Zamierzenia gr I

KWIECIEŃ 2022

WIOSENNE POWROTY

 • Wzbogacanie wiedzy o ptakach, rozpoznawanie i nazywanie wybranych ptaków.
 • Rozpoznawanie bociana i wyszukiwanie go wśród wielu innych ptaków, rozwijanie sprawności rąk – wykonanie bociana z elementów.
 • Usprawnianie umiejętności liczenia – doliczanie i odliczanie do i od podanej liczby elementów – o jeden element więcej lub o jeden element mniej.
 • Poszerzanie mowy czynnej poprzez tworzenie przeczeń do podanych określeń przymiotnikowych.

WIELKANOC

 • Wzbogacanie wiadomości nt Wielkanocy, prezentowanie koszyczka wielkanocnego, poznanie jego symboliki.
 • Wzbudzenie zainteresowania folklorem – nazywanie i rozróżnianie pisanek i kraszanek.
 • Poznawanie tradycji i zwyczajów świątecznych.
 • Wykonanie prac plastyczno – technicznych związanych z Wielkanocą  – pisanka, zajączek, kurczątko, sianie rzeżuchy.

DBAMY O PRZYRODĘ

 • Wzbogacanie wiedzy o sposobach ochrony przyrody, wyrabianie nawyku segregowania śmieci.
 • Kształtowanie prawidłowej postawy wobec przyrody, nazywanie właściwych i niewłaściwych zachowań.
 • Poznanie narzędzi ogrodniczych i nazywanie wybranych prac wykonywanych w ogrodzie.
 • Poznawanie otoczenia za pomocą zmysłu węchu
 • Tworzenie kodeksu przyjaciela przyrody

WIOSNA NA WSI

 • Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt wiejskich, naśladowanie ich odgłosów
 • Budowanie poczucia własnej wartości poprzez wskazywanie rzeczy, którą dzieci robią dobrze
 • Przeliczanie elementów zbiorów Rozwijanie sprawności dłoni – lepienie z plasteliny figurek zwierząt wiejskich, wykonanie z papieru świnki

MARZEC 2022

 • ZWIERZĘTA Z DŻUNGLI I SAWANNY

Wzbogacenie wiedzy nt życia i wyglądu niektórych zwierząt egzotycznych. Rozwijanie sprawności drobnych ruchów rąk podczas lepienia z plasteliny, rysowania po śladzie, malowania, wycinania.  Ilustrowanie ruchem tekstu piosenki. Utrwalenie pojęcia ,,duży, mały”. Ćwiczenie spostrzegania wzrokowego – dostrzeganie charakterystycznych cech zwierząt. Bogacenie zasobu słownictwa.

 • ZWIERZĘTA NASZYCH PÓL I LASÓW

Wzbogacenie wiadomości nt zwierząt i ich środowisk. Rozwijanie sprawności manualnej podczas wydzierania i rysowania. Rysowanie linii prostych i ukośnych. Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania utworów muzycznych i wypowiadania się na ich temat. Stosowanie określeń ,,wysoko- nisko, wyżej- niżej”. Poznanie ptaka żyjącego w Polsce – sowy.

 • NASI MILUSIŃSCY

Kształtowanie odpowiedzialności za swoje zwierzę. Poszerzanie wiedzy dotyczącej pracy weterynarza.  Rozwijanie sprawności manualnej poprzez rysowanie opuszkami palców, formowanie kulek z bibuły, rysowanie po śladzie i kolorowanie. Przeliczanie w zakresie 4, porównywanie liczebności zbiorów.

 • MARCOWA POGODA

Wzbogacenie wiedzy nt przyrody i zjawisk atmosferycznych, określanie aktualnej pogody. Rozwijanie sprawności manualnej podczas formowania i przyklejania kulek z plasteliny. Eksperymentowanie z wodą. Przeliczanie, stosując liczebniki porządkowe w zakresie 4(5).

 • WIOSENNE PRZEBUDZENIE

Postrzeganie i nazywanie zmian zachodzących w przyrodzie. Rozwijanie sprawności manualnej – malowanie farbami, naklejanie materiału przyrodniczego, formowanie wałeczków z plasteliny.  Słuchanie i rozpoznawanie odgłosów przyrody, poznanie różnego rodzaju gleby. Utrwalanie nazw kolorów. Ćwiczenie umiejętności liczenia i porównywania – stosowanie pojęć ,,więcej, mniej”. Eksperymentowanie z jajkiem. Założenie wiosennego ogródka.

LUTY 2022

Baśnie, bajki, bajeczki.

 • Wdrażanie do uważnego słuchania czytanego tekstu i wypowiadania się na dany temat.
 • Słuchanie utworów muzycznych, określanie cech słuchanej muzyki – cicho, głośno, wesoło, smutno, szybko, wolno.
 • Liczenie w zakresie czterech, kontynuowanie prostych rytmów.
 • Poznanie baśni ,,Czerwony Kapturek” , wykonanie pracy plast. nt baśni

Sport to zdrowie.

 • Zapoznanie z zasadami bezpiecznych zabaw zimowych.
 • Kształtowanie świadomości o zagrożeniach występujących na lodzie i śniegu.
 • Wdrażanie do przestrzegania zasad zabawy w przeznaczonych do tego miejscach.

Muzyka wokół nas.

 • Wyrabianie świadomości muzycznej. Rozpoznawanie dźwięków i określanie ich źródła.
 • Rozpoznawanie i nazywanie instrumentów. Nauka gry na bębenku.
 • Naśladowanie dźwięków dochodzących z otoczenia i dźwięków instrumentów.

Nie jesteśmy sami w kosmosie.

 • Wzbogacanie wiedzy o kosmosie i planetach. Rozpoznawanie planety Ziemi na obrazkach.
 • Ilustrowanie ruchem słów piosenki o kosmosie.
 • Zapoznanie i stosowanie słów : lornetka, luneta, teleskop.
 • Rozwijanie umiejętności liczenia podczas zabawy matematycznej ,,statek kosmiczny”. Rozwijanie sprawności manualnej podczas konstruowanie rakiety kosmicznej.

STYCZEŃ 2022

MIJAJĄ DNI, MIESIĄCE, LATA

 • Dostrzeganie różnic między wyglądem dziecka i osoby dorosłej.
 • Nauka składania życzeń urodzinowych.
 • Dostrzeganie rytmiczności występującej w przyrodzie – dzień/noc, pory roku.
 • Rozwijanie wyobraźni i ekspresji twórczej podczas pracy plastycznej.

