Zamierzenia gr I

PAŹDZIERNIK 2020

IDZIE JESIEŃ PRZEZ …OGRÓD I SAD

 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych owoców i warzyw – wzbogacanie słownika i wiedzy dzieci na temat owoców
 • rozwijanie słuchu muzycznego w zabawach ruchowych do piosenek
 • rozpoznawanie owoców za pomocą dotyku
 • uświadomienie dzieciom konieczności mycia owoców i warzyw przed ich spożyciem
 • poznanie wnętrza owoców na podstawie zabawy badawczej „Co owoce maja w środku”
 • rozwijanie sprawności manualnej oraz precyzji drobnych ruchów rąk w zabawach konstrukcyjnych oraz w trakcie lepienia z plasteliny
 • rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej poprzez składanie w całość pociętych obrazków owoców i warzyw

IDZIE JESIEŃ … DO ZWIERZĄT

 • wzbogacenie wiedzy dzieci o wyglądzie, życiu i zwyczajach wiewiórek na podstawie oglądania albumów przyrodniczych, oraz literatury
 • poszerzenie erudycji dzieci na temat przygotowania zwierząt do zimy (jeż, niedźwiedź, wiewiórka)
 • poznanie zasad właściwego zachowania się w lesie wspólne stworzenie Kodeksu Przyjaciela Lasu
 • dostrzeganie rytmu (sekwencji ) złożonej z dwóch elementów np. szyszka, orzech…i próba kontynuacji rytmu
 • rozwijanie umiejętności wokalnych podczas wspólnego śpiewania piosenek
 • zapoznanie z wyglądem grzechotki i sposobem gry na niej
 • rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej (układanie obrazków zwierząt leśnych pociętych na dwie lub trzy części)

CO Z CZEGO OTRZYMUJEMY

 • zapoznanie dzieci ze sposobem pieczenia chleba oraz poszerzenie wiedzy dzieci na temat piekarni i zawodu piekarza
 • poznanie ziaren kłosów zbóż (ilustracje), dostrzeganie różnic
 • ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej (przesiewanie mąki)
 • zdobywanie wiedzy na temat pochodzenia produktów zwierzęcych – skąd się bierze wełna?
 • przełamywanie oporów przed próbowaniem nowych produktów spożywczych – poznanie różnych rodzajów pieczywa i produktów mlecznych
 • łączenie w pary obrazków zwierząt  z produktami uzyskiwanymi w gospodarstwie
 • przeliczanie na konkretach w zakresie 4

IDZIE JESIEŃ …Z DESZCZEM

 • poznanie roli wody w życiu człowieka
 • uświadomienie dzieciom roli deszczu w przyrodzie
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • rozwijanie aktywności muzycznej podczas zabaw z wykorzystaniem piosenek
 • rozwijanie małej motoryki podczas zabaw plastycznych
 • stosowanie pojęć : duży, mały podczas zabawy słownikowej
 • poszerzanie doświadczeń plastycznych przez malowanie i odbijanie folii bąbelkowej
 • rozwijanie sprawności grafomotorycznej ( kreślenie kresek i rysowanie kropli)
 • pobudzanie ciekawości badawczej dzieci poprzez eksperymentowanie z wodą

Wychowanie przez wartości

„Basia Orzeszko i sen zimowy”  – rozmowa z dziećmi na temat EMPATII na podstawie opowiadania

WRZESIEŃ 2020

TO JESTEM JA

 • Poznawanie imion dzieci z grupy, próba przedstawienia się
 • Poznawanie i nazywanie części swojego ciała
 • Omówienie z dziećmi zasad bezpieczeństwa sanitarnego i higieny, etapów mycia rąk, korzystania z toalety, oglądanie i poznanie sali
 • Kształtowanie u dzieci zasad bezpiecznej zabawy w sali oraz w ogrodzie przedszkolnym na podstawie rozmów, zabaw oraz ilustracji
 • Uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
 • Rozwijanie aktywności językowej : nazywanie przedmiotów(zabawek, ubrań , pojazdów itp.) oraz próba nazywania kolorów
 • Rozwijanie umiejętności manualnych podczas zabaw plastycznych

