Zamierzenia gr I

ZAMIERZENIA NA STYCZEŃ

1. Mijają dni, miesiące, lata.

Rozumie następstwo dni i nocy.

Rozwiązuje zagadki.

Układa sekwencje z obrazków (przedtem, potem).

Poznaje tradycje sylwestrowe i noworoczne.

Dmucha na konfetti przez słomkę.

Nawleka korale na sznurek.

Przelicza świeczki.

Określa, ile ma lat.

Dzieli słowa na sylaby.

2. Zima i zwierzęta.

Uczestniczy w zabawach ruchowych: z elementami czworakowania, biegu, skłonów, celowania.

Rozpoznaje ptaki i je dokarmia.

Zna nazwy niektórych ptaków zimujących w Polsce.

Rozpoznaje figury geometryczne.

Rozumie potrzebę dokarmiania zwierząt zimą.

Wie, jakimi pokarmami można dokarmiać ptaki.

3. Babcia i dziadek.

Opowiada o babci i o dziadku (podaje imiona dziadków).

Nazywa przedmioty związane z babcią i z dziadkiem.

Liczy w zakresie 4, z zastosowaniem liczebników głównych.

Wie, jak można pomagać osobom starszym.

Okazuje szacunek osobom starszym.

Przygotowuje uroczystość
z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka i uczestniczy w niej.

Prezentuje swoje umiejętności recytatorskie i wokalne na forum grupy.

Bawi się z babcią i z dziadkiem.

4. W teatrze.

Rozmawia na temat obrazka przedstawiającego osoby pracujące w teatrze.

Poznaje zawody związane z teatrem.

Tworzy i wystawia przedstawienie kukiełkowe.

 Uczestniczy w swobodnych zabawach w kąciku teatralnym.

Piosenka:

1.Dziś w przedszkolu piękny bal,
bal wspaniały na sto par.
Bal dla dziadków i dla babć-
pięknie zapraszamy was.

Ref. To jest polka dla dziadziusia
i dla babci i dla wnusia.
kto poleczkę naszą zna,
niech zatańczy tak jak ja. / bis

Wiersz:

DLA BABCI
Moja babcia jest najlepsza na świecie.
Dlaczego? Już za chwilę się dowiecie…
Babcia, chętnie bajki mi opowiada
i twierdzi, że zdrowa jest CZEKOLADA
Dziurę w spodniach zgrabnie zaceruje,
po parku ze mną chętnie spaceruje.
Najpyszniejsze dania dla mnie gotuje
i zawsze przytuli, gdy się źle czuję.
Żyj mi moja babciu, jeszcze ze 100lat ,
i upiększaj mój cudny, dziecięcy świat.

DLA DZIADKA
Mój dziadziuś, też jest najlepszy na świecie.
Dlaczego? Już za chwilę się dowiecie…
Z mym dziadziusiem, wszystko zreperuję.
To z Nim rysuję, wklejam, maluję.
Z dziadkiem na ryby często chodzimy
i wspólnie piosenki sobie nucimy.
Dziadek jest najlepszym przyjacielem mym.
Kocham Go bardzo, calutkim sercem swym.

M. Czoik Nowicka

ZAMIERZENIA NA GRUDZIEŃ

1. Jak wyglądał świat przed milionami lat

 • Rozpoznaje dinozaury na obrazkach.
 • Porównuje dinozaury według wielkości, kształtu, koloru.
 • Rozpoznaje i nazywa wybrane dinozaury.
 • Liczy w zakresie 3 – w aspektach głównym i porządkowym.
 • Stosuje pojęcia: duży, większy, największy.
 • Wie, dlaczego wyginęły dinozaury

2. Idzie zima ze śniegiem

 • Rozpoznaje zimę na obrazkach.
 • Segreguje zabawki według rodzaju.
 • Rytmicznie dzieli słowa (na sylaby).
 • Dmucha na piórko, wykonuje ćwiczenia oddechowe.
 • Porównuje ubrania różnego typu.
 • Klasyfikuje zabawki i ubrania.
 • Wymienia wybrane elementy zimowej pogody.

