Zamierzenia

ZAMIERZENIA  STYCZEŃ

1. Przez okrągły rok.

Poszerzanie słownika o wyrazy: biel, pryzmat.

Poznawanie zjawiska rozszczepienia światła: powstawania tęczy i białego światła, topnienia śniegu oraz mieszania się barw.

Poznawanie cech charakterystycznych pogody (zachmurzenie, temperatura, opady, wiatr itp.)

Nazywanie pór roku.

2. Biało dookoła.

Kształtowanie znajomości kolorów.

Poznawanie właściwości śniegu, mąki oraz właściwości i zachowania się wody pod wpływem niskiej temperatury.

Określanie cech zimowej pogody.

Zwrócenie uwagi na zachowanie bezpieczeństwa w trakcie zabaw i korzystania ze sprzętu zimowego.

3. Babcia i dziadek

Poznawanie osób z najbliższego otoczenia. Podawanie informacji o osobach najbliższych.

Obserwowanie wyglądu (stary, młody) i sposobu poruszania się ludzi mijanych w trakcie spaceru.

Stosowanie zwrotów grzecznościowych w stosunku do napotkanych osób.

Poznawanie sposobu działania prostych urządzeń.

Określenie skutków działania siły o różnym natężeniu.

Kształtowanie spostrzegawczości słuchowej w trakcie odtwarzania imion w różnym tempie i rytmie.

Kształtowanie pojęć: para, prawa, lewa.

4. Lubimy zimę

Określenie cech zimowego krajobrazu.

Kształtowanie percepcji wzrokowej w trakcie dopasowywania elementów obrazka we właściwe miejsce oraz składania obrazka w całość.

Poznawanie właściwości wchłaniania wody przez różne przedmioty.

Przypomnienie koła i pojęć określających: małe, mniejsze.

Nazywanie rodzaju łyżew i dyscyplin sportowych z nimi związanych: jazda figurowa na lodzie, hokej.

Kształtowanie umiejętności korzystania z posiadanej wiedzy o zimie i własnych doświadczeń.

Piosenki:

„Babciu, droga babciu”

„Polka dla babci i dziadka”

„Babcia już od rana”

„Fajni dziadkowie”

„Tupu tup po śniegu”

„Sanna”

Zamierzenia na grudzień

1. Spotkanie z listonoszem

 • Poznawanie pracy listonosza oraz etapów wędrówki listów
 • Kształtowanie pojęć określających wielkość przedmiotów: mały, duży
 • Poznawanie znaczeń słowa paczka, podawanie znaczenia adresu
 • Kształtowanie spostrzegawczości wzrokowej w trakcie wskazywania 1 elementu rozróżniającego dwa obrazki
 • Kształtowanie umiejętności wyrażania swoich pragnień w trakcie tworzenia listu do Mikołaja

2. Goście za oknem

 • Poznawanie wybranych ptaków, rozpoznawanie, nazywanie i określanie cech charakterystycznych oraz warunków do życia wróbla
 • Rozwijanie umiejętności nabierania powietrza nosem i wydychania ustami w trakcie dmuchania na pióra
 • Rozwijanie mowy poprzez naśladowanie odgłosów wydawanych przez wróbla; ćwir, ćwir i wronę: kra, kra, a także w trakcie powtarzania wiersza A. Frączek „Ćwir, czyli kiedy wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i one”
 • Osłuchanie z piosenkę „Idzie grudzień”
 • Prowadzenie obserwacji przyrodniczej podczas spaceru – tropienie ptaków
 • Poznawanie karmnika, rozbudzenie potrzeby uzupełniania pokarmu domowych w karmnikach

3. Choinkowe ozdoby

 • Rozpoznawanie i nazywanie kół wśród figur geometrycznych
 • Kształtowanie pojęć dotyczących długości. Stosowanie pojęć: krótki, długi.
 • Kształtowanie umiejętności stosowania pojęć dotyczących ułożenia przedmiotów w przestrzeni: na, obok, pod, za
 • Kształtowanie motoryki w trakcie rysowania postaci aniołka, choinki
 • Poznanie ozdób choinkowych

4.  Spotkanie przy wigilijnym stole.

 • Rozpoznawanie i podawanie nazw narzędzi kuchennych oraz czynności z nimi związanych
 • Kształtowanie spostrzegawczości w trakcie ustalania rodzaju i liczby nakryć do stołu
 • Kształtowanie i rozwijanie motoryki w trakcie naśladowania lepienia pierogów – manipulowanie fasolą i plasteliną
 • Kształtowanie poczucia tradycji oraz stwarzanie świątecznej atmosfery w trakcie słuchania i śpiewania kolęd
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania wg wybranej cechy (kolor, kształt)
 • Kształtowanie spostrzegawczości podczas nazywania zwierząt (charakterystycznych postaci kolędników).

