Zamierzenia gr II

PAŹDZIERNIK 2020

Idzie jesień… przez ogród i sad

 • Wie, że spożywanie owoców i warzyw jest zdrowe.
 • Je wybrane owoce.
 • Przestrzega podstawowych zasad higieny.
 • Uczestniczy w zabawach ruchowych: z elementami czworakowania, biegu, skłonów, celowania.
 • Ustawia się w pary
 • Rozpoznaje wcześniej prezentowane owoce i warzywa za pomocą dotyku i węchu.

Idzie jesień… do zwierząt

 • Rozpoznaje wiewiórkę i określa, czym się żywi.
 • Wie, jak zwierzęta przygotowują się do zimy.
 • Wie, co robi jesienią jeż, wiewiórka, bocian.
 • Rozpoznaje i nazywa zwierzęta leśne.
 • Naśladuje ruchy i odgłosy wydawane przez zwierzęta leśne.

Co z czego otrzymujemy

 • Wie, jak piecze się chleb.
 • Liczy w zakresie 3, stosując liczebniki porządkowe.
 • Poznaje zawody wykonywane przez osoby dorosłe.
 • Opowiada, w jaki sposób powstaje chleb. Tworzy sensowne pary obrazków.
 • Rozpoznaje i nazywa produkty, które są uzyskiwane dzięki hodowli zwierząt
 • Dostrzega wartość rzeczy wytworzonych przez innych ludzi

Idzie jesień… z deszczem

 • Rozumie, że deszcz jest potrzebny.
 • Wypowiada się na temat pogody.
 • Poznaje zjawiska pogodowe charakterystyczne dla jesieni.
 • Stosuje słowa: duży, mały.
 • Dostrzega piękno otaczającego świata.

WRZESIEŃ 2020

Witamy w naszym przedszkolu

 • Uczestniczy w zabawach ruchowych rozwijających spostrzegawczość.
 • Poznaje i nazywa części swojego ciała.
 • Tworzy koło w sytuacjach zabawowych.
 • Podejmuje próbę przedstawienia się.
 • Integruje się z innymi dziećmi.

Moja grupa

 • Nazywa części garderoby; określa, w co jest ubrane.
 • Rozpoznaje swoje imię i znaczek.
 • Mówi swoje imię i wymienia imiona kolejnych dzieci z grupy.
 • Ustawia się w kole z innymi dziećmi.
 • Czuje się bezpiecznie w grupie.

Moja droga do przedszkola

 • Wie, jak bezpiecznie przechodzić przez ulicę.
 • Poznaje zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas zabawy w sali przedszkolnej i w ogrodzie.
 • Wymienia nazwy różnych pojazdów.
 • Określa wielkość i posługuje się określeniami: mały, duży.
 • Stosuje określenia: do przodu, do tyłu, w bok, w górę, w dół.

Idzie jesień… przez las, park

 • Nazywa wybrane dary jesieni.
 • Określa kolor, kształt, wielkość i nazwę wybranych skarbów jesieni.
 • Rozpoznaje i nazywa barwy.
 • Poznaje wybrane grzyby.

Wesoła zabawa (sł. i muz. B. Forma)

 1. Jedna noga, druga noga, tupiemy nogami.

Jeśli tylko masz ochotę, potup razem z nami.

Ref.: Tupu-tupu, tup, tup, raz, dwa, trzy, teraz ze mną tupiesz ty. (bis)

 • Jedną rękę, drugą rękę teraz podam tobie.

W małych kołach dookoła zatańczymy sobie.

ZAMIERZENIA MAJ

NASZE KSIĄŻKI

 • Prezentacja różnego rodzaju książek: dla dzieci, dla dorosłych, albumów, podręczników, e-booków itp.
 • Rozbudzanie zainteresowania książkami. Wdrażanie do szanowania książek.
 • Kształtowanie świadomości znaczenia pojęć: duży, mały; gruby, cienki; wysoko, nisko; przeliczanie książek.
 • Wypowiadanie się na temat ulubionej bajki i usłyszanego wiersza o księgarni.
 • Badanie kształtu prostokąta.

WIOSENNA ŁĄKA

 • Zapoznanie ze środowiskiem przyrodniczym –,, łąka” (roślinność i zwierzęta).
 • Poznanie zwyczajów, życia, cyklu rozwojowego motyla.
 • Utrwalenie pojęć: wysoko – nisko; przeliczanie w zakresie 3; układanie rytmów dwu-, i trzyelementowych.
 • Rytmizowanie tekstu piosenki o łące.
 • Wykonanie pracy plastycznej według podanego wzoru.