MOJA GRUPA

 • Nauka tworzenia koła w sytuacjach zabawowych
 • Rozpoznawanie i nazywanie części garderoby, wzbogacanie słownika czynnego dzieci
 • Rozwijanie spostrzegawczości poprzez zabawy : Dobieranie w pary, Co zniknęło? Czego brakuje?
 • Stosowanie pojęć na, pod, nad, obok podczas zabaw porządkujących
 • Rysowanie kół różnej wielkości ,próba ich kolorowania
 • Poznanie znaczka grupy
 • Rozwijanie sprawności manualnych podczas zabaw plastycznych
 • Odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu – wdrażanie dzieci do uważnego słuchania

MOJA DROGA DO PRZEDSZKOLA

 • Dalsza nauka tworzenia koła w sytuacjach zabawowych
 • Zapoznanie z zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze
 • Wspólne ustalenie zasad Kodeksu bezpiecznego przedszkolaka
 • Nazywanie i utrwalanie kolorów świateł sygnalizatora
 • Poznanie zawodu policjanta
 • Kształtowanie poczucia rytmu na podstawie zabaw rytmicznych
 • Słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii.

IDZIE JESIEŃ …. PRZEZ LAS, PARK

 • Rozpoznawanie i nazywanie darów jesieni (owoce, liście, grzyby) – wzbogacanie czynnego słownika dzieci
 • Obserwowanie drzew w bliskim otoczeniu przedszkola, domu; dostrzeganie zmian kolorów liści
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na wielkość
 • Poszerzanie doświadczeń plastycznych poprzez wykorzystanie materiału przyrodniczego, rozwijanie zainteresowania przyrodą
 • Klasyfikowanie liści według kształtu i wielkości, rozróżnianie koloru żółtego
 • Zachęcenie dzieci do udziału w zabawach ruchowych

ZAMIERZENIA NA MAJ

1. Moja miejscowość, mój region

 • Wie, jakie obiekty znajdują się w najbliższej okolicy.
 • Wie, kim był Fryderyk Chopin.
 • Zwiedza Łazienki Królewskie
 • Buduje z klocków.
 • Ogląda zdjęcia, pocztówki, mapy z najbliższej okolicy

2. Moja ojczyzna

 • Słucha uważnie wiersza o Syrence warszawskiej.
 • Rozpoznaje flagę Polski.
 • Segreguje zakrętki według kolorów.
 • Rysuję flagę Polski po śladzie.
 • Naśladuje i rozpoznaje odgłosy przyrody

3. Łąka w maju

 • Potrafi wymienić przynajmniej dwóch mieszkańców łąki.
 • Poznaje wybrane owady – motyle, pszczoły.
 • Rozwiązuje zagadki.
 • Liczy do 4.
 • Umieszcza obrazki na ilustracji według instrukcji.

4. Święto rodziców

 • Opisuje przedmioty z użyciem słów: mały, duży.
 • Wskazuje element, który nie pasuje na obrazku łąki.
 • Nazywa i liczy członków swojej rodziny.
 • Podaje swoje imię i nazwisko.

ZAMIERZENIA NA KWIECIEŃ

Wiosenne powroty

 1. Wyszukuje obrazki bociana wśród innych obrazków.
 2. Rozpoznaje i nazywa wybrane ptaki.
 3. Wykonuje bociana z elementów.
 4. Uważnie słucha odgłosów przyrody.
 5. Śpiewa piosenkę.
 6. Słucha utworów muzyki poważnej.

Wielkanoc

 1. Wie, co powinno się znaleźć w wielkanocnym koszyku.
 2. Rozróżnia kraszankę i pisankę.
 3. Poznaje symbole świąteczne.
 4. Rozpoznaje przedmioty związane z Wielkanocą.
 5. Rozwiązuje zagadki dotyczące świąt.

