Zamierzenia

PAŹDZIERNIK

1. Warzywa

* Przestrzeganie zasad zgodnego współżycia zawartych w kodeksie przedszkolaka.

* Przestrzeganie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.

* Koncentrowanie uwagi na innych osobach.

* Uczestniczenie w zabawach integracyjnych, w kole, ze śpiewem, itp.

* Doskonalenie dbałości o porządek w swoim otoczeniu.

* Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.

* Kształtowanie umiejętności porządkowania zdarzeń w historyjce obrazkowej.

2. Jesienią w parku

* Odbieranie otaczającego nas świata poprzez różne zmysły.

* Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku.

* Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.

* Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

* Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów – park.

* Nauka piosenek i pląsów.

* Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

* Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej wyrazów.

3. Jesienią w lesie

* Wdrażanie do samodzielności i kulturalnego zachowania.

* Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w lesie.

* Rozwijanie umiejętności składania obrazków z części.

* Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów – las, borowik, maślak, lis, sarna, nora, gwara.

* Rozwijanie zainteresowania pracą leśniczego.

* Motywowanie do wypowiadania się w różnorodnych formach plastycznych.

4. Przygotowania do zimy

* Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w gospodarstwie domowym.

* Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych.

* Zachęcanie do aktywnego współdziałania podczas przygotowywania różnorodnych potraw – próbowanie własnych wyrobów.

* Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów – buda, pokarm dla, cebula.

* Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów.

* Rozwijanie zainteresowania pracą weterynarza.

WRZESIEŃ

1. W przedszkolu

 • Integrowanie się z grupą rówieśniczą.
 • Poznanie topografii przedszkola.
 • Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
 • Poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
 • Wdrażanie do zgodnej zabawy w małych grupach, dzielenie się zabawkami, przestrzenią do zabawy; równe traktowanie wszystkich kolegów.
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
 • Kształtowanie umiejętności rozróżniania podstawowych figur geometrycznych.

2. Na ulicy

 • Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego.
 • Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policja.
 • Poznanie pracy policjanta, lekarza, pielęgniarki – atrybuty zawodów.
 • Czerpanie radości ze wspólnej zabawy.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Układanie krótkich zdań na podany temat.

3. Ja i środowisko

 • Opanowanie umiejętności prawidłowego mycia rąk i zębów.
 • Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała.
 • Nazywanie stanów emocjonalnych; rozpoznawanie ich na podstawie mimiki.
 • Identyfikowanie i określanie własnych emocji.
 • Kształtowanie analizy i syntezy sylabowej wyrazów.

4. Owoce

 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią w sadzie.
 • Kształtowanie umiejętności nazywania owoców krajowych i zagranicznych.
 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.