MAMA I TATA

 • Umacnianie więzi rodzinnej.
 • Dobieranie w pary wyrazów zaczynających się taką samą sylabą.
 • Poznanie zawodów swoich rodziców.
 • Przeliczanie w zakresie 4.
 • Osłuchanie z piosenką ,,Pomogę mamusi”.
 • Wykonanie obrazka dla mamy i korony dla taty.

DOMOWI ULUBIEŃCY

 • Wdrażanie do opieki nad  zwierzętami domowymi i bezpiecznej zabawy z nimi.
 • Osłuchanie z piosenką ,,Przedszkolaki i zwierzaki”
 • ,,Przyjaciel pies”, ,,Papużka” – wykonanie pracy plastycznej wg. wzoru.
 • Nazywanie zwierząt i dopasowanie domku do zwierzęcia.
 • Rozwiązywanie zagadek słownych i głosowych.
 • Usprawnianie narządów mowy dziecka w czasie zabawy naśladowczej ,,Chomik”.

ZAMIERZENIA KWIECIEŃ

1. Zwierzęta w gospodarstwie

Poznanie zwierząt żyjących w gospodarstwie (krowa, świnka, kura, kaczka, owca).

Dobieranie par takich samych obrazków przedstawiających zwierzęta z gospodarstwa wiejskiego.

Kształtowanie umiejętności rozróżniania i naśladowania głosów zwierząt wiejskich.

Ćwiczenie umiejętności rozróżniania brakujących elementów i umiejętności ich uzupełnienia.

Kształtowanie umiejętności samodzielnego wycinania postaci do domowego teatrzyku (bajka: Trzy małe świnki).

Dostrzeganie podobieństw i różnic w obrazkach.

Rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez umiejętność łączenia w pary mamy i dziecka.

Rozwijanie umiejętności liczenia oraz dopasowywania zwierzęcia i jego cienia.

2. Święta tuż-tuż

Kształtowanie poczucia więzi rodzinnych poprzez obchodzenie świąt religijnych.

Zapoznanie ze zwyczajami dotyczącymi Świąt Wielkanocnych oraz atrybutami, które się z nimi kojarzą.

Poznanie genezy Wielkanocy.

Z rodzicami próba nauki na pamięć wiersza pt. Pisanki.

Przeliczanie w zakresie dwóch i porównywanie liczebności zbiorów.

3. W wiejskim gospodarstwie

Utrwalenie liczenia w zakresie 3 i posługiwania się liczebnikami porządkowymi.

Zapoznanie ze środowiskiem wiejskim, z pracą rolnika.

Rozwijanie umiejętności wyciągania wniosków, odpowiadania na pytania: dlaczego rolnicy hodują zwierzęta? Co nam dają zwierzęta wiejskie?

Rozwijanie umiejętności samodzielnego klasyfikowania na kategorię zwierząt żyjących na wsi i w innym środowisku.

Poznanie pojazdów i sprzętów rolniczych.

Stosowanie pojęć: krótki, długi.

Dobieranie obrazków, których nazwy się rymują (np. koń – słoń, kura – rura).

4. W zgodzie z naturą

Zapoznanie z pojęciem: środowisko.

Klasyfikowanie przedmiotów według dwóch cech.

Zachęcanie do zachowań proekologicznych.

Rozwijanie umiejętności zapamiętywania kolejności elementów w szeregu.

Dostrzeganie wpływu czystości otoczenia na zdrowie.

Wykorzystanie wiadomości w praktyce tj. zakręcanie kranu, segregowanie śmieci, sprzątanie, szanowanie zieleni.

5. Legendy polskie

Zapoznanie z treścią polskich legend.

Rozpoznawanie poznanych legend na podstawie obrazków.

Kształtowanie umiejętności samodzielnego omawiania treści legendy.

Utrwalenie pojęć: cicho, głośno, krótki, długi.

Rozwijanie umiejętności manipulowania palcami, zręczności w trakcie łączenia różnych elementów.

Kształtowanie orientacji w przestrzeni. Usprawnianie narządów mowy poprzez ćwiczenia oddechowe.