Wiosna na wsi

 1. Rozpoznaje zwierzęta wiejskie przedstawione na obrazkach.
 2. Naśladuje odgłosy zwierząt.
 3. Poznaje wybrane zwierzęta hodowane na wsi (dorosłe i młode).
 4. Lepi z plasteliny figurki wiejskich zwierząt.

Dbamy o przyrodę

 1. Wie, jak segregować śmieci.
 2. Tworzy kodeks przyjaciela przyrody.
 3. Dzieli kwiaty na cięte i doniczkowe.

ZAMIERZENIA NA MARZEC:

1.Zwierzęta z dżungli i sawanny.

Rozpoznaje krokodyle wśród innych zwierząt, potrafi je nazwać.

Poznaje przedstawicieli zwierząt egzotycznych.

Utrwala pojęcia: duży, mały.

Dostrzega charakterystyczne cechy zebry.

Wykonuje pracę Wesoła zebra

2.  Zwierzęta naszych pól i lasów

Naśladuje ruchem poruszanie się zwierząt

Wskazuje kierunek, z którego dochodzą dźwięki.

Wskazuje obrazek, którego brakuje.

Wskazuje rzecz w podanym kolorze.

Wymienia zasady zachowania się w lesie.

Stosuje słowa: wysoko, nisko, wyżej, niżej.

Poznaje wybrane ptaki żyjące w Polsce

Ozdabia sylwetę sowy.

3. Marcowa pogoda

Obserwuje chmury  podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym

Wymienia wybrane zjawiska pogodowe

Określa aktualną pogodę

4. Wiosenne przebudzenie

Zauważa i nazywa zmiany zachodzące wiosną w przyrodzie.

Obserwuje zmiany za­chodzące w przyrodzie w związku z nadejściem wiosny – powroty ptaków (np. bociana), pojawia­jące się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy).

ZAMIERZENIA NA LUTY

 1. BAŚNIE BAJKI BAJECZKI

Poznaje baśń Czerwony Kapturek.

Kojarzy przedmiot z utworem, w jakim go spotykamy.

Składa w ca­łość według wzoru obrazki z baśniowymi postaciami.

Rysuje wzory po śladzie.

Liczy w zakresie 4.

Wskazuje różnice między obrazkami.

Używa określeń: cicho, głośno, wesoło, smutno, szybko, wolno, w odniesieniu do muzyki.

2. MUZYKA WOKÓŁ NAS

Naśladuje dźwięki instrumentów, rozpoznaje i nazywa wybrane instrumenty.

Aktywnie słucha muzyki, w tym muzyki relaksacyjnej, hejnału z wieży mariackiej.

Wykonuje własny instrument i akompaniuje na nim

Gra na bębenku.

Pokazuje, jak się gra na instrumentach.

Układa trąbkę z naciętych części.

Koloruje wybrany przez siebie rysunek instru­mentu.

3. NIE JESTEŚMY SAMI W KOSMOSIE

Słucha z uwagą czytanych utworów literackich dotyczących kosmosu, ciekawostek o Ziemi.

Rozpoznaje planetę Ziemię na obrazkach.

Buduje statek kosmiczny z klocków.

Układa koła (UFO) od najmniejszego do największego.

Układa rakietę według wzoru.

4. BUDOWLE- DOMY DOMKI

Opisuje wygląd budowli.

Konstruuje różne budowle

Wypowiada się na temat pracy architekta.

Buduje z klocków i z figur geometrycznych.

Wiersz:

Gdy dobry humor masz dosięgnąć możesz gwiazd

Przytulasz wszystkich w kolo i bawisz się wesoło

Zarażasz swym humorem: rano, w południe, wieczorem

I wkrótce wszyscy razem bawią się w kole

Piosenka:

„Gra na instrumentach”

ZAMIERZENIA NA STYCZEŃ

1. Mijają dni, miesiące, lata.

Rozumie następstwo dni i nocy.