ZIMA I ZWIERZĘTA

 • Poznawanie sposobów pomagania ptakom i wyglądu niektórych z nich.
 • Wyrabianie opiekuńczego stosunku do ptaków poprzez przygotowywanie dla nich pokarmu i dokarmianie.
 • Poszerzanie wiedzy dotyczącej żywienia zwierząt zimą.
 • Rozpoznawanie figur geometrycznych.

BABCIA I DZIADEK

 • Kształtowanie postawy szacunku do osób starszych.
 • Kształtowanie umiejętności odczuwania radości z przygotowania niespodzianki dla babć i dziadków.
 • Wzbudzanie zainteresowania zabawami z czasów dzieciństwa babć i dziadków.
 • Rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 4 z zastosowaniem liczebników głównych.

PROJEKT ,,KSIĄŻKA”

 • Budzenie zainteresowania książką poprzez zabawy słowne, literackie, muzyczne, plastyczne, techniczne, teatralne.
 • Wzbogacenie dziecięcego słownictwa o pojęcia związane z książką.
 • Wdrażanie do poszanowania książek.
 • Poznawanie utworów literatury dziecięcej. Rozwijanie twórczego myślenia, wyobraźni oraz kreatywności

GRUDZIEŃ 2021

IDZIE ZIMA ZE ŚNIEGIEM

 • Wzbogacanie wiedzy o zjawiskach przyrodniczych występujących zimą
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat zimy na podst. doświadczeń dzieci i opowiadań
 • Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpiecznej zabawy na śniegu
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania
 • Zapoznanie z tradycją mikołajek, nauka piosenki o Mikołaju

W OCZEKIWANIU NA ŚWIĘTA

 • Wzbogacanie wiedzy o Świętach Bożego Narodzenia
 • Wspólne ubieranie choinki
 • Nauka kolęd i piosenek o tematyce świątecznej
 • Poznanie świątecznych tradycji kulinarnych – pieczenie i ozdabianie pierniczków

WESOŁYCH ŚWIĄT

 • Rozwijanie sprawności manualnej podczas przygotowywania upominku świątecznego dla rodziców- bombka
 • Nauka tekstu życzeń świątecznych.
 • Rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 4
 • Utrwalanie nazw podstawowych kolorów

JAK WYGLĄDAŁ ŚWIAT PRZED MILIONAMI LAT

 • Wzbogacenie wiedzy o dinozaurach
 • Liczenie w zakresie 3 w aspekcie głównym i porządkowym
 • Stopniowanie przymiotnika duży
 • Poznawanie nowej techniki plastycznej – lepienie z gliny

LISTOPAD 2021

RODZINA – NAJWIĘKSZY SKARB

 • wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną, nazywanie członków rodziny
 • rozwijanie mowy i poszerzanie słownika czynnego dzieci podczas opowiadania o swojej rodzinie i o sposobach pomagania rodzicom
 • utrwalenie znajomości części ciała podczas zabaw z pokazywaniem i podczas rysowania postaci
 • kształtowanie pojęcia para

MÓJ DOM

 • rozpoznawanie i nazywanie różnego rodzaju domów, przeliczanie pięter w bloku
 • nazywanie domów zwierząt i przyporządkowywanie ich do właścicieli
 • zapoznanie z kształtem figur geometrycznych, układanie domów z figur, odwzorowywanie wzorów
 • rozpoznawanie i nazywanie pomieszczeń znajdujących się w domu
 • rozpoznawanie za pomocą wzroku i słuchu domowych urządzeń elektrycznych

MOJE PRAWA I OBOWIĄZKI

 • kształtowanie u dzieci świadomości posiadania praw i obowiązków, utrwalenie ich znajomości
 • poznanie przykładów możliwości pomagania innym
 • segregowanie przedmiotów wg danej cechy
 • wdrażanie do wspólnych działań z inną osobą
 • rozszerzanie doświadczeń sensorycznych poprzez zabawy sensoryczne

MOJE BEZPIECZEŃSTWO

 • wdrażanie do dbania o własne zdrowie
 • utrwalenie znajomości numeru alarmowego
 • propagowanie zdrowego żywienia, wykonanie i degustacja soku owocowego
 • porównywanie wielkości i stosowanie określeń mały, większy, największy
 • przeliczanie elementów, porównywanie liczebności zbiorów
 • segregowanie przedmiotów wg ich zastosowania
 • kreślenie wzorów grafomotorycznych

PAŹDZIERNIK 2021

Idzie jesień przez ogród i sad.

 • Nazywanie i rozpoznawanie za pomocą wzroku, smaku, węchu i dotyku różnego rodzaju owoców i warzyw.
 • Liczenie w zakresie 4.
 • Rozwijanie sprawności manualnej podczas lepienia z masy solnej, rysowania i malowania.
 • Wysłuchiwanie nazw owoców i warzyw dzielonych na sylaby.
 • Uświadomienie znaczenia wartości odżywczych warzyw i owoców.
 • Działania praktyczne – suszenie owoców, przygotowanie soku owocowego.

Idzie jesień do zwierząt.

 • Poznanie zwyczajów wiewiórki, jeża i żubra.
 • Zapoznanie ze sposobem przygotowania zwierząt do zimy.
  Rozwijanie sprawności manualnej podczas wydzierania z papieru, kreślenia po śladzie, lepienia z plasteliny.
 • Utrwalenie pojęcia tyle samo.
 • Kształtowanie postaw proekologicznych- poznanie zasad zachowania się w lesie.

Co z czego otrzymujemy?

 • Poznanie etapów i sposobu pieczenia chleba, próbowanie smaku różnego rodzaju pieczywa.
 • Rozwijanie sprawności rąk podczas kreślenia w mące, kaszy.
 • Przeliczanie na konkretach w zakresie 4.
 • Ćwiczenie logicznego myślenia-tworzenie sensownych par obrazków.
 • Rozpoznawanie i nazywanie produktów pochodzących z hodowli zwierząt.

Idzie jesień z deszczem.

 • Poznanie roli wody w życiu człowieka.
 • Naśladowanie ruchem i dźwiękiem deszczu i wody.
 • Utrwalanie pojęć duży, mały.
 • Rozwijanie sprawności grafomotorycznej – kreślenie kresek, rysowanie kropel.
 • Pobudzanie ciekawości badawczej poprzez eksperymentowanie z wodą.