Piosenki:

„Gdacze kura ko ko ko”

”Zając malowany”

”Smok wawelski”

ZAMIERZENIA MARZEC

1. Wiosna tuż – tuż

– Słuch i potrafi zaśpiewać piosenkę „Wierzbowe Kotki”

–  Wymienia oznaki nadchodzącej wiosny

– Liczy w zakresie 2 i posługuje się liczebnikami porządkowymi

– Klasyfikuje ubrania zgodnie z porą roku

– Poznaje znaczenie słowa „przysłowie”

– Dba o higienę rąk, potrafi je umyć i wytrzeć

2. Wiosenne hodowle

– Zna i rozpoznaje warzywa takie jak: cebula, fasola, pomidor

– Wymienia oznaki nadchodzącej wiosny

– Stosuje pojęci: mniej, więcej, tyle samo; przeliczanie w zakresie 2

– Chętnie uczestniczy w zabawach badawczych, analizuje, wyciąga wnioski

– Potrafi samodzielnie ułożyć składniki na kanapce

3.  Wiosenne porządki

– Rozróżnia głoski ż i ź  w trakcie nauki wiersz „Siała Zuzia” A. Frączek

– Poznaje narzędzia niezbędne do sprzątania

– Utrzymuje porządek w Sali przedszkolnej

– Poznaje zawód „Ogrodnik”

– Poznaje narzędzia niezbędne do pracy w ogrodzie

4. Święta tuż-tuż

– Poznaje zwyczaje i tradycje związane ze świętami Wielkanocnymi – palemka, jajko wielkanocne

– Wyraża radość ze zbliżających się świat wielkanocnych

– Układa historyjkę obrazkową trzyelementową, opowiada jej treść;

– Zna i potrafi powtórzyć wiersz  „Domowe porządki” M. Barańskiej

– Dba o higienę rąk, potrafi je umyć i wytrzeć

ZAMIERZENIA NA LUTY

 1. Bajki i bajeczki

Utrwalenie znajomości popularnych baśni dla dzieci (Jaś i Małgosia, Kopciuszek, Piotruś Pan).

Rozróżnianie dobrych i złych zachowań.

Uświadomienie dlaczego należy zawsze mówić prawdę.

Uświadomienie negatywnych konsekwencji, jakie ponoszą osoby przyłapane na kłamstwie, na podstawie utworu J. Parazińskiej pt. „Kozucha Kłamczucha”. 

Ćwiczenia orientacji w przestrzeni, określenie położenia za pomocą pojęć: na, w, obok.

Rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych: trójkąt, prostokąt, kwadrat. 

2. Zabawy w karnawale

Wyjaśnienie pojęcia „karnawał” w oparciu o wiersz Z. Dmitrocy – „Karnawał”.

 Zapoznanie dzieci ze zwyczajami karnawałowymi.

Ćwiczenie spostrzegawczości – dobieranie obrazków w pary, składanie obrazka z dwóch części.

Wyjaśnienie słowa „berło”.

Wykonanie eksperymentu z balonami; wytłumaczenie dlaczego balon pękł i ile powietrza się w nim zmieściło.

Rozwiązywanie zagadek A. Maćkowiaka i Z. Dmitrocy dotyczących postaci z balu przebierańców.

3. Dawno, dawno temu.

Słuchanie opowiadania o prehistorycznych czasach.

Zbieranie kamieni o różnych kształtach i kolorach; Przyglądanie się kamieniom przez lupy.

Kontynuowanie dwuelementowego rytmu na obwodzie koła.

Rozwijanie zainteresowań pracą ludzi różnych zawodów – górnika.

Wzbogacenie słownictwa w wyrażenia związane z zawodem górnika, pracą w kopalni: węgiel, wagon, lampka górnicza.

Wzbogacenie słownika o termin „dinozaur”.

Zapoznanie się z niektórymi nazwami dinozaurów, ich wyglądem, szkieletem.

4. Dzień i noc

Zapoznanie dzieci ze zjawiskiem powstawania dnia i nocy.

Omówienie wyglądu Słońca, Księżyca oraz gwiazd.

Utrwalenie znajomości koła.

Określenie czynności wykonywane w ciągu dnia i nocy.

Wyjaśnienie dlaczego człowiek potrzebuje snu.

Słuchanie muzyki klasycznej.

ZAMIERZENIA NA STYCZEŃ

PRZEZ OKRĄGŁY ROK

Nazywanie koloru białego i czarnego; podawanie charakterystycznych dla białego koloru przedmiotów; poznawanie zjawiska mieszania się barw.

Klasyfikowanie przedmiotów według kolorów.

Podawanie cech charakterystycznych zimowej pogody.

kształtowanie umiejętności motoryczno-oddechowych podczas dmuchania przez słomkę.

Kształtowanie percepcji wzrokowej i logicznego myślenia w trakcie układania obrazków w odpowiedniej kolejności; nazywanie pór roku.

