnym.
 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według określonych cech.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Rozwijanie percepcji wzrokowej na wyrazach; czytanie globalne prostych wyrazów.
 • Poznanie litery drukowanej o, O; wyróżnianie liter o, O spośród innych liter;
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski o w wyrazach

Zadania do codziennej realizacji:

 • Zestawy ćwiczeń porannych nr: 1, 2.
 • Zestawy ćwiczeń gimnastycznych nr: 1, 2.
 • Zabiegi higieniczne – wdrażanie do dbałości o własne zdrowie,
 • Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich potrzeb rozwojowych; prowadzenie obserwacji dzieci.
 • „Czytankowo” – słuchanie tekstów literackich czytanych przez N. lub słuchanie audiobooków.