WRZESIEŃ 2021

 1. MOJA GRUPA
 • Integrowanie się z grupą rówieśniczą, zabawy integracyjne ze śpiewem, poznanie imion kolegów. Identyfikowanie się z nazwą grupy.
 • Zapoznanie się z salą przedszkolną,  poznanie kącików zabaw i zasad korzystania z nich.
 • Poznanie znaczków indywidualnych, wyszukiwanie ich w szatni, łazience, na szufladach i krzesełkach.
 • Poznanie topografii przedszkola – rozmieszczenie sal, szatni itp.
 • Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
 • Poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
 • TO JESTEM JA
 • Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała.
 • Poznanie zmysłów, jakimi odbieramy otaczający nas świat, zabawy w kąciku sensorycznym
 • Kształtowani motoryki i koordynacji słuchowo-ruchowej podczas ilustrowania treści wierszy i piosenek ruchem.
 • Kształtowanie umiejętności identyfikacji i poprawiania błędów.
 • Wdrażanie do przestrzegania zasad higieny i ich znaczenia dla zdrowia.
 • Rozumienie pojęć mały , duży , kontynuowanie rytmów.
 • MOJA DROGA DO PRZEDSZKOLA
 • Nazywanie i porównywanie domów ludzi i zwierząt , segregowanie obrazków
 • Prowadzenie obserwacji różnych domów, konstruowanie domów z różnych materiałów
 • Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego, utrwalenie zasady prawidłowego przechodzenia przez jezdnię, zabawy utrwalające kolor czerwony i zielony.
 • Wspólne ustalenie zasad bezpiecznego przedszkolaka.
 • Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policja.
 • Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania figur geometrycznych:   koło.
 • IDZIE JESIEŃ PRZEZ LAS I PARK
 • Poznanie wyglądu i nazywanie darów jesieni z parku i lasu
 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią.
 • Wprowadzenie pojęć ,,jadalny, trujący” na podstawie ilustracji grzybów.
 • Kształtowanie orientacji przestrzennej- posługiwanie się pojęciami na , obok.
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy, segregowanie wg wielkości.
 • Zabawy utrwalające sposób ustawiania się ,,koło, pociąg, wąż”.
 • Zabawy manualne z wykorzystaniem plasteliny, rysowanie na kaszy, wypełnianie konturów różnego rodzaju ziarnami, rysowanie oburącz.

CZERWIEC 2021

NIBY INNI , A JEDNAK TACY SAMI

 • zapoznanie ze świętem Dnia Dziecka;
 • stwarzanie warunków do wyrażania emocji ciałem;
 • kształtowanie postawy koleżeńskiej w zabawie;
 • uświadomienie, że w otoczeniu są osoby, do których można zwrócić się  po pomoc;
 • rozkładanie elementów według zasady: po tyle samo;
 • ćwiczenia w posługiwaniu się wyrażeniem po równo

WAKACYJNE PODRÓŻE

 • zapoznanie z różnymi pojazdami i ich zastosowaniem
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • pobudzanie ciekawości badawczej podczas zabaw z wodą
 • utrwalanie umiejętności stosowania określeń: najwięcej, najmniej
 • utrwalanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych miejscach

KOLOROWE LATO

 • kształtowanie przyjaznego stosunku do przyrody;
 • rozumienie znaczenia pszczół w życiu człowieka;
 • rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego podczas układania i opowiadania historyjki obrazkowej
 • rozpoznawanie oznak lata;
 • nazywanie zjawisk pogodowych upał, burza;
 • rozumienie potrzeby nawadniania organizmu podczas upał

POŻEGNANIA NADSZEDŁ CZAS

 • poznanie zasad bezpiecznego zachowania nad wodą
 • rozwijanie myślenia podczas rozwiązywania zagadek
 • powtarzanie z pamięci rymowanek, krótkich wierszy, piosenek
 • liczenie wyodrębnionych przedmiotów, z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika.
 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).

MAJ 2021

MOJA MIEJSCOWOŚĆ , MOJA OJCZYZNA

 • poznanie symboli narodowych: flagi, godła, hymnu narodowego
 • słuchanie utworów literatury dziecięcej, tematycznie związanej z Polską;
 • poznanie opowieści o warszawskiej Syrence
 •  rozwijanie wyobraźni plastycznej i sprawności manualnej  podczas wykonywania prac plastycznych
 • utrwalanie swojego imienia, nazwiska

KSIĄŻKA – MÓJ PRZYJACIEL

 • poznanie elementów budowy książki i ich funkcji
 • poznanie biblioteki i zasad zachowania się w niej
 • nauka zasad właściwego korzystania z książek
 • poszerzenie słownika dzieci o słowo księgarnia
 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród przedszkolaków
 • wykonanie zakładki do książki;
 • rozwiązywanie „bajkowych” zagadek
 • utrwalanie znajomości kształtów i nazw figur geometrycznych;

ŁĄKA W MAJU

 • wzbogacanie wiedzy przyrodniczej, poznanie wybranych owadów: pszczół ,motyli
 • obserwowanie, w sposób bezpośredni, zmian zachodzących późną wiosną w przyrodzie
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, np. poprzez wspólne wykonywanie albumów tematycznych o wybranych grupach roślin lub zwierząt.
 • liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika.
 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jedną cechę (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).
 • wzbogacanie wiadomości na temat zwierząt i owadów żyjących na łące
 • rozwijanie umiejętności liczenia elementów, kodowania wyniku liczenia czyli zaznaczania liczby elementów za pomocą kropek

MOJA RODZINA

 • nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny;
 • wyjaśnienie dzieciom znaczenia słowa „rodzina”
 • próba opowiadania o swoich najbliższych
 • odczuwanie więzi z członkami rodziny;
 • zwrócenie uwagi dzieci na kulturalne zwracanie się do członków swojej rodziny;
 • nazywanie i przeliczanie części ciała;

KWIECIEŃ 2021

JESTEM KULTURALNY

 • poznanie znaczenia słowa „akceptacja”
 • utrwalenie pojęcia „para”
 • poznanie zasad kulturalnego zachowania się przy stole
 • utrwalenie zwrotów grzecznościowych
 • uświadomienie dzieciom ich praw
 • nauka wyrażania sprzeciwu i mówienia „stop!”
 • utrwalenie umiejętności poprawnego używania przyimków: na, pod, za
 • kształtowanie życzliwego zachowania w stosunku do  innych

WIOSNA NA WSI

 • wzbogacanie wiedzy o zwierzętach żyjących na wsi
 • uświadomienie dzieciom korzyści płynących z hodowli zwierząt
 • poznawanie młodych zwierząt z wiejskiego podwórka
 • rozpoznawanie i nazywanie zwierząt hodowlanych
 • porównywanie wyglądu zwierząt dorosłych i ich potomstwa, nazywanie zwierząt.

