Zamierzenia

PAŹDZIERNIK 2020

IDZIE JESIEŃ PRZEZ ŚWIAT

 • Poznanie wartości ,,pracowitość”, rozwijanie funkcji komunikatywnej języka i logicznego myślenia.
 • Zapoznanie z darami lasu – grzyby. Lepienie z plasteliny dowolnie wybranego grzyba.
 • Poznanie jesiennych liści i owoców: dębu, klonu, kasztanowca.
 • Przeliczanie w zakresie 1-3.
 • Wprowadzenie piosenki ,,Toczą się kasztanki trzy”, kształtowanie poczucia rytmu.

JESIENNA PRZYGODA

 • Poszerzanie wiedzy dzieci na temat wartości ,,pracowitość”.
 • Poznanie jesiennych zwyczajów bocianów oraz niedźwiedzi.
 • Klasyfikowanie i przeliczanie w zakresie 5 (orzechy).
 • Wdrażanie do zgodnego współdziałaniach w zabawach.
 • Poznanie piosenki ,,Dwa malutkie jeże”. Rozwijanie ekspresji, wrażliwości i pamięci muzycznej.
 • Odkrywanie własnych możliwości twórczych, rozwijanie motoryki małej, motywowanie do samodzielnego wykonywania pracy plastycznej ,,Jeż”.

KOSZYK PANI JESIENI

 • Poznanie nowej wartości ,,uprzejmość”, zachęcanie do bycia uprzejmym we wzajemnych relacjach.
 • Zgłębianie wiedzy na temat owoców i drzew rosnących w sadzie – jabłoń, śliwa, grusza.
 • Nauka piosenki ,,Koszyk”. Zabawa rytmiczna z rymowanką ,,Jesienna wyliczanka”.
 • Poznanie sposobu przygotowywania niektórych przetworów owocowych – kompot, owocowe szaszłyki. Zachęcanie do zdrowego odżywiania się i częstego spożywania owoców.
 • Doskonalenie sprawności fizycznej, zachęcanie do starannego wykonywania wszystkich zadań i ćwiczeń.
 • Utrwalenie znajomości kolorów, wielkości owoców i stosowanie określeń; dużo, mało, więcej, mniej.

SKARBY JESIENI

 • Rozwijanie u dzieci pozytywnych cech charakteru – uprzejmość.
 • Poznanie warzyw rosnących w warzywniaku jesienią, eksperyment z ziemniakiem.
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego na podstawie historyjki obrazkowej ,,Od nasionka do pietruszki”.
 • Poznanie właściwości ogórka kiszonego, czytanie globalne wyrazu ogórek, nauka piosenki ,,Kiszone ogórki”.
 • Poznanie budowy grzechotki i sposobu jej wykonania.

WRZESIEŃ 2020

„W przedszkolu”

 • Zna zasady obowiązujące w przedszkolu dotyczące z reżimu sanitarnego
 • Nauka powitanki „Powitamy się, ręce podajemy” (zamiast podania ręki używamy gestu machania)
 •  Wspólnie tworzy zasady obowiązujące w grupie
 • Wypowiada się na temat wakacji
 • Śpiewa piosenkę „Piłka Oli”
 • Rozpoznaje swój znaczek przedszkolny

 „Nasze przedszkole”

 • Utrwala nazwy części ciała
 • Nazywa pomieszczenia znajdujące się w przedszkolu
 • Nazwa osoby pracujące w przedszkolu
 • Zna i potrafi wykonać masażyk „Do przedszkola idzie Zdziś” (na swoich kolegach)
 • Wspólnie tworzy kalendarz urodzin

 „Jestem bezpieczny”

 • Poznaje znaczenie i wartość słowa „odwaga”
 • Poznaje zawody zaufania publicznego: policjant
 • Opisuje wygląd znaków drogowych
 • Wie, czym jest sygnalizator świetlny

 „Pomocna dłoń”

