Zamierzenia gr II

Zamierzenia na październik

Tydzień 1 „Warzywa”

 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 • Przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
 • Przestrzegani podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
 • Odbieranie otaczającego nas świat poprzez różne zmysły.
 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią w gospodarstwie domowym.

Tydzień 2 „Jesienią w parku – zwierzęta w parku”

 • Przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
 • Przestrzegani podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
 • Odbieranie otaczającego nas świat poprzez różne zmysły.
 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku;
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Tydzień 3 „Las jesienią – zwierzęta w lesie”

 • Przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
 • Przestrzegani podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
 • Odbieranie otaczającego nas świat poprzez różne zmysły.
 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w lesie;
 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Tydzień 4 „Przygotowania do zimy”

WRZESIEŃ

Tematy :

1.W przedszkolu.

2.Oto ja.

3.Droga do przedszkola.

4.Owoce.

 • Serdeczne powitanie nowo przybyłych dzieci do przedszkola, poznanie imion dzieci, stwarzanie milej i życzliwej atmosfery atmosfery  w grupie
 • Integracja grupy poprzez zabawy w kole, zabawy ruchowe, muzyczno-ruchowe, wspólny śpiew
 • Zapoznanie  dzieci z pomieszczeniami w przedszkolu i ich przeznaczeniem-sala ,łazienka, szatnia, plac zabaw oraz z poznanie pracowników placówki
 • Dbanie o bezpieczeństwo zabaw w sali, korzystania z łazienki, szatni oraz zwracanie uwagi na bezpieczeństwo zabaw na placu zabaw
 • Ustalenie wspólnego kodeksu grupy oraz znajomości zwrotów kulturalnych dla zgodnego współżycia
 • Szanowanie mienia przedszkola, dbanie o zabawki, korzystanie ze sprzętu zgodnie z ich przeznaczeniem
 • Uczestniczy w zabawach umożliwiających bezpośredni kontakt z otoczeniem  przyrodniczy
 • Uczestniczy w zabawach dowolnych w małych zespołach- podejmuje próby przezwyciężania nieśmiałości
 • Uczestniczy w zabawach muzyczno- ruchowych- reaguje na  zmiany dynamiki,tempai wysokości dźwięków utworu muzycznego
 • Zna i nazywa części swojego ciała u siebie i innych
 • Rozwijanie  poczucia bezpieczeństwa poprzez wspólne zabawy i kontakty- poznajemy siebie nawzajem
 • Poszerzanie słownika czynnego i biernego dzieci o skojarzenia ze danym słowem; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez utrwalenie orientacji w schemacie ciała;poznanie figury geometrycznej -koło
 • Rozwijanie umiejętności opisywania postaci słowami, ruchem, gestem; kształtowanie kompetencji językowych poprzez wypowiadanie się zdaniami złożonymi; rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez wyróżnianie elementów ilustracji z tła;
 • Poznanie nazewnictwa związanego z relacjami w rodzinie; zna swoje imię i członków rodziny
 • Doskonalenie sprawności motorycznych w zabawach ruchowych oraz sprawności manualnych
 • Poznanie zasad ruchu drogowego, zachowana się na chodniku i przejściu dla pieszych, znakach sygnalizacji świetlnej
 • Zna zasady utrzymywania higieny, stosuje je,rozpoznajei nazywa przybory do utrzymania czystości, dba o zdrowy styl  życia (gimnastyka , właściwy sposób odżywiania się)
 • Rozwijanie wrażliwości emocjonalnej – obdarowywanie innych; utrwalenie informacji o sposobach dbania o bezpieczeństwo swoje i innych podczas wspólnych zabaw