DBAMY O PRZYRODĘ

 • wzbogacanie wiedzy o sposobach ochrony przyrody
 • wyrabianie nawyku segregowania śmieci
 • rozwijanie wiedzy dotyczącej dbania o las
 • zapoznanie dzieci z właściwym zachowaniem się w lesie
 • zapoznanie z pracami wykonywanymi w ogrodzie
 • rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 5
 • rozwijanie u dzieci świadomości ekologicznej
 • uświadomienie dzieci co zanieczyszcza powietrze
 • poszerzanie wiedzy na temat kwiatów (co kwiat potrzebuje, aby mógł urosnąć)

CHCĘ  BYĆ KOSMONAUTĄ

 • zapoznanie dzieci ze zjawiskiem powstawania dnia i nocy
 • poszerzenie słownika dzieci o słowa kosmonauta , kosmos, planeta Ziemia– wyjaśnienie znaczenia słów
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • rozwijanie wyobraźni  i inwencji twórczej podczas prób rysowania ufoludka
 • obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie
 • wskazywanie istotnych różnic pomiędzy dwoma przedmiotami lub obrazkami

MARZEC 2021

I.MALI ODKRYWCY -PROJEKT MLEKO

 • Poznanie produktów przygotowywanych z mleka
 • Uświadomienie dzieci , ze mleko może być produkowane także z roślin
 • Poznanie różnych rodzajów mleka
 • Poznanie i nazywanie zwierząt żyjących w gospodarstwie wiejskim
 • Nauka rozpoznawania młodych zwierząt i ich mam
 • Rozwijanie kreatywności w zabawach z użyciem produktów spożywczych

II. TAJEMNICE ŚWIATA-PROJEKT MLEKO

 • Poznanie etapów przygotowania masła
 • Stworzenie instrukcji do przygotowania koktajlu mlecznego (forma plastyczna)
 • Zdobywanie wiedzy na temat zdrowego odżywiania się
 • Utrwalanie pojęcia „para”
 • Utrwalanie kształtów figur geometrycznych
 • Przyjmowanie w zabawie ról występujących w świecie dorosłych np. sprzedawcy
 • Utrwalanie wiedzy dotyczącej mleka

III.NADCHODZI WIOSNA

 • Uświadomienie dzieci, że ubiór musi być zależny od pogody
 • Poznanie oznak wiosny
 • Poznanie etapów sadzenia rośliny
 • Poszerzanie wiadomości na temat warunków niezbędnych do rozwoju roślin
 • Wzbogacanie wiedzy na temat ptaków: jaskółka i bocian
 • Poznanie i nazywanie symboli pogodowych oznaczających wiosnę
 • Kształcenie umiejętności odczytywania symboli pogodowych
 • Przeliczanie elementów zbioru oraz przeliczanie w dostępnym zakresie
 • Ćwiczenie chwytu pęsetkowego

IV.WIOSNA TUŻ-TUŻ

 • Poznanie obowiązków człowieka względem świata roślin i zwierząt
 • Zdobywanie wiadomości o motylach
 • Poznanie cyklu rozwojowego motyla
 • Poznanie narzędzi ogrodniczych oraz ich przeznaczenia
 • Zainteresowanie dzieci zjawiskami pogodowymi występującymi wiosną
 • Utrwalenie pojęć :wysoko, nisko

V. ŚWIĘTA,ŚWIĘTA BIJĄ DZWONY

 • Poznanie znaczenia słowa „tradycja”
 • Poznanie polskich tradycji ludowych, związanych z obchodzeniem świąt wielkanocnych
 • Poznanie zwyczaju śmigusa-dyngusa
 • Poznanie tradycji ozdabiania jajek
 • Poznanie produktów wkładanych do koszyczka wielkanocnego a także potraw i ciast wielkanocnych
 • Zapoznanie dzieci z tradycją święcenia koszyczka wielkanocnego  oraz spożywania tych produktów podczas śniadania wielkanocnego
 • Poznanie zwierząt kojarzonych z Wielkanocą̨

STYCZEŃ 2021

PŁYNIE CZAS

 • poznanie tradycji witania Nowego Roku;
 • rozwijanie umiejętności aktorskich;
 • poznanie nazw dni tygodnia;
 • kształtowanie umiejętności tworzenia zdrobnień;
 • nazywanie pór roku i przyporządkowanie im koloru;
 • dostrzeganie różnic w porach roku;
 • poznanie symboli i kolorystyki dnia oraz nocy;

MŁODSI I STARSI

 • poznanie znaczenia słowa optymizm na podstawie opowiadania
 •  rozumienie pojęcia rodzina;
 • nazywanie członków rodziny;
 • stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;;
 • rozwijanie poczucia rytmu i wrażliwości słuchowej;
 • ćwiczenie chwytu pensetkowego

SPORT TO ZDROWIE

 • przybliżenie znaczenia słowa olimpiada;
 • zdobywanie wiadomości na temat bezpiecznego zachowania się podczas zabaw zimowych;
 • poznanie korzyści dla organizmu wynikających z zabaw na śniegu;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych podczas zajęć z kodowaniem;
 • nauka poruszania się cwałem
 • kształtowanie świadomości dzieci na temat zagrożeń występujących podczas zabaw na lodzie i śniegu;
 • poszerzanie doświadczeń plastycznych i sensorycznych: malowanie pastą do zębów;

DBAM O ZDROWIE

 • kształtowanie umiejętności zachowania zasad bezpieczeństwa podczas spotkania z nieznajomym.
 • nauka przybierania bezpiecznej pozycji w spotkaniu z niebezpiecznym psem
 • nauka umiejętności używania przymiotników w mowie,
 • ćwiczenie umiejętności posługiwania się nożyczkami
 • ćwiczenie umiejętności dzielenia słów na sylaby;
 • porównywanie elementów, posługiwanie się pojęciami duży, mały
 • utrwalenie pojęcia para
 • rozwijanie myślenia logicznego podczas rozwiązywania zagadek