 • Poznaje bezpieczne i niebezpieczne zachowania na drodze
 • Stosuje zasad bezpiecznego poruszania się na drodze
 • Zna numer 112
 • Poznaje zawody zaufania publicznego: lekarz, policjant, strażak

ZAMIERZENIA MAJ

NASZE KSIĄŻKI

 • Prezentacja różnego rodzaju książek: dla dzieci, dla dorosłych, albumów, podręczników, e-booków itp.
 • Rozbudzanie zainteresowania książkami. Wdrażanie do szanowania książek.
 • Kształtowanie świadomości znaczenia pojęć: duży, mały; gruby, cienki; wysoko, nisko; przeliczanie książek.
 • Wypowiadanie się na temat ulubionej bajki i usłyszanego wiersza o księgarni.
 • Badanie kształtu prostokąta.

WIOSENNA ŁĄKA

 • Zapoznanie ze środowiskiem przyrodniczym –,, łąka” (roślinność i zwierzęta).
 • Poznanie zwyczajów, życia, cyklu rozwojowego motyla.
 • Utrwalenie pojęć: wysoko – nisko; przeliczanie w zakresie 3; układanie rytmów dwu-, i trzyelementowych.
 • Rytmizowanie tekstu piosenki o łące.
 • Wykonanie pracy plastycznej według podanego wzoru.

MAMA I TATA

 • Umacnianie więzi rodzinnej.
 • Dobieranie w pary wyrazów zaczynających się taką samą sylabą.
 • Poznanie zawodów swoich rodziców.
 • Przeliczanie w zakresie 4.
 • Osłuchanie z piosenką ,,Pomogę mamusi”.
 • Wykonanie obrazka dla mamy i korony dla taty.

DOMOWI ULUBIEŃCY

 • Wdrażanie do opieki nad  zwierzętami domowymi i bezpiecznej zabawy z nimi.
 • Osłuchanie z piosenką ,,Przedszkolaki i zwierzaki”
 • ,,Przyjaciel pies”, ,,Papużka” – wykonanie pracy plastycznej wg. wzoru.
 • Nazywanie zwierząt i dopasowanie domku do zwierzęcia.
 • Rozwiązywanie zagadek słownych i głosowych.
 • Usprawnianie narządów mowy dziecka w czasie zabawy naśladowczej ,,Chomik”.

ZAMIERZENIA KWIECIEŃ

1. Zwierzęta w gospodarstwie

Poznanie zwierząt żyjących w gospodarstwie (krowa, świnka, kura, kaczka, owca).

Dobieranie par takich samych obrazków przedstawiających zwierzęta z gospodarstwa wiejskiego.

Kształtowanie umiejętności rozróżniania i naśladowania głosów zwierząt wiejskich.

Ćwiczenie umiejętności rozróżniania brakujących elementów i umiejętności ich uzupełnienia.

Kształtowanie umiejętności samodzielnego wycinania postaci do domowego teatrzyku (bajka: Trzy małe świnki).

Dostrzeganie podobieństw i różnic w obrazkach.

Rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez umiejętność łączenia w pary mamy i dziecka.

Rozwijanie umiejętności liczenia oraz dopasowywania zwierzęcia i jego cienia.

2. Święta tuż-tuż

Kształtowanie poczucia więzi rodzinnych poprzez obchodzenie świąt religijnych.

Zapoznanie ze zwyczajami dotyczącymi Świąt Wielkanocnych oraz atrybutami, które się z nimi kojarzą.

Poznanie genezy Wielkanocy.

Z rodzicami próba nauki na pamięć wiersza pt. Pisanki.

Przeliczanie w zakresie dwóch i porównywanie liczebności zbiorów.

3. W wiejskim gospodarstwie

Utrwalenie liczenia w zakresie 3 i posługiwania się liczebnikami porządkowymi.

Zapoznanie ze środowiskiem wiejskim, z pracą rolnika.

