Zamierzenia gr II

ZAMIERZENIA NA STYCZEŃ

PRZEZ OKRĄGŁY ROK

Nazywanie koloru białego i czarnego; podawanie charakterystycznych dla białego koloru przedmiotów; poznawanie zjawiska mieszania się barw.

Klasyfikowanie przedmiotów według kolorów.

Podawanie cech charakterystycznych zimowej pogody.

kształtowanie umiejętności motoryczno-oddechowych podczas dmuchania przez słomkę.

Kształtowanie percepcji wzrokowej i logicznego myślenia w trakcie układania obrazków w odpowiedniej kolejności; nazywanie pór roku.

BIAŁO DOOKOŁA

Rozwijanie wypowiedzi poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania N.

Poznawanie właściwości i zachowania się wody pod wpływem niskiej temperatury.

Kształtowanie logicznego myślenia w trakcie przewidywania skutków i następstw działania podczas pracy z historyjką obrazkową.

Poznawanie właściwości mąki; rysowanie palcem po tacy z mąką.

Kształtowanie umiejętności liczenia w granicach możliwości.

Rozpoznawanie znanych piosenek nuconych.

Składanie obrazka z trzech części w pionie; kształtowanie percepcji wzrokowej w trakcie układania całego obrazka; wypowiedzi na temat popularnej baśni.

BABCIA I DZIADEK

Poznawanie osób z najbliższego otoczenia. Podawanie informacji o osobach najbliższych.

Poznawanie sposobu działania prostych urządzeń np. dziadka do orzechów; łączenie przyczyn i skutków; poznawanie zmian odwracalnych i nieodwracalnych.

Kształtowanie pojęć: para, prawa, lewa; kształtowanie spostrzegawczości wzrokowej w trakcie odszukiwania par obrazków.

Wdrażanie do pamiętania o najbliższych przy różnych okazjach, np. Dzień Babci i Dziadka. Przygotowanie upominków i prezentacja programu słowno – muzycznego..

LUBIMY ZINĘ

Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

Kontynuowania dwuelementowych rytmów i rysowanie palcem.

Estetyczny sposób poruszania się, w tym podskoków z nogi na nogę.

Utrwalenie znajomości koła i pojęć określających wielkość (małe, mniejsze).

Zamierzenia na grudzień

1. Spotkanie z listonoszem

Tematy dni: List. Listonosz. Piszemy listy. Skrzynka pocztowa. List do Mikołaja.

 • Poznawanie pracy listonosza oraz etapów wędrówki listów
 • Kształtowanie pojęć określających wielkość przedmiotów: mały, duży
 • Poznawanie znaczeń słowa paczka, podawanie znaczenia adresu
 • Rozwijanie motoryki w trakcie zginania i składania papieru,  regulowanie siły nacisku i napięcia
 • Kształtowanie umiejętności wyrażania swoich pragnień w trakcie tworzenia listu do Mikołaja

2. Goście za oknem

Tematy dni: Wróbel. Gil. Sikorka. Ptasie smakołyki/karmnik. Dokarmiamy ptaki.

 • Poznawanie wybranych ptaków, rozpoznawanie, nazywanie i określanie cech charakterystycznych oraz warunków do życia wróbla
 • Kształtowanie spostrzegawczości słuchowej w trakcie dokonywania syntezy sylab (nazwy ptaków) oraz podczas dobierania obrazków w pasujące pary
 • Rozwijanie mowy poprzez naśladowanie odgłosów wydawanych przez wróbla; ćwir, ćwir i wronę: kra, kra,
 • Osłuchanie z piosenkę „Idzie grudzień”
 • Poznawanie karmnika, rozbudzenie potrzeby uzupełniania pokarmu domowych w karmnikach

3. Choinkowe ozdoby

Tematy dni: Pawie oczka. Łańcuchy. Aniołki. Gwiazdki. Ubieramy choinkę.

 • Poznanie pawia, jego cech charakterystycznych. Poznanie elementów kultury ludowej regionu łowickiego – wycinanka
 • Rozpoznawanie i nazywanie kół wśród figur geometrycznych
 • Kształtowanie pojęć dotyczących długości. Stosowanie pojęć: krótki, długi.
 • Kształtowanie umiejętności stosowania pojęć dotyczących ułożenia przedmiotów w przestrzeni: na, obok, pod, za
 • Kształtowanie motoryki w trakcie rysowania postaci aniołka, choinki
 • Poznanie ozdób choinkowych

4. Spotkanie przy wigilijnym stole.

Tematy dni: Pomagamy mamie. Stół wigilijny. Pierwsza gwiazdka. Mikołajkowe prezenty. Przedszkolne kolędowanie.

