Zamierzenia gr I

ZAMIERZENIA NA PAŹDZIERNIK

  1. Idzie jesień przez ogród i sad.

Przewidywane osiągnięcia:

– rozpoznawanie i nazywanie wybranych owoców i warzyw;

– uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa

– uczestniczenie w zabawach ruchowych: orientacyjno-porządkowych bieżnych;

  • Idzie jesień do zwierząt.

Przewidywane osiągnięcia:

– poznawanie sposobów przygotowywania się zwierząt do zimy na przykładzie jeża, wiewiórki, bociana

–  skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.

-słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii

– rozpoznaje wiewiórkę i wie czym się żywi

  • Co z czego otrzymujemy.

Przewidywane osiągnięcia:

– powtarza proste rymowanki;

– wykonuje czynności manualne i prace plastyczne;

– poznawanie etapów produkcji (np. papieru, chleba, cukru itp.), z wykorzystaniem filmu, internetu.

– przełamywanie oporów przed spróbowaniem nowych produktów spożywczych, rozwijanie umiejętności oceniania walorów smakowych

  • Idzie jesień …z deszczem.

Przewidywane osiągnięcia:

– obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie, w bliskim otoczeniu przedszkola

– wznosi proste konstrukcje z klocków według własnego pomysłu

– szanowanie wody, niemarnowanie jej.

ZAMIERZENIA NA WRZESIEŃ

  1. To jestem ja.

Przewidywane osiągnięcia:

– nazywa i wskazuje części ciała;

– podaje swoje imię;

– chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych.

2. Moja grupa.

Przewidywane osiągnięcia:

– podczas zabaw ruchowych reaguje na sygnał;

– poznaje swoich kolegów w grupie;

-potrafi wymienić ich imiona;

– poznaje zasady prawidłowego zachowania się w Sali

– poznaje zasady bezpiecznego korzystania ze sprzętu jordanowskiego na placu zabaw;

– rozpoznaje swój znaczek w sali, w szatni i w łazience.

3. Moja droga do przedszkola.

Przewidywane osiągnięcia:

– powtarza proste rymowanki;

– wykonuje czynności manualne i prace plastyczne;

– rozpoznaje kolory

– zna zasady prawidłowego przechodzenia przez jezdnię z wykorzystaniem pasów drogowych (zebry)

– na zasady prawidłowego przechodzenia przez jezdnię z wykorzystaniem sygnalizacji świetlnej

– rozumie znaczenie kolorów sygnalizacji świetlnej.

4. Idzie jesień …przez las i pola.

Przewidywane osiągnięcia:

– zna i nazywa wybrane kolory

– wznosi proste konstrukcje z klocków według własnego pomysłu

– potrafi wskazać po czym można poznać jesień.