Rozwijanie umiejętności wyciągania wniosków, odpowiadania na pytania: dlaczego rolnicy hodują zwierzęta? Co nam dają zwierzęta wiejskie?

Rozwijanie umiejętności samodzielnego klasyfikowania na kategorię zwierząt żyjących na wsi i w innym środowisku.

Poznanie pojazdów i sprzętów rolniczych.

Stosowanie pojęć: krótki, długi.

Dobieranie obrazków, których nazwy się rymują (np. koń – słoń, kura – rura).

4. W zgodzie z naturą

Zapoznanie z pojęciem: środowisko.

Klasyfikowanie przedmiotów według dwóch cech.

Zachęcanie do zachowań proekologicznych.

Rozwijanie umiejętności zapamiętywania kolejności elementów w szeregu.

Dostrzeganie wpływu czystości otoczenia na zdrowie.

Wykorzystanie wiadomości w praktyce tj. zakręcanie kranu, segregowanie śmieci, sprzątanie, szanowanie zieleni.

5. Legendy polskie

Zapoznanie z treścią polskich legend.

Rozpoznawanie poznanych legend na podstawie obrazków.

Kształtowanie umiejętności samodzielnego omawiania treści legendy.

Utrwalenie pojęć: cicho, głośno, krótki, długi.

Rozwijanie umiejętności manipulowania palcami, zręczności w trakcie łączenia różnych elementów.

Kształtowanie orientacji w przestrzeni. Usprawnianie narządów mowy poprzez ćwiczenia oddechowe.

Piosenki:

„Gdacze kura ko ko ko”

”Zając malowany”

”Smok wawelski”

ZAMIERZENIA MARZEC

1. Wiosna tuż – tuż

– Słuch i potrafi zaśpiewać piosenkę „Wierzbowe Kotki”

–  Wymienia oznaki nadchodzącej wiosny

– Liczy w zakresie 2 i posługuje się liczebnikami porządkowymi

– Klasyfikuje ubrania zgodnie z porą roku

– Poznaje znaczenie słowa „przysłowie”

– Dba o higienę rąk, potrafi je umyć i wytrzeć

2. Wiosenne hodowle

– Zna i rozpoznaje warzywa takie jak: cebula, fasola, pomidor

– Wymienia oznaki nadchodzącej wiosny

– Stosuje pojęci: mniej, więcej, tyle samo; przeliczanie w zakresie 2

– Chętnie uczestniczy w zabawach badawczych, analizuje, wyciąga wnioski

– Potrafi samodzielnie ułożyć składniki na kanapce

3.  Wiosenne porządki

– Rozróżnia głoski ż i ź  w trakcie nauki wiersz „Siała Zuzia” A. Frączek

– Poznaje narzędzia niezbędne do sprzątania

– Utrzymuje porządek w Sali przedszkolnej

– Poznaje zawód „Ogrodnik”

– Poznaje narzędzia niezbędne do pracy w ogrodzie

4. Święta tuż-tuż

– Poznaje zwyczaje i tradycje związane ze świętami Wielkanocnymi – palemka, jajko wielkanocne

– Wyraża radość ze zbliżających się świat wielkanocnych

– Układa historyjkę obrazkową trzyelementową, opowiada jej treść;

– Zna i potrafi powtórzyć wiersz  „Domowe porządki” M. Barańskiej

– Dba o higienę rąk, potrafi je umyć i wytrzeć

ZAMIERZENIA LUTY

1.Bajki i bajeczki

Utrwalenie znajomości popularnych baśni dla dzieci (Jaś i Małgosia, Kopciuszek, Piotruś Pan).

Rozróżnianie dobrych i złych zachowań.

Uświadomienie dlaczego należy zawsze mówić prawdę.

Uświadomienie negatywnych konsekwencji, jakie ponoszą osoby przyłapane na kłamstwie, na podstawie utworu J. Parazińskiej pt. „Kozucha Kłamczucha”. 