3. Idą święta

 • Wie, że dekorujemy choinkę.
 • Wymienia tradycje i zwyczaje związane ze świętami Bożego Narodzenia i je nazywa
 • Segreguje bombki według koloru, wielkości i kształtu.
 • Wykonuje ćwiczenia oddechowe z wykorzystaniem słomki.
 • Rysuje list do Mikołaja.
 • Wykonuje bombkę na choinkę.
 • Ozdabia pierniczki.
 • Ogląda książki związane z Bożym Narodzeniem.
 • Wykonuje kolorowy łańcuch na choinkę.
 • Słucha kolęd.

4. Stary Rok mruży oczy zmęczone, lecz Nowy Rok już zmierza w naszą stronę

 • Utrwalenie nazw dni tygodnia.
 • Wprowadzenie pojęć: „Stary Rok”, „Nowy Rok”.
 • Kalendarz jako powtarzalny układ dni tygodnia i miesięcy .

Piosenki na grudzień:

Dzieci kochają zimę i wszelkie jej oznaki. Niecierpliwie czekają na to, aby można już było lepić bałwana. Ale nie wszyscy cieszą się z zimy. Zwierzątka marzną i są głodne… Opowiada o tym zimowa piosenka:

1. Przyszła zima biała,
śniegu nasypała
Zamroziła wodę,
staw pokryła lodem

Ref. Tupu, tup po śniegu
Dzeń, dzeń, dzeń na sankach
skrzypu , skrzyp na mrozie
lepimy bałwanka. /2x

2. Kraczą głośno wrony
Marzną nam ogony
mamy pusto w brzuszku
dajcie nam okruszków.

Ref. Tupu, tup…

3. Ciepłe rękawiczki
i wełniany szalik,
białej, mroźnej zimy,
nie boję się wcale.

Ref. Tupu, tup…

Pastorałka

Zostań Boziu mym braciszkiem,
Podzielę się z Tobą wszystkim.
Dam ci swoje klocki lego,
dam ci misia pluszowego.
Dam ci swoje klocki lego,
dam ci misia pluszowego.
Dam zabawki, dam słodycze.
Babcię, dziadka Ci pożyczę.
Podzielę się mamą, tatą,
bądź braciszkiem moim za to.
Podzielę się mamą, tatą,
bądź braciszkiem moim za to.
Będę Cię na rączkach nosił.
Nie daj się Jezuniu prosić.
W mym łóżeczku miejsce zrobię,
Będziesz sypiał ze mną sobie.
W mym łóżeczku miejsce zrobię,
Będziesz sypiał ze mną sobie.

ZAMIERZENIA NA LISTOPAD

 1. Rodzina – największy skarb

Przewidywane osiągnięcia:

– podawanie imion: mamy, taty, brata, siostry

– nazywanie członków bliższej rodziny i dalszej rodziny: mama, tata, brat, siostra, babcia, dziadek, wujek, ciocia

– podawanie wiadomości na temat ważniejszych wydarzeń z życia rodzinnego

– wzajemne okazywanie sobie uczuć

– przestrzeganie istniejących (wprowadzonych w rodzinie, w grupie przedszkolnej) zasad społecznych

     – odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu

     – wyszukiwanie takich samych obrazków, zabawek

2. Mój dom.

Przewidywane osiągnięcia:

    – obserwowanie, poznawanie najbliższego środowiska

    – rozpoznawanie i nazywanie wybranych zwierząt hodowanych w domu

      – nazywanie: elementów pogody, części mieszkania, pomieszczeń przedszkolnych itp.

      – posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspekcie porządkowym

    – dostrzeganie w otoczeniu przedmiotów o różnych kształtach

   – poznawanie wybranych urządzeń gospodarstwa domowego.

3. Moje prawa i obowiązki.

Przewidywane osiągnięcia:

– dostrzeganie potrzeb wyższych innych osób

– dzielenie się z innymi własnymi radościami i smutkami oraz przejawianie empatii.

      – nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie

      – uczestniczenie we wspólnych zabawach organizowanych przez nauczyciela

– mówienie o własnych potrzebach

       – porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek)

     – dopasowywanie i dobieranie przedmiotów tak, aby tworzyły pewną całość (np. to są klocki do budowania wieży, a te – do ułożenia domku)

      – dobieranie przedmiotów w pary funkcyjne (np. buty pasują na nogi).

4. Moje zdrowie i bezpieczeństwo.

Przewidywane osiągnięcia:

– dbanie o higienę poprzez: częste mycie rąk, zwłaszcza przed jedzeniem, prawidłowe mycie zębów po posiłkach, codzienne mycie całego ciała, codzienną zmianę bielizny, dbanie o czystość odzieży, obuwia, korzystanie ze swojego ręcznika, grzebienia, swojej szczotki, samodzielne korzystanie z toalety

   – utrzymywanie porządku w miejscu zabawy

   – uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa

  – uczestniczenie w zabawach ruchowych:

orientacyjno-porządkowych

bieżnych

z elementem czworakowania

z elementem skoku, podskoku

organizowanych metodą opowieści ruchowej

ze śpiewem.

ZAMIERZENIA NA PAŹDZIERNIK

 1. Idzie jesień przez ogród i sad.

Przewidywane osiągnięcia:

– rozpoznawanie i nazywanie wybranych owoców i warzyw;

– uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa

– uczestniczenie w zabawach ruchowych: orientacyjno-porządkowych bieżnych;

 • Idzie jesień do zwierząt.

Przewidywane osiągnięcia:

– poznawanie sposobów przygotowywania się zwierząt do zimy na przykładzie jeża, wiewiórki, bociana

–  skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.

-słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii

– rozpoznaje wiewiórkę i wie czym się żywi

 • Co z czego otrzymujemy.

Przewidywane osiągnięcia:

– powtarza proste rymowanki;

– wykonuje czynności manualne i prace plastyczne;

– poznawanie etapów produkcji (np. papieru, chleba, cukru itp.), z wykorzystaniem filmu, internetu.

– przełamywanie oporów przed spróbowaniem nowych produktów spożywczych, rozwijanie umiejętności oceniania walorów smakowych

 • Idzie jesień …z deszczem.

Przewidywane osiągnięcia:

– obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie, w bliskim otoczeniu przedszkola

– wznosi proste konstrukcje z klocków według własnego pomysłu

– szanowanie wody, niemarnowanie jej.

ZAMIERZENIA NA WRZESIEŃ

 1. To jestem ja.

Przewidywane osiągnięcia:

– nazywa i wskazuje części ciała;

– podaje swoje imię;

– chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych.

2. Moja grupa.

Przewidywane osiągnięcia:

– podczas zabaw ruchowych reaguje na sygnał;

– poznaje swoich kolegów w grupie;

-potrafi wymienić ich imiona;

– poznaje zasady prawidłowego zachowania się w Sali

– poznaje zasady bezpiecznego korzystania ze sprzętu jordanowskiego na placu zabaw;

– rozpoznaje swój znaczek w sali, w szatni i w łazience.

3. Moja droga do przedszkola.

Przewidywane osiągnięcia:

– powtarza proste rymowanki;

– wykonuje czynności manualne i prace plastyczne;

– rozpoznaje kolory

– zna zasady prawidłowego przechodzenia przez jezdnię z wykorzystaniem pasów drogowych (zebry)

– na zasady prawidłowego przechodzenia przez jezdnię z wykorzystaniem sygnalizacji świetlnej

– rozumie znaczenie kolorów sygnalizacji świetlnej.

4. Idzie jesień …przez las i pola.

Przewidywane osiągnięcia:

– zna i nazywa wybrane kolory

– wznosi proste konstrukcje z klocków według własnego pomysłu

– potrafi wskazać po czym można poznać jesień.