BIAŁO DOOKOŁA

Rozwijanie wypowiedzi poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania N.

Poznawanie właściwości i zachowania się wody pod wpływem niskiej temperatury.

Kształtowanie logicznego myślenia w trakcie przewidywania skutków i następstw działania podczas pracy z historyjką obrazkową.

Poznawanie właściwości mąki; rysowanie palcem po tacy z mąką.

Kształtowanie umiejętności liczenia w granicach możliwości.

Rozpoznawanie znanych piosenek nuconych.

Składanie obrazka z trzech części w pionie; kształtowanie percepcji wzrokowej w trakcie układania całego obrazka; wypowiedzi na temat popularnej baśni.

BABCIA I DZIADEK

Poznawanie osób z najbliższego otoczenia. Podawanie informacji o osobach najbliższych.

Poznawanie sposobu działania prostych urządzeń np. dziadka do orzechów; łączenie przyczyn i skutków; poznawanie zmian odwracalnych i nieodwracalnych.

Kształtowanie pojęć: para, prawa, lewa; kształtowanie spostrzegawczości wzrokowej w trakcie odszukiwania par obrazków.

Wdrażanie do pamiętania o najbliższych przy różnych okazjach, np. Dzień Babci i Dziadka. Przygotowanie upominków i prezentacja programu słowno – muzycznego..

LUBIMY ZINĘ

Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

Kontynuowania dwuelementowych rytmów i rysowanie palcem.

Estetyczny sposób poruszania się, w tym podskoków z nogi na nogę.

Utrwalenie znajomości koła i pojęć określających wielkość (małe, mniejsze).

Zamierzenia na grudzień

1. Spotkanie z listonoszem

Tematy dni: List. Listonosz. Piszemy listy. Skrzynka pocztowa. List do Mikołaja.

 • Poznawanie pracy listonosza oraz etapów wędrówki listów
 • Kształtowanie pojęć określających wielkość przedmiotów: mały, duży
 • Poznawanie znaczeń słowa paczka, podawanie znaczenia adresu
 • Rozwijanie motoryki w trakcie zginania i składania papieru,  regulowanie siły nacisku i napięcia
 • Kształtowanie umiejętności wyrażania swoich pragnień w trakcie tworzenia listu do Mikołaja

2. Goście za oknem

Tematy dni: Wróbel. Gil. Sikorka. Ptasie smakołyki/karmnik. Dokarmiamy ptaki.

 • Poznawanie wybranych ptaków, rozpoznawanie, nazywanie i określanie cech charakterystycznych oraz warunków do życia wróbla
 • Kształtowanie spostrzegawczości słuchowej w trakcie dokonywania syntezy sylab (nazwy ptaków) oraz podczas dobierania obrazków w pasujące pary
 • Rozwijanie mowy poprzez naśladowanie odgłosów wydawanych przez wróbla; ćwir, ćwir i wronę: kra, kra,
 • Osłuchanie z piosenkę „Idzie grudzień”
 • Poznawanie karmnika, rozbudzenie potrzeby uzupełniania pokarmu domowych w karmnikach

3. Choinkowe ozdoby

Tematy dni: Pawie oczka. Łańcuchy. Aniołki. Gwiazdki. Ubieramy choinkę.

 • Poznanie pawia, jego cech charakterystycznych. Poznanie elementów kultury ludowej regionu łowickiego – wycinanka
 • Rozpoznawanie i nazywanie kół wśród figur geometrycznych
 • Kształtowanie pojęć dotyczących długości. Stosowanie pojęć: krótki, długi.
 • Kształtowanie umiejętności stosowania pojęć dotyczących ułożenia przedmiotów w przestrzeni: na, obok, pod, za
 • Kształtowanie motoryki w trakcie rysowania postaci aniołka, choinki
 • Poznanie ozdób choinkowych

4. Spotkanie przy wigilijnym stole.

Tematy dni: Pomagamy mamie. Stół wigilijny. Pierwsza gwiazdka. Mikołajkowe prezenty. Przedszkolne kolędowanie.

 • Rozpoznawanie i podawanie nazw narzędzi kuchennych oraz czynności z nimi związanych
 • Kształtowanie spostrzegawczości w trakcie ustalania rodzaju i liczby nakryć do stołu
 • Kształtowanie i rozwijanie motoryki w trakcie naśladowania lepienia pierogów – manipulowanie fasolą i plasteliną
 • Kształtowanie poczucia tradycji oraz stwarzanie świątecznej atmosfery w trakcie słuchania i śpiewania kolęd
 • Rozwijanie motoryki podczas odciskania foremek w świąteczne kształty w masie solnej
 • Kształtowanie spostrzegawczości podczas nazywania zwierząt (charakterystycznych postaci kolędników).