Ćwiczenia orientacji w przestrzeni, określenie położenia za pomocą pojęć: na, w, obok.

Rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych: trójkąt, prostokąt, kwadrat. 

2. Zabawy w karnawale

Wyjaśnienie pojęcia „karnawał” w oparciu o wiersz Z. Dmitrocy – „Karnawał”.

 Zapoznanie dzieci ze zwyczajami karnawałowymi.

Ćwiczenie spostrzegawczości – dobieranie obrazków w pary, składanie obrazka z dwóch części.

Wyjaśnienie słowa „berło”.

Wykonanie eksperymentu z balonami; wytłumaczenie dlaczego balon pękł i ile powietrza się w nim zmieściło.

Rozwiązywanie zagadek A. Maćkowiaka i Z. Dmitrocy dotyczących postaci z balu przebierańców.

3. Dawno, dawno temu.

Słuchanie opowiadania o prehistorycznych czasach.

Zbieranie kamieni o różnych kształtach i kolorach; Przyglądanie się kamieniom przez lupy.

Kontynuowanie dwuelementowego rytmu na obwodzie koła.

Rozwijanie zainteresowań pracą ludzi różnych zawodów – górnika.

Wzbogacenie słownictwa w wyrażenia związane z zawodem górnika, pracą w kopalni: węgiel, wagon, lampka górnicza.

Wzbogacenie słownika o termin „dinozaur”.

Zapoznanie się z niektórymi nazwami dinozaurów, ich wyglądem, szkieletem.

4. Dzień i noc

Zapoznanie dzieci ze zjawiskiem powstawania dnia i nocy.

Omówienie wyglądu Słońca, Księżyca oraz gwiazd.

Utrwalenie znajomości koła.

Określenie czynności wykonywane w ciągu dnia i nocy.

Wyjaśnienie dlaczego człowiek potrzebuje snu.

Słuchanie muzyki klasycznej.

ZAMIERZENIA  STYCZEŃ

1. Przez okrągły rok.

Poszerzanie słownika o wyrazy: biel, pryzmat.

Poznawanie zjawiska rozszczepienia światła: powstawania tęczy i białego światła, topnienia śniegu oraz mieszania się barw.

Poznawanie cech charakterystycznych pogody (zachmurzenie, temperatura, opady, wiatr itp.)

Nazywanie pór roku.

2. Biało dookoła.

Kształtowanie znajomości kolorów.

Poznawanie właściwości śniegu, mąki oraz właściwości i zachowania się wody pod wpływem niskiej temperatury.

Określanie cech zimowej pogody.

Zwrócenie uwagi na zachowanie bezpieczeństwa w trakcie zabaw i korzystania ze sprzętu zimowego.

3. Babcia i dziadek

Poznawanie osób z najbliższego otoczenia. Podawanie informacji o osobach najbliższych.

Obserwowanie wyglądu (stary, młody) i sposobu poruszania się ludzi mijanych w trakcie spaceru.

Stosowanie zwrotów grzecznościowych w stosunku do napotkanych osób.

Poznawanie sposobu działania prostych urządzeń.

Określenie skutków działania siły o różnym natężeniu.

Kształtowanie spostrzegawczości słuchowej w trakcie odtwarzania imion w różnym tempie i rytmie.

Kształtowanie pojęć: para, prawa, lewa.

4. Lubimy zimę

Określenie cech zimowego krajobrazu.

Kształtowanie percepcji wzrokowej w trakcie dopasowywania elementów obrazka we właściwe miejsce oraz składania obrazka w całość.

Poznawanie właściwości wchłaniania wody przez różne przedmioty.

Przypomnienie koła i pojęć określających: małe, mniejsze.

Nazywanie rodzaju łyżew i dyscyplin sportowych z nimi związanych: jazda figurowa na lodzie, hokej.