 • Rozpoznawanie i podawanie nazw narzędzi kuchennych oraz czynności z nimi związanych
 • Kształtowanie spostrzegawczości w trakcie ustalania rodzaju i liczby nakryć do stołu
 • Kształtowanie i rozwijanie motoryki w trakcie naśladowania lepienia pierogów – manipulowanie fasolą i plasteliną
 • Kształtowanie poczucia tradycji oraz stwarzanie świątecznej atmosfery w trakcie słuchania i śpiewania kolęd
 • Rozwijanie motoryki podczas odciskania foremek w świąteczne kształty w masie solnej
 • Kształtowanie spostrzegawczości podczas nazywania zwierząt (charakterystycznych postaci kolędników).

Zamierzenia na listopad

1. „Moja rodzina”

 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.

2. „Pada i pada”

 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej – zabawy z sylabami.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 • Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
 • Zapamiętanie cech typowych dla późnej jesieni: szarugi jesienne, słota.
 • Rozwijanie umiejętności  orientowania się w przestrzeni; posługiwania się pojęciami dotyczącymi długości, wielkości.
 • Wdrażanie do opieki nad  ptaki w trakcie zbliżającej się zimy

3. „Jesienne malowanie”

 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej – zabawy z sylabami.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
 • Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
 • Zapamiętanie cech typowych dla późnej jesieni: szarugi jesienne, słota.

4. „Ubrania na zimne dni”

 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 • Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.

Zamierzenia na październik

Tydzień 1 „Warzywa”

 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 • Przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
 • Przestrzegani podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
 • Odbieranie otaczającego nas świat poprzez różne zmysły.
 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią w gospodarstwie domowym.

Tydzień 2 „Jesienią w parku – zwierzęta w parku”

 • Przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
 • Przestrzegani podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
 • Odbieranie otaczającego nas świat poprzez różne zmysły.
 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku;
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Tydzień 3 „Las jesienią – zwierzęta w lesie”

 • Przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
 • Przestrzegani podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
 • Odbieranie otaczającego nas świat poprzez różne zmysły.
 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w lesie;
 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Tydzień 4 „Przygotowania do zimy”

WRZESIEŃ

Tematy :

1.W przedszkolu.

2.Oto ja.

3.Droga do przedszkola.

4.Owoce.

 • Serdeczne powitanie nowo przybyłych dzieci do przedszkola, poznanie imion dzieci, stwarzanie milej i życzliwej atmosfery atmosfery  w grupie
 • Integracja grupy poprzez zabawy w kole, zabawy ruchowe, muzyczno-ruchowe, wspólny śpiew
 • Zapoznanie  dzieci z pomieszczeniami w przedszkolu i ich przeznaczeniem-sala ,łazienka, szatnia, plac zabaw oraz z poznanie pracowników placówki
 • Dbanie o bezpieczeństwo zabaw w sali, korzystania z łazienki, szatni oraz zwracanie uwagi na bezpieczeństwo zabaw na placu zabaw
 • Ustalenie wspólnego kodeksu grupy oraz znajomości zwrotów kulturalnych dla zgodnego współżycia
 • Szanowanie mienia przedszkola, dbanie o zabawki, korzystanie ze sprzętu zgodnie z ich przeznaczeniem
 • Uczestniczy w zabawach umożliwiających bezpośredni kontakt z otoczeniem  przyrodniczy
 • Uczestniczy w zabawach dowolnych w małych zespołach- podejmuje próby przezwyciężania nieśmiałości
 • Uczestniczy w zabawach muzyczno- ruchowych- reaguje na  zmiany dynamiki,tempai wysokości dźwięków utworu muzycznego
 • Zna i nazywa części swojego ciała u siebie i innych
 • Rozwijanie  poczucia bezpieczeństwa poprzez wspólne zabawy i kontakty- poznajemy siebie nawzajem
 • Poszerzanie słownika czynnego i biernego dzieci o skojarzenia ze danym słowem; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez utrwalenie orientacji w schemacie ciała;poznanie figury geometrycznej -koło
 • Rozwijanie umiejętności opisywania postaci słowami, ruchem, gestem; kształtowanie kompetencji językowych poprzez wypowiadanie się zdaniami złożonymi; rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez wyróżnianie elementów ilustracji z tła;
 • Poznanie nazewnictwa związanego z relacjami w rodzinie; zna swoje imię i członków rodziny
 • Doskonalenie sprawności motorycznych w zabawach ruchowych oraz sprawności manualnych
 • Poznanie zasad ruchu drogowego, zachowana się na chodniku i przejściu dla pieszych, znakach sygnalizacji świetlnej
 • Zna zasady utrzymywania higieny, stosuje je,rozpoznajei nazywa przybory do utrzymania czystości, dba o zdrowy styl  życia (gimnastyka , właściwy sposób odżywiania się)
 • Rozwijanie wrażliwości emocjonalnej – obdarowywanie innych; utrwalenie informacji o sposobach dbania o bezpieczeństwo swoje i innych podczas wspólnych zabaw