GRUDZIEŃ 2020

PRZEDSZKOLAKI W ŚWIECIE TECHNOLOGII – INTERNET JAKO ŹRÓDŁO ZDOBYWANIA WIEDZY

 • zapoznanie dzieci z internetem, co to jest internet i do czego służy
 • uwrażliwienie na zagrożenia związane z korzystaniem z internetu
 • uświadomienie dzieci jak bezpiecznie korzystać z komputera
 • poszerzenie wiedzy dzieci na temat przeznaczenia telefonu komórkowego

CORAZ ZIMNIEJ

 • uświadamianie  konieczności pomocy zwierzętom leśnym podczas zimy;
 • kształtowanie umiejętności bycia dobrym poprzez dokarmianie zwierząt zimą;
 • nazywanie i rozróżnianie pokarmu odpowiedniego dla ptaków;
 • uwrażliwianie na potrzeby ptaków zwierząt zimą;
 • nabywanie poczucia odpowiedzialności za pupila;
 • poznanie pojęć zamrażanie i roztapianie;
 • określanie nasycenia barw z użyciem przymiotników jasny / ciemny;

ŚWIĄTECZNE PRZYGOTOWANIA

 • zapoznanie z zawodem i pracą listonosza;
 • kształtowanie umiejętności pomagania w porządkach domowych
 • określanie sytuacji / okazji, kiedy można wysłać kartkę z życzeniami;
 • nabywanie umiejętności składania życzeń;
 • utrwalanie podstawowych kolorów;

WESOŁYCH ŚWIĄT

 • przybliżenie wiadomości o życiu i postaci Mikołaja;
 • ustalanie kolejności obrazków w historyjce obrazkowej, zauważanie związków przyczynowo‐skutkowych
 • poznanie historii stajenki i szopki bożonarodzeniowej;
 • zapoznanie ze zwyczajami związanymi z Bożym Narodzeniem;
 • zdobywanie umiejętności tworzenia prezentów;
 • słuchanie i próba śpiewania kolęd

TO JUŻ ZIMA

 • poznanie oznak zimy;
 • umiejętność dostrzegania i nazywania oznak zimy;
 • nazywanie i odróżnianie figur geometrycznych;
 • nabywanie umiejętności uważnego uczestnictwa w zajęciach;
 • ćwiczenia w wycinaniu (nauka trzymania nożyczek i próby samodzielnego cięcia nożyczkami)

PAŹDZIERNIK 2020

IDZIE JESIEŃ PRZEZ …OGRÓD I SAD

 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych owoców i warzyw – wzbogacanie słownika i wiedzy dzieci na temat owoców
 • rozwijanie słuchu muzycznego w zabawach ruchowych do piosenek
 • rozpoznawanie owoców za pomocą dotyku
 • uświadomienie dzieciom konieczności mycia owoców i warzyw przed ich spożyciem
 • poznanie wnętrza owoców na podstawie zabawy badawczej „Co owoce maja w środku”
 • rozwijanie sprawności manualnej oraz precyzji drobnych ruchów rąk w zabawach konstrukcyjnych oraz w trakcie lepienia z plasteliny
 • rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej poprzez składanie w całość pociętych obrazków owoców i warzyw

IDZIE JESIEŃ … DO ZWIERZĄT

 • wzbogacenie wiedzy dzieci o wyglądzie, życiu i zwyczajach wiewiórek na podstawie oglądania albumów przyrodniczych, oraz literatury
 • poszerzenie erudycji dzieci na temat przygotowania zwierząt do zimy (jeż, niedźwiedź, wiewiórka)
 • poznanie zasad właściwego zachowania się w lesie wspólne stworzenie Kodeksu Przyjaciela Lasu
 • dostrzeganie rytmu (sekwencji ) złożonej z dwóch elementów np. szyszka, orzech…i próba kontynuacji rytmu
 • rozwijanie umiejętności wokalnych podczas wspólnego śpiewania piosenek
 • zapoznanie z wyglądem grzechotki i sposobem gry na niej
 • rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej (układanie obrazków zwierząt leśnych pociętych na dwie lub trzy części)

CO Z CZEGO OTRZYMUJEMY

 • zapoznanie dzieci ze sposobem pieczenia chleba oraz poszerzenie wiedzy dzieci na temat piekarni i zawodu piekarza
 • poznanie ziaren kłosów zbóż (ilustracje), dostrzeganie różnic
 • ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej (przesiewanie mąki)
 • zdobywanie wiedzy na temat pochodzenia produktów zwierzęcych – skąd się bierze wełna?
 • przełamywanie oporów przed próbowaniem nowych produktów spożywczych – poznanie różnych rodzajów pieczywa i produktów mlecznych
 • łączenie w pary obrazków zwierząt  z produktami uzyskiwanymi w gospodarstwie
 • przeliczanie na konkretach w zakresie 4

IDZIE JESIEŃ …Z DESZCZEM

 • poznanie roli wody w życiu człowieka
 • uświadomienie dzieciom roli deszczu w przyrodzie
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • rozwijanie aktywności muzycznej podczas zabaw z wykorzystaniem piosenek
 • rozwijanie małej motoryki podczas zabaw plastycznych
 • stosowanie pojęć : duży, mały podczas zabawy słownikowej
 • poszerzanie doświadczeń plastycznych przez malowanie i odbijanie folii bąbelkowej
 • rozwijanie sprawności grafomotorycznej ( kreślenie kresek i rysowanie kropli)
 • pobudzanie ciekawości badawczej dzieci poprzez eksperymentowanie z wodą

Wychowanie przez wartości

„Basia Orzeszko i sen zimowy”  – rozmowa z dziećmi na temat EMPATII na podstawie opowiadania

WRZESIEŃ 2020

TO JESTEM JA

 • Poznawanie imion dzieci z grupy, próba przedstawienia się
 • Poznawanie i nazywanie części swojego ciała
 • Omówienie z dziećmi zasad bezpieczeństwa sanitarnego i higieny, etapów mycia rąk, korzystania z toalety, oglądanie i poznanie sali
 • Kształtowanie u dzieci zasad bezpiecznej zabawy w sali oraz w ogrodzie przedszkolnym na podstawie rozmów, zabaw oraz ilustracji
 • Uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa
 • Rozwijanie aktywności językowej : nazywanie przedmiotów(zabawek, ubrań , pojazdów itp.) oraz próba nazywania kolorów
 • Rozwijanie umiejętności manualnych podczas zabaw plastycznych