Kształtowanie umiejętności korzystania z posiadanej wiedzy o zimie i własnych doświadczeń.

Piosenki:

„Babciu, droga babciu”

„Polka dla babci i dziadka”

„Babcia już od rana”

„Fajni dziadkowie”

„Tupu tup po śniegu”

„Sanna”

Zamierzenia na grudzień

1. Spotkanie z listonoszem

 • Poznawanie pracy listonosza oraz etapów wędrówki listów
 • Kształtowanie pojęć określających wielkość przedmiotów: mały, duży
 • Poznawanie znaczeń słowa paczka, podawanie znaczenia adresu
 • Kształtowanie spostrzegawczości wzrokowej w trakcie wskazywania 1 elementu rozróżniającego dwa obrazki
 • Kształtowanie umiejętności wyrażania swoich pragnień w trakcie tworzenia listu do Mikołaja

2. Goście za oknem

 • Poznawanie wybranych ptaków, rozpoznawanie, nazywanie i określanie cech charakterystycznych oraz warunków do życia wróbla
 • Rozwijanie umiejętności nabierania powietrza nosem i wydychania ustami w trakcie dmuchania na pióra
 • Rozwijanie mowy poprzez naśladowanie odgłosów wydawanych przez wróbla; ćwir, ćwir i wronę: kra, kra, a także w trakcie powtarzania wiersza A. Frączek „Ćwir, czyli kiedy wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i one”
 • Osłuchanie z piosenkę „Idzie grudzień”
 • Prowadzenie obserwacji przyrodniczej podczas spaceru – tropienie ptaków
 • Poznawanie karmnika, rozbudzenie potrzeby uzupełniania pokarmu domowych w karmnikach

3. Choinkowe ozdoby

 • Rozpoznawanie i nazywanie kół wśród figur geometrycznych
 • Kształtowanie pojęć dotyczących długości. Stosowanie pojęć: krótki, długi.
 • Kształtowanie umiejętności stosowania pojęć dotyczących ułożenia przedmiotów w przestrzeni: na, obok, pod, za
 • Kształtowanie motoryki w trakcie rysowania postaci aniołka, choinki
 • Poznanie ozdób choinkowych

4.  Spotkanie przy wigilijnym stole.

 • Rozpoznawanie i podawanie nazw narzędzi kuchennych oraz czynności z nimi związanych
 • Kształtowanie spostrzegawczości w trakcie ustalania rodzaju i liczby nakryć do stołu
 • Kształtowanie i rozwijanie motoryki w trakcie naśladowania lepienia pierogów – manipulowanie fasolą i plasteliną
 • Kształtowanie poczucia tradycji oraz stwarzanie świątecznej atmosfery w trakcie słuchania i śpiewania kolęd
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania wg wybranej cechy (kolor, kształt)
 • Kształtowanie spostrzegawczości podczas nazywania zwierząt (charakterystycznych postaci kolędników).

PIOSENKI:

„Idzie grudzień” sł. I muz. Joanna Bernat

„Siedem reniferów” „Dzyń, dzyń Mikołaju”

Zamierzenia na listopad

1. „Moja rodzina”

 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
 • 2. „Pada i pada”
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej – zabawy z sylabami.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 • Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
 • Zapamiętanie cech typowych dla późnej jesieni: szarugi jesienne, słota.
 • Rozwijanie umiejętności  orientowania się w przestrzeni; posługiwania się pojęciami dotyczącymi długości, wielkości.
 • Wdrażanie do opieki nad  ptaki w trakcie zbliżającej się zimy

3. „Jesienne malowanie”

 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej – zabawy z sylabami.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
 • Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
 • Zapamiętanie cech typowych dla późnej jesieni: szarugi jesienne, słota.

4. „Ubrania na zimne dni”

 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 • Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.

Zamierzenia na październik

 „Warzywa”

Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Nauka piosenek i pląsów.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.

Przestrzegani podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.

Odbieranie otaczającego nas świat poprzez różne zmysły.

Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią w gospodarstwie domowym.

 „Jesienią w parku – zwierzęta w parku”

Przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.

Przestrzegani podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.

Odbieranie otaczającego nas świat poprzez różne zmysły.

Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku;

Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.

Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Nauka piosenek i pląsów.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

 „Las jesienią – zwierzęta w lesie”

Przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.

Przestrzegani podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.

Odbieranie otaczającego nas świat poprzez różne zmysły.

Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w lesie;

Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.

Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.

Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Nauka piosenek i pląsów.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

„Przygotowania do zimy”

Przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.

Przestrzegani podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.

Odbieranie otaczającego nas świat poprzez różne zmysły.

Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku, w lesie, w gospodarstwie domowym.

Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.

Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.

Kształtowanie umiejętności rozróżniania podstawowych figur geometrycznych i nazywanie kola.

Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Nauka piosenek i pląsów.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

WRZESIEŃ

1.W przedszkolu.

2.Oto ja.

3.Droga do przedszkola.

4.Owoce.

 • Serdeczne powitanie nowo przybyłych dzieci do przedszkola, poznanie imion dzieci, stwarzanie milej i życzliwej atmosfery atmosfery  w grupie.
 • Integracja grupy poprzez zabawy w kole, zabawy ruchowe, muzyczno-ruchowe, wspólny śpiew.
 • Zapoznanie  dzieci z pomieszczeniami w przedszkolu i ich przeznaczeniem-sala ,łazienka, szatnia, plac zabaw oraz z poznanie pracowników placówki.
 • Dbanie o bezpieczeństwo zabaw w sali, korzystania z łazienki, szatni oraz zwracanie uwagi na bezpieczeństwo zabaw na placu zabaw.
 • Ustalenie wspólnego kodeksu grupy oraz znajomości zwrotów kulturalnych dla zgodnego współżycia.
 • Szanowanie mienia przedszkola, dbanie o zabawki, korzystanie ze sprzętu zgodnie z ich przeznaczeniem.
 • Uczestniczy w zabawach umożliwiających bezpośredni kontakt z otoczeniem  przyrodniczy.
 • Uczestniczy w zabawach dowolnych w małych zespołach- podejmuje próby przezwyciężania nieśmiałości.
 • Uczestniczy w zabawach muzyczno- ruchowych- reaguje na  zmiany dynamiki,tempa i wysokości dźwięków utworu muzycznego.
 • Zna i nazywa części swojego ciała u siebie i innych.
 • Rozwijanie  poczucia bezpieczeństwa poprzez wspólne zabawy i kontakty- poznajemy siebie nawzajem.
 • Poszerzanie słownika czynnego i biernego dzieci o skojarzenia ze danym słowem; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez utrwalenie orientacji w schemacie ciała;poznanie figury geometrycznej -koło.
 • Rozwijanie umiejętności opisywania postaci słowami, ruchem, gestem; kształtowanie kompetencji językowych poprzez wypowiadanie się zdaniami złożonymi; rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez wyróżnianie elementów ilustracji z tła.
 • Poznanie nazewnictwa związanego z relacjami w rodzinie; zna swoje imię i członków rodziny.
 • Doskonalenie sprawności motorycznych w zabawach ruchowych oraz sprawności manualnych.
 • Poznanie zasad ruchu drogowego, zachowana się na chodniku i przejściu dla pieszych, znakach sygnalizacji świetlnej.
 • Zna zasady utrzymywania higieny, stosuje je,rozpoznaje i nazywa przybory do utrzymania czystości, dba o zdrowy styl  życia (gimnastyka , właściwy sposób odżywiania się).
 • Rozwijanie wrażliwości emocjonalnej – obdarowywanie innych; utrwalenie informacji o sposobach dbania o bezpieczeństwo swoje i innych podczas wspólnych zabaw.