Zamierzenia na listopad

1. „Moja rodzina”

 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.

2. „Pada i pada”

 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej – zabawy z sylabami.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 • Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
 • Zapamiętanie cech typowych dla późnej jesieni: szarugi jesienne, słota.
 • Rozwijanie umiejętności  orientowania się w przestrzeni; posługiwania się pojęciami dotyczącymi długości, wielkości.
 • Wdrażanie do opieki nad  ptaki w trakcie zbliżającej się zimy

3. „Jesienne malowanie”

 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej – zabawy z sylabami.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
 • Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
 • Zapamiętanie cech typowych dla późnej jesieni: szarugi jesienne, słota.

4. „Ubrania na zimne dni”

 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 • Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.

Zamierzenia na październik

Tydzień 1 „Warzywa”

 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 • Przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
 • Przestrzegani podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
 • Odbieranie otaczającego nas świat poprzez różne zmysły.
 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią w gospodarstwie domowym.

Tydzień 2 „Jesienią w parku – zwierzęta w parku”

 • Przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
 • Przestrzegani podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
 • Odbieranie otaczającego nas świat poprzez różne zmysły.
 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku;
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Tydzień 3 „Las jesienią – zwierzęta w lesie”

 • Przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
 • Przestrzegani podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
 • Odbieranie otaczającego nas świat poprzez różne zmysły.
 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w lesie;
 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Tydzień 4 „Przygotowania do zimy”

WRZESIEŃ

Tematy :

1.W przedszkolu.

2.Oto ja.

3.Droga do przedszkola.

4.Owoce.

 • Serdeczne powitanie nowo przybyłych dzieci do przedszkola, poznanie imion dzieci, stwarzanie milej i życzliwej atmosfery atmosfery  w grupie
 • Integracja grupy poprzez zabawy w kole, zabawy ruchowe, muzyczno-ruchowe, wspólny śpiew
 • Zapoznanie  dzieci z pomieszczeniami w przedszkolu i ich przeznaczeniem-sala ,łazienka, szatnia, plac zabaw oraz z poznanie pracowników placówki
 • Dbanie o bezpieczeństwo zabaw w sali, korzystania z łazienki, szatni oraz zwracanie uwagi na bezpieczeństwo zabaw na placu zabaw
 • Ustalenie wspólnego kodeksu grupy oraz znajomości zwrotów kulturalnych dla zgodnego współżycia
 • Szanowanie mienia przedszkola, dbanie o zabawki, korzystanie ze sprzętu zgodnie z ich przeznaczeniem
 • Uczestniczy w zabawach umożliwiających bezpośredni kontakt z otoczeniem  przyrodniczy
 • Uczestniczy w zabawach dowolnych w małych zespołach- podejmuje próby przezwyciężania nieśmiałości
 • Uczestniczy w zabawach muzyczno- ruchowych- reaguje na  zmiany dynamiki,tempai wysokości dźwięków utworu muzycznego
 • Zna i nazywa części swojego ciała u siebie i innych
 • Rozwijanie  poczucia bezpieczeństwa poprzez wspólne zabawy i kontakty- poznajemy siebie nawzajem
 • Poszerzanie słownika czynnego i biernego dzieci o skojarzenia ze danym słowem; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez utrwalenie orientacji w schemacie ciała;poznanie figury geometrycznej -koło
 • Rozwijanie umiejętności opisywania postaci słowami, ruchem, gestem; kształtowanie kompetencji językowych poprzez wypowiadanie się zdaniami złożonymi; rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez wyróżnianie elementów ilustracji z tła;
 • Poznanie nazewnictwa związanego z relacjami w rodzinie; zna swoje imię i członków rodziny
 • Doskonalenie sprawności motorycznych w zabawach ruchowych oraz sprawności manualnych
 • Poznanie zasad ruchu drogowego, zachowana się na chodniku i przejściu dla pieszych, znakach sygnalizacji świetlnej
 • Zna zasady utrzymywania higieny, stosuje je,rozpoznajei nazywa przybory do utrzymania czystości, dba o zdrowy styl  życia (gimnastyka , właściwy sposób odżywiania się)
 • Rozwijanie wrażliwości emocjonalnej – obdarowywanie innych; utrwalenie informacji o sposobach dbania o bezpieczeństwo swoje i innych podczas wspólnych zabaw