MOJA GRUPA

 • Nauka tworzenia koła w sytuacjach zabawowych
 • Rozpoznawanie i nazywanie części garderoby, wzbogacanie słownika czynnego dzieci
 • Rozwijanie spostrzegawczości poprzez zabawy : Dobieranie w pary, Co zniknęło? Czego brakuje?
 • Stosowanie pojęć na, pod, nad, obok podczas zabaw porządkujących
 • Rysowanie kół różnej wielkości ,próba ich kolorowania
 • Poznanie znaczka grupy
 • Rozwijanie sprawności manualnych podczas zabaw plastycznych
 • Odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu – wdrażanie dzieci do uważnego słuchania

MOJA DROGA DO PRZEDSZKOLA

 • Dalsza nauka tworzenia koła w sytuacjach zabawowych
 • Zapoznanie z zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze
 • Wspólne ustalenie zasad Kodeksu bezpiecznego przedszkolaka
 • Nazywanie i utrwalanie kolorów świateł sygnalizatora
 • Poznanie zawodu policjanta
 • Kształtowanie poczucia rytmu na podstawie zabaw rytmicznych
 • Słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii.

IDZIE JESIEŃ …. PRZEZ LAS, PARK

 • Rozpoznawanie i nazywanie darów jesieni (owoce, liście, grzyby) – wzbogacanie czynnego słownika dzieci
 • Obserwowanie drzew w bliskim otoczeniu przedszkola, domu; dostrzeganie zmian kolorów liści
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na wielkość
 • Poszerzanie doświadczeń plastycznych poprzez wykorzystanie materiału przyrodniczego, rozwijanie zainteresowania przyrodą
 • Klasyfikowanie liści według kształtu i wielkości, rozróżnianie koloru żółtego
 • Zachęcenie dzieci do udziału w zabawach ruchowych

ZAMIERZENIA NA MAJ

1. Moja miejscowość, mój region

 • Wie, jakie obiekty znajdują się w najbliższej okolicy.
 • Wie, kim był Fryderyk Chopin.
 • Zwiedza Łazienki Królewskie
 • Buduje z klocków.
 • Ogląda zdjęcia, pocztówki, mapy z najbliższej okolicy

2. Moja ojczyzna

 • Słucha uważnie wiersza o Syrence warszawskiej.
 • Rozpoznaje flagę Polski.
 • Segreguje zakrętki według kolorów.
 • Rysuję flagę Polski po śladzie.
 • Naśladuje i rozpoznaje odgłosy przyrody

3. Łąka w maju

 • Potrafi wymienić przynajmniej dwóch mieszkańców łąki.
 • Poznaje wybrane owady – motyle, pszczoły.
 • Rozwiązuje zagadki.
 • Liczy do 4.
 • Umieszcza obrazki na ilustracji według instrukcji.

4. Święto rodziców

 • Opisuje przedmioty z użyciem słów: mały, duży.
 • Wskazuje element, który nie pasuje na obrazku łąki.
 • Nazywa i liczy członków swojej rodziny.
 • Podaje swoje imię i nazwisko.

ZAMIERZENIA NA KWIECIEŃ

Wiosenne powroty

 1. Wyszukuje obrazki bociana wśród innych obrazków.
 2. Rozpoznaje i nazywa wybrane ptaki.
 3. Wykonuje bociana z elementów.
 4. Uważnie słucha odgłosów przyrody.
 5. Śpiewa piosenkę.
 6. Słucha utworów muzyki poważnej.

Wielkanoc

 1. Wie, co powinno się znaleźć w wielkanocnym koszyku.
 2. Rozróżnia kraszankę i pisankę.
 3. Poznaje symbole świąteczne.
 4. Rozpoznaje przedmioty związane z Wielkanocą.
 5. Rozwiązuje zagadki dotyczące świąt.

Wiosna na wsi

 1. Rozpoznaje zwierzęta wiejskie przedstawione na obrazkach.
 2. Naśladuje odgłosy zwierząt.
 3. Poznaje wybrane zwierzęta hodowane na wsi (dorosłe i młode).
 4. Lepi z plasteliny figurki wiejskich zwierząt.

Dbamy o przyrodę

 1. Wie, jak segregować śmieci.
 2. Tworzy kodeks przyjaciela przyrody.
 3. Dzieli kwiaty na cięte i doniczkowe.

ZAMIERZENIA NA MARZEC:

1.Zwierzęta z dżungli i sawanny.

Rozpoznaje krokodyle wśród innych zwierząt, potrafi je nazwać.

Poznaje przedstawicieli zwierząt egzotycznych.

Utrwala pojęcia: duży, mały.

Dostrzega charakterystyczne cechy zebry.

Wykonuje pracę Wesoła zebra

2.  Zwierzęta naszych pól i lasów

Naśladuje ruchem poruszanie się zwierząt

Wskazuje kierunek, z którego dochodzą dźwięki.

Wskazuje obrazek, którego brakuje.

Wskazuje rzecz w podanym kolorze.

Wymienia zasady zachowania się w lesie.

Stosuje słowa: wysoko, nisko, wyżej, niżej.

Poznaje wybrane ptaki żyjące w Polsce

Ozdabia sylwetę sowy.

3. Marcowa pogoda

Obserwuje chmury  podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym

Wymienia wybrane zjawiska pogodowe

Określa aktualną pogodę

4. Wiosenne przebudzenie

Zauważa i nazywa zmiany zachodzące wiosną w przyrodzie.

Obserwuje zmiany za­chodzące w przyrodzie w związku z nadejściem wiosny – powroty ptaków (np. bociana), pojawia­jące się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy).

ZAMIERZENIA NA LUTY

 1. BAŚNIE BAJKI BAJECZKI

Poznaje baśń Czerwony Kapturek.

Kojarzy przedmiot z utworem, w jakim go spotykamy.

Składa w ca­łość według wzoru obrazki z baśniowymi postaciami.

Rysuje wzory po śladzie.

Liczy w zakresie 4.

Wskazuje różnice między obrazkami.

Używa określeń: cicho, głośno, wesoło, smutno, szybko, wolno, w odniesieniu do muzyki.

2. MUZYKA WOKÓŁ NAS

Naśladuje dźwięki instrumentów, rozpoznaje i nazywa wybrane instrumenty.

Aktywnie słucha muzyki, w tym muzyki relaksacyjnej, hejnału z wieży mariackiej.

Wykonuje własny instrument i akompaniuje na nim

Gra na bębenku.

Pokazuje, jak się gra na instrumentach.