Rozwiązuje zagadki.

Układa sekwencje z obrazków (przedtem, potem).

Poznaje tradycje sylwestrowe i noworoczne.

Dmucha na konfetti przez słomkę.

Nawleka korale na sznurek.

Przelicza świeczki.

Określa, ile ma lat.

Dzieli słowa na sylaby.

2. Zima i zwierzęta.

Uczestniczy w zabawach ruchowych: z elementami czworakowania, biegu, skłonów, celowania.

Rozpoznaje ptaki i je dokarmia.

Zna nazwy niektórych ptaków zimujących w Polsce.

Rozpoznaje figury geometryczne.

Rozumie potrzebę dokarmiania zwierząt zimą.

Wie, jakimi pokarmami można dokarmiać ptaki.

3. Babcia i dziadek.

Opowiada o babci i o dziadku (podaje imiona dziadków).

Nazywa przedmioty związane z babcią i z dziadkiem.

Liczy w zakresie 4, z zastosowaniem liczebników głównych.

Wie, jak można pomagać osobom starszym.

Okazuje szacunek osobom starszym.

Przygotowuje uroczystość
z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka i uczestniczy w niej.

Prezentuje swoje umiejętności recytatorskie i wokalne na forum grupy.

Bawi się z babcią i z dziadkiem.

4. W teatrze.

Rozmawia na temat obrazka przedstawiającego osoby pracujące w teatrze.

Poznaje zawody związane z teatrem.

Tworzy i wystawia przedstawienie kukiełkowe.

 Uczestniczy w swobodnych zabawach w kąciku teatralnym.

Piosenka:

1.Dziś w przedszkolu piękny bal,
bal wspaniały na sto par.
Bal dla dziadków i dla babć-
pięknie zapraszamy was.

Ref. To jest polka dla dziadziusia
i dla babci i dla wnusia.
kto poleczkę naszą zna,
niech zatańczy tak jak ja. / bis

Wiersz:

DLA BABCI
Moja babcia jest najlepsza na świecie.
Dlaczego? Już za chwilę się dowiecie…
Babcia, chętnie bajki mi opowiada
i twierdzi, że zdrowa jest CZEKOLADA
Dziurę w spodniach zgrabnie zaceruje,
po parku ze mną chętnie spaceruje.
Najpyszniejsze dania dla mnie gotuje
i zawsze przytuli, gdy się źle czuję.
Żyj mi moja babciu, jeszcze ze 100lat ,
i upiększaj mój cudny, dziecięcy świat.

DLA DZIADKA
Mój dziadziuś, też jest najlepszy na świecie.
Dlaczego? Już za chwilę się dowiecie…
Z mym dziadziusiem, wszystko zreperuję.
To z Nim rysuję, wklejam, maluję.
Z dziadkiem na ryby często chodzimy
i wspólnie piosenki sobie nucimy.
Dziadek jest najlepszym przyjacielem mym.
Kocham Go bardzo, calutkim sercem swym.

M. Czoik Nowicka

ZAMIERZENIA NA GRUDZIEŃ

1. Jak wyglądał świat przed milionami lat

 • Rozpoznaje dinozaury na obrazkach.
 • Porównuje dinozaury według wielkości, kształtu, koloru.
 • Rozpoznaje i nazywa wybrane dinozaury.
 • Liczy w zakresie 3 – w aspektach głównym i porządkowym.
 • Stosuje pojęcia: duży, większy, największy.
 • Wie, dlaczego wyginęły dinozaury

2. Idzie zima ze śniegiem

 • Rozpoznaje zimę na obrazkach.
 • Segreguje zabawki według rodzaju.
 • Rytmicznie dzieli słowa (na sylaby).
 • Dmucha na piórko, wykonuje ćwiczenia oddechowe.
 • Porównuje ubrania różnego typu.
 • Klasyfikuje zabawki i ubrania.
 • Wymienia wybrane elementy zimowej pogody.