PIOSENKI:

„Idzie grudzień” sł. I muz. Joanna Bernat

„Siedem reniferów” „Dzyń, dzyń Mikołaju”

Zamierzenia na listopad

1. „Moja rodzina”

 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
 • 2. „Pada i pada”
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej – zabawy z sylabami.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 • Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
 • Zapamiętanie cech typowych dla późnej jesieni: szarugi jesienne, słota.
 • Rozwijanie umiejętności  orientowania się w przestrzeni; posługiwania się pojęciami dotyczącymi długości, wielkości.
 • Wdrażanie do opieki nad  ptaki w trakcie zbliżającej się zimy

3. „Jesienne malowanie”

 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej – zabawy z sylabami.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
 • Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
 • Zapamiętanie cech typowych dla późnej jesieni: szarugi jesienne, słota.

4. „Ubrania na zimne dni”

 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 • Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.

Zamierzenia na październik

 „Warzywa”

Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Nauka piosenek i pląsów.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.

Przestrzegani podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.

Odbieranie otaczającego nas świat poprzez różne zmysły.

Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią w gospodarstwie domowym.

 „Jesienią w parku – zwierzęta w parku”

Przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.

Przestrzegani podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.

Odbieranie otaczającego nas świat poprzez różne zmysły.

Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku;

Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.

Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Nauka piosenek i pląsów.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

 „Las jesienią – zwierzęta w lesie”

Przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.

Przestrzegani podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.

Odbieranie otaczającego nas świat poprzez różne zmysły.

Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w lesie;

Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.

Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.

Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Nauka piosenek i pląsów.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

„Przygotowania do zimy”

Przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.

Przestrzegani podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.

Odbieranie otaczającego nas świat poprzez różne zmysły.

Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku, w lesie, w gospodarstwie domowym.

Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.

Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.

Kształtowanie umiejętności rozróżniania podstawowych figur geometrycznych i nazywanie kola.

Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Nauka piosenek i pląsów.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

WRZESIEŃ

1.W przedszkolu.

2.Oto ja.

3.Droga do przedszkola.

4.Owoce.

 • Serdeczne powitanie nowo przybyłych dzieci do przedszkola, poznanie imion dzieci, stwarzanie milej i życzliwej atmosfery atmosfery  w grupie.
 • Integracja grupy poprzez zabawy w kole, zabawy ruchowe, muzyczno-ruchowe, wspólny śpiew.
 • Zapoznanie  dzieci z pomieszczeniami w przedszkolu i ich przeznaczeniem-sala ,łazienka, szatnia, plac zabaw oraz z poznanie pracowników placówki.
 • Dbanie o bezpieczeństwo zabaw w sali, korzystania z łazienki, szatni oraz zwracanie uwagi na bezpieczeństwo zabaw na placu zabaw.
 • Ustalenie wspólnego kodeksu grupy oraz znajomości zwrotów kulturalnych dla zgodnego współżycia.
 • Szanowanie mienia przedszkola, dbanie o zabawki, korzystanie ze sprzętu zgodnie z ich przeznaczeniem.
 • Uczestniczy w zabawach umożliwiających bezpośredni kontakt z otoczeniem  przyrodniczy.
 • Uczestniczy w zabawach dowolnych w małych zespołach- podejmuje próby przezwyciężania nieśmiałości.
 • Uczestniczy w zabawach muzyczno- ruchowych- reaguje na  zmiany dynamiki,tempa i wysokości dźwięków utworu muzycznego.
 • Zna i nazywa części swojego ciała u siebie i innych.
 • Rozwijanie  poczucia bezpieczeństwa poprzez wspólne zabawy i kontakty- poznajemy siebie nawzajem.
 • Poszerzanie słownika czynnego i biernego dzieci o skojarzenia ze danym słowem; rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez utrwalenie orientacji w schemacie ciała;poznanie figury geometrycznej -koło.
 • Rozwijanie umiejętności opisywania postaci słowami, ruchem, gestem; kształtowanie kompetencji językowych poprzez wypowiadanie się zdaniami złożonymi; rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez wyróżnianie elementów ilustracji z tła.
 • Poznanie nazewnictwa związanego z relacjami w rodzinie; zna swoje imię i członków rodziny.
 • Doskonalenie sprawności motorycznych w zabawach ruchowych oraz sprawności manualnych.
 • Poznanie zasad ruchu drogowego, zachowana się na chodniku i przejściu dla pieszych, znakach sygnalizacji świetlnej.
 • Zna zasady utrzymywania higieny, stosuje je,rozpoznaje i nazywa przybory do utrzymania czystości, dba o zdrowy styl  życia (gimnastyka , właściwy sposób odżywiania się).
 • Rozwijanie wrażliwości emocjonalnej – obdarowywanie innych; utrwalenie informacji o sposobach dbania o bezpieczeństwo swoje i innych podczas wspólnych zabaw.