Układa trąbkę z naciętych części.

Koloruje wybrany przez siebie rysunek instru­mentu.

3. NIE JESTEŚMY SAMI W KOSMOSIE

Słucha z uwagą czytanych utworów literackich dotyczących kosmosu, ciekawostek o Ziemi.

Rozpoznaje planetę Ziemię na obrazkach.

Buduje statek kosmiczny z klocków.

Układa koła (UFO) od najmniejszego do największego.

Układa rakietę według wzoru.

4. BUDOWLE- DOMY DOMKI

Opisuje wygląd budowli.

Konstruuje różne budowle

Wypowiada się na temat pracy architekta.

Buduje z klocków i z figur geometrycznych.

Wiersz:

Gdy dobry humor masz dosięgnąć możesz gwiazd

Przytulasz wszystkich w kolo i bawisz się wesoło

Zarażasz swym humorem: rano, w południe, wieczorem

I wkrótce wszyscy razem bawią się w kole

Piosenka:

„Gra na instrumentach”

ZAMIERZENIA NA STYCZEŃ

1. Mijają dni, miesiące, lata.

Rozumie następstwo dni i nocy.

Rozwiązuje zagadki.

Układa sekwencje z obrazków (przedtem, potem).

Poznaje tradycje sylwestrowe i noworoczne.

Dmucha na konfetti przez słomkę.

Nawleka korale na sznurek.

Przelicza świeczki.

Określa, ile ma lat.

Dzieli słowa na sylaby.

2. Zima i zwierzęta.

Uczestniczy w zabawach ruchowych: z elementami czworakowania, biegu, skłonów, celowania.

Rozpoznaje ptaki i je dokarmia.

Zna nazwy niektórych ptaków zimujących w Polsce.

Rozpoznaje figury geometryczne.

Rozumie potrzebę dokarmiania zwierząt zimą.

Wie, jakimi pokarmami można dokarmiać ptaki.

3. Babcia i dziadek.

Opowiada o babci i o dziadku (podaje imiona dziadków).

Nazywa przedmioty związane z babcią i z dziadkiem.

Liczy w zakresie 4, z zastosowaniem liczebników głównych.

Wie, jak można pomagać osobom starszym.

Okazuje szacunek osobom starszym.

Przygotowuje uroczystość
z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka i uczestniczy w niej.

Prezentuje swoje umiejętności recytatorskie i wokalne na forum grupy.

Bawi się z babcią i z dziadkiem.

4. W teatrze.

Rozmawia na temat obrazka przedstawiającego osoby pracujące w teatrze.

Poznaje zawody związane z teatrem.

Tworzy i wystawia przedstawienie kukiełkowe.

 Uczestniczy w swobodnych zabawach w kąciku teatralnym.

Piosenka:

1.Dziś w przedszkolu piękny bal,
bal wspaniały na sto par.
Bal dla dziadków i dla babć-
pięknie zapraszamy was.

Ref. To jest polka dla dziadziusia
i dla babci i dla wnusia.
kto poleczkę naszą zna,
niech zatańczy tak jak ja. / bis

Wiersz:

DLA BABCI
Moja babcia jest najlepsza na świecie.
Dlaczego? Już za chwilę się dowiecie…
Babcia, chętnie bajki mi opowiada
i twierdzi, że zdrowa jest CZEKOLADA
Dziurę w spodniach zgrabnie zaceruje,
po parku ze mną chętnie spaceruje.
Najpyszniejsze dania dla mnie gotuje
i zawsze przytuli, gdy się źle czuję.
Żyj mi moja babciu, jeszcze ze 100lat ,
i upiększaj mój cudny, dziecięcy świat.

DLA DZIADKA
Mój dziadziuś, też jest najlepszy na świecie.
Dlaczego? Już za chwilę się dowiecie…
Z mym dziadziusiem, wszystko zreperuję.
To z Nim rysuję, wklejam, maluję.
Z dziadkiem na ryby często chodzimy
i wspólnie piosenki sobie nucimy.
Dziadek jest najlepszym przyjacielem mym.
Kocham Go bardzo, calutkim sercem swym.

M. Czoik Nowicka

ZAMIERZENIA NA GRUDZIEŃ

1. Jak wyglądał świat przed milionami lat

 • Rozpoznaje dinozaury na obrazkach.
 • Porównuje dinozaury według wielkości, kształtu, koloru.
 • Rozpoznaje i nazywa wybrane dinozaury.
 • Liczy w zakresie 3 – w aspektach głównym i porządkowym.
 • Stosuje pojęcia: duży, większy, największy.
 • Wie, dlaczego wyginęły dinozaury

2. Idzie zima ze śniegiem

 • Rozpoznaje zimę na obrazkach.
 • Segreguje zabawki według rodzaju.
 • Rytmicznie dzieli słowa (na sylaby).
 • Dmucha na piórko, wykonuje ćwiczenia oddechowe.
 • Porównuje ubrania różnego typu.
 • Klasyfikuje zabawki i ubrania.
 • Wymienia wybrane elementy zimowej pogody.

3. Idą święta

 • Wie, że dekorujemy choinkę.
 • Wymienia tradycje i zwyczaje związane ze świętami Bożego Narodzenia i je nazywa
 • Segreguje bombki według koloru, wielkości i kształtu.
 • Wykonuje ćwiczenia oddechowe z wykorzystaniem słomki.
 • Rysuje list do Mikołaja.
 • Wykonuje bombkę na choinkę.
 • Ozdabia pierniczki.
 • Ogląda książki związane z Bożym Narodzeniem.
 • Wykonuje kolorowy łańcuch na choinkę.
 • Słucha kolęd.

4. Stary Rok mruży oczy zmęczone, lecz Nowy Rok już zmierza w naszą stronę

 • Utrwalenie nazw dni tygodnia.
 • Wprowadzenie pojęć: „Stary Rok”, „Nowy Rok”.
 • Kalendarz jako powtarzalny układ dni tygodnia i miesięcy .