3. Idą święta

 • Wie, że dekorujemy choinkę.
 • Wymienia tradycje i zwyczaje związane ze świętami Bożego Narodzenia i je nazywa
 • Segreguje bombki według koloru, wielkości i kształtu.
 • Wykonuje ćwiczenia oddechowe z wykorzystaniem słomki.
 • Rysuje list do Mikołaja.
 • Wykonuje bombkę na choinkę.
 • Ozdabia pierniczki.
 • Ogląda książki związane z Bożym Narodzeniem.
 • Wykonuje kolorowy łańcuch na choinkę.
 • Słucha kolęd.

4. Stary Rok mruży oczy zmęczone, lecz Nowy Rok już zmierza w naszą stronę

 • Utrwalenie nazw dni tygodnia.
 • Wprowadzenie pojęć: „Stary Rok”, „Nowy Rok”.
 • Kalendarz jako powtarzalny układ dni tygodnia i miesięcy .

Piosenki na grudzień:

Dzieci kochają zimę i wszelkie jej oznaki. Niecierpliwie czekają na to, aby można już było lepić bałwana. Ale nie wszyscy cieszą się z zimy. Zwierzątka marzną i są głodne… Opowiada o tym zimowa piosenka:

1. Przyszła zima biała,
śniegu nasypała
Zamroziła wodę,
staw pokryła lodem

Ref. Tupu, tup po śniegu
Dzeń, dzeń, dzeń na sankach
skrzypu , skrzyp na mrozie
lepimy bałwanka. /2x

2. Kraczą głośno wrony
Marzną nam ogony
mamy pusto w brzuszku
dajcie nam okruszków.

Ref. Tupu, tup…

3. Ciepłe rękawiczki
i wełniany szalik,
białej, mroźnej zimy,
nie boję się wcale.

Ref. Tupu, tup…

Pastorałka

Zostań Boziu mym braciszkiem,
Podzielę się z Tobą wszystkim.
Dam ci swoje klocki lego,
dam ci misia pluszowego.
Dam ci swoje klocki lego,
dam ci misia pluszowego.
Dam zabawki, dam słodycze.
Babcię, dziadka Ci pożyczę.
Podzielę się mamą, tatą,
bądź braciszkiem moim za to.
Podzielę się mamą, tatą,
bądź braciszkiem moim za to.
Będę Cię na rączkach nosił.
Nie daj się Jezuniu prosić.
W mym łóżeczku miejsce zrobię,
Będziesz sypiał ze mną sobie.
W mym łóżeczku miejsce zrobię,
Będziesz sypiał ze mną sobie.

ZAMIERZENIA NA LISTOPAD

 1. Rodzina – największy skarb

Przewidywane osiągnięcia:

– podawanie imion: mamy, taty, brata, siostry

– nazywanie członków bliższej rodziny i dalszej rodziny: mama, tata, brat, siostra, babcia, dziadek, wujek, ciocia

– podawanie wiadomości na temat ważniejszych wydarzeń z życia rodzinnego

– wzajemne okazywanie sobie uczuć

– przestrzeganie istniejących (wprowadzonych w rodzinie, w grupie przedszkolnej) zasad społecznych

     – odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu

     – wyszukiwanie takich samych obrazków, zabawek

2. Mój dom.

Przewidywane osiągnięcia:

    – obserwowanie, poznawanie najbliższego środowiska

    – rozpoznawanie i nazywanie wybranych zwierząt hodowanych w domu

      – nazywanie: elementów pogody, części mieszkania, pomieszczeń przedszkolnych itp.

      – posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspekcie porządkowym

    – dostrzeganie w otoczeniu przedmiotów o różnych kształtach

   – poznawanie wybranych urządzeń gospodarstwa domowego.

3. Moje prawa i obowiązki.

Przewidywane osiągnięcia:

– dostrzeganie potrzeb wyższych innych osób

– dzielenie się z innymi własnymi radościami i smutkami oraz przejawianie empatii.

      – nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie

      – uczestniczenie we wspólnych zabawach organizowanych przez nauczyciela

– mówienie o własnych potrzebach

       – porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek)

     – dopasowywanie i dobieranie przedmiotów tak, aby tworzyły pewną całość (np. to są klocki do budowania wieży, a te – do ułożenia domku)

      – dobieranie przedmiotów w pary funkcyjne (np. buty pasują na nogi).

4. Moje zdrowie i bezpieczeństwo.

Przewidywane osiągnięcia:

– dbanie o higienę poprzez: częste mycie rąk, zwłaszcza przed jedzeniem, prawidłowe mycie zębów po posiłkach, codzienne mycie całego ciała, codzienną zmianę bielizny, dbanie o czystość odzieży, obuwia, korzystanie ze swojego ręcznika, grzebienia, swojej szczotki, samodzielne korzystanie z toalety

   – utrzymywanie porządku w miejscu zabawy

   – uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa

  – uczestniczenie w zabawach ruchowych:

orientacyjno-porządkowych

bieżnych

z elementem czworakowania

z elementem skoku, podskoku

organizowanych metodą opowieści ruchowej

ze śpiewem.

ZAMIERZENIA NA PAŹDZIERNIK

 1. Idzie jesień przez ogród i sad.

Przewidywane osiągnięcia:

– rozpoznawanie i nazywanie wybranych owoców i warzyw;

– uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa

– uczestniczenie w zabawach ruchowych: orientacyjno-porządkowych bieżnych;

 • Idzie jesień do zwierząt.

Przewidywane osiągnięcia:

– poznawanie sposobów przygotowywania się zwierząt do zimy na przykładzie jeża, wiewiórki, bociana

–  skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.

-słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii

– rozpoznaje wiewiórkę i wie czym się żywi

 • Co z czego otrzymujemy.

Przewidywane osiągnięcia:

– powtarza proste rymowanki;

– wykonuje czynności manualne i prace plastyczne;

– poznawanie etapów produkcji (np. papieru, chleba, cukru itp.), z wykorzystaniem filmu, internetu.

– przełamywanie oporów przed spróbowaniem nowych produktów spożywczych, rozwijanie umiejętności oceniania walorów smakowych

 • Idzie jesień …z deszczem.

Przewidywane osiągnięcia:

– obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie, w bliskim otoczeniu przedszkola

– wznosi proste konstrukcje z klocków według własnego pomysłu

– szanowanie wody, niemarnowanie jej.

ZAMIERZENIA NA WRZESIEŃ

 1. To jestem ja.

Przewidywane osiągnięcia:

– nazywa i wskazuje części ciała;

– podaje swoje imię;

– chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych.

2. Moja grupa.

Przewidywane osiągnięcia:

– podczas zabaw ruchowych reaguje na sygnał;

– poznaje swoich kolegów w grupie;

-potrafi wymienić ich imiona;

– poznaje zasady prawidłowego zachowania się w Sali

– poznaje zasady bezpiecznego korzystania ze sprzętu jordanowskiego na placu zabaw;

– rozpoznaje swój znaczek w sali, w szatni i w łazience.

3. Moja droga do przedszkola.

Przewidywane osiągnięcia:

– powtarza proste rymowanki;

– wykonuje czynności manualne i prace plastyczne;

– rozpoznaje kolory

– zna zasady prawidłowego przechodzenia przez jezdnię z wykorzystaniem pasów drogowych (zebry)

– na zasady prawidłowego przechodzenia przez jezdnię z wykorzystaniem sygnalizacji świetlnej

– rozumie znaczenie kolorów sygnalizacji świetlnej.

4. Idzie jesień …przez las i pola.

Przewidywane osiągnięcia:

– zna i nazywa wybrane kolory

– wznosi proste konstrukcje z klocków według własnego pomysłu

– potrafi wskazać po czym można poznać jesień.