Zamierzenia

KWIECIEŃ 2022

Wiosenne powroty

 • prezentacja ptaków, które wracają do Polski z ciepłych krajów.
 • gdzie budować gniazdo?- rozmowa na temat gniazd, ich rodzai i miejsca, w którym ptaki budują gniazda.
 • rozwiązywanie zagadek podsumowujących poznaną wiedzę na temat ptaków i ich domów
 • rozwijanie umiejętności przeliczania w zakresie 10 elementów

Wielkanoc

 • gliniane pisanki – wykonanie pisanek z gliny, zapoznanie z właściwościami gliny
 • liczenie pisanek – dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 elementów
 • koszyczek Wielkanocny – zapoznanie z tradycjami obchodów Świąt Wielkanocnych
 • omówienie tradycyjnych potraw Wielkanocnych

Wiosna na wsi

 • zapoznanie dzieci z pracami jakie rolnik wykonuje na wiosnę
 • zapoznanie dzieci z urządzeniami i sprzętem wykorzystywanym na roli
 • wykonanie makiety wiejskiego podwórka

Dbamy o przyrodę

 • strażnicy przyrody – wyjaśnienie pojęcia
 • przypomnienie wiadomości na temat: jak dbać o przyrodę
 • ochrona przyrody – przypomnienie kodeksu ekologa

MARZEC 2022

ZWIERZĘTA Z DŻUNGLI I SAWANNY

 • zapoznanie z wybranymi zwierzętami egzotycznymi,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
 • układanie schematów i modeli słów: zebra, Zenek,
 • rysowanie po śladach rysunków
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie dziesięciu,
 • dodaje i odejmuje w zakresie dziesięciu na konkretach, układa działania,
 • dzieli nazwy wybranych zwierząt na sylaby lub na głoski,

ZWIERZĘTA NASZYCH PÓL I LASÓW

 • zwracanie uwagi dzieci na nienawiązywanie kontaktów z obcymi osobami,
 •  rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter: małych i wielkich,
 • układa schematy i modele słów: ule, Ula,
 • rysowanie po śladach rysunków
 • reagowanie ruchem na zmiany wysokości dźwięków (wysokie – niskie), tempa (szybciej –wolniej) i dynamiki (głośniej – ciszej) utworu,
 • poznawanie zachowania się wybranych zwierząt,
 • określanie tempa poruszania się zwierząt,
 • poznawanie zwyczajów sowy
 • poznawanie właściwości fizycznych powietrza,