Piosenki na grudzień:

Dzieci kochają zimę i wszelkie jej oznaki. Niecierpliwie czekają na to, aby można już było lepić bałwana. Ale nie wszyscy cieszą się z zimy. Zwierzątka marzną i są głodne… Opowiada o tym zimowa piosenka:

1. Przyszła zima biała,
śniegu nasypała
Zamroziła wodę,
staw pokryła lodem

Ref. Tupu, tup po śniegu
Dzeń, dzeń, dzeń na sankach
skrzypu , skrzyp na mrozie
lepimy bałwanka. /2x

2. Kraczą głośno wrony
Marzną nam ogony
mamy pusto w brzuszku
dajcie nam okruszków.

Ref. Tupu, tup…

3. Ciepłe rękawiczki
i wełniany szalik,
białej, mroźnej zimy,
nie boję się wcale.

Ref. Tupu, tup…

Pastorałka

Zostań Boziu mym braciszkiem,
Podzielę się z Tobą wszystkim.
Dam ci swoje klocki lego,
dam ci misia pluszowego.
Dam ci swoje klocki lego,
dam ci misia pluszowego.
Dam zabawki, dam słodycze.
Babcię, dziadka Ci pożyczę.
Podzielę się mamą, tatą,
bądź braciszkiem moim za to.
Podzielę się mamą, tatą,
bądź braciszkiem moim za to.
Będę Cię na rączkach nosił.
Nie daj się Jezuniu prosić.
W mym łóżeczku miejsce zrobię,
Będziesz sypiał ze mną sobie.
W mym łóżeczku miejsce zrobię,
Będziesz sypiał ze mną sobie.

ZAMIERZENIA NA LISTOPAD

 1. Rodzina – największy skarb

Przewidywane osiągnięcia:

– podawanie imion: mamy, taty, brata, siostry

– nazywanie członków bliższej rodziny i dalszej rodziny: mama, tata, brat, siostra, babcia, dziadek, wujek, ciocia

– podawanie wiadomości na temat ważniejszych wydarzeń z życia rodzinnego

– wzajemne okazywanie sobie uczuć

– przestrzeganie istniejących (wprowadzonych w rodzinie, w grupie przedszkolnej) zasad społecznych

     – odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu

     – wyszukiwanie takich samych obrazków, zabawek

2. Mój dom.

Przewidywane osiągnięcia:

    – obserwowanie, poznawanie najbliższego środowiska

    – rozpoznawanie i nazywanie wybranych zwierząt hodowanych w domu

      – nazywanie: elementów pogody, części mieszkania, pomieszczeń przedszkolnych itp.

      – posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspekcie porządkowym

    – dostrzeganie w otoczeniu przedmiotów o różnych kształtach

   – poznawanie wybranych urządzeń gospodarstwa domowego.

3. Moje prawa i obowiązki.

Przewidywane osiągnięcia:

– dostrzeganie potrzeb wyższych innych osób

– dzielenie się z innymi własnymi radościami i smutkami oraz przejawianie empatii.

      – nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie

      – uczestniczenie we wspólnych zabawach organizowanych przez nauczyciela

– mówienie o własnych potrzebach

       – porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek)

     – dopasowywanie i dobieranie przedmiotów tak, aby tworzyły pewną całość (np. to są klocki do budowania wieży, a te – do ułożenia domku)

      – dobieranie przedmiotów w pary funkcyjne (np. buty pasują na nogi).

4. Moje zdrowie i bezpieczeństwo.

Przewidywane osiągnięcia:

– dbanie o higienę poprzez: częste mycie rąk, zwłaszcza przed jedzeniem, prawidłowe mycie zębów po posiłkach, codzienne mycie całego ciała, codzienną zmianę bielizny, dbanie o czystość odzieży, obuwia, korzystanie ze swojego ręcznika, grzebienia, swojej szczotki, samodzielne korzystanie z toalety

   – utrzymywanie porządku w miejscu zabawy

   – uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa

  – uczestniczenie w zabawach ruchowych:

orientacyjno-porządkowych

bieżnych

z elementem czworakowania

z elementem skoku, podskoku

organizowanych metodą opowieści ruchowej

ze śpiewem.

ZAMIERZENIA NA PAŹDZIERNIK

 1. Idzie jesień przez ogród i sad.

Przewidywane osiągnięcia:

– rozpoznawanie i nazywanie wybranych owoców i warzyw;

– uczestniczenie w zabawach z elementem naśladownictwa

– uczestniczenie w zabawach ruchowych: orientacyjno-porządkowych bieżnych;

 • Idzie jesień do zwierząt.

Przewidywane osiągnięcia:

– poznawanie sposobów przygotowywania się zwierząt do zimy na przykładzie jeża, wiewiórki, bociana

–  skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.

-słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanych przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii

– rozpoznaje wiewiórkę i wie czym się żywi

 • Co z czego otrzymujemy.

Przewidywane osiągnięcia:

– powtarza proste rymowanki;

– wykonuje czynności manualne i prace plastyczne;

– poznawanie etapów produkcji (np. papieru, chleba, cukru itp.), z wykorzystaniem filmu, internetu.

– przełamywanie oporów przed spróbowaniem nowych produktów spożywczych, rozwijanie umiejętności oceniania walorów smakowych

 • Idzie jesień …z deszczem.

Przewidywane osiągnięcia:

– obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie, w bliskim otoczeniu przedszkola

– wznosi proste konstrukcje z klocków według własnego pomysłu

– szanowanie wody, niemarnowanie jej.

ZAMIERZENIA NA WRZESIEŃ

 1. To jestem ja.

Przewidywane osiągnięcia:

– nazywa i wskazuje części ciała;

– podaje swoje imię;

– chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych.

2. Moja grupa.

Przewidywane osiągnięcia:

– podczas zabaw ruchowych reaguje na sygnał;

– poznaje swoich kolegów w grupie;

-potrafi wymienić ich imiona;

– poznaje zasady prawidłowego zachowania się w Sali

– poznaje zasady bezpiecznego korzystania ze sprzętu jordanowskiego na placu zabaw;

– rozpoznaje swój znaczek w sali, w szatni i w łazience.

3. Moja droga do przedszkola.

Przewidywane osiągnięcia:

– powtarza proste rymowanki;

– wykonuje czynności manualne i prace plastyczne;

– rozpoznaje kolory

– zna zasady prawidłowego przechodzenia przez jezdnię z wykorzystaniem pasów drogowych (zebry)

– na zasady prawidłowego przechodzenia przez jezdnię z wykorzystaniem sygnalizacji świetlnej

– rozumie znaczenie kolorów sygnalizacji świetlnej.

4. Idzie jesień …przez las i pola.

Przewidywane osiągnięcia:

– zna i nazywa wybrane kolory

– wznosi proste konstrukcje z klocków według własnego pomysłu

– potrafi wskazać po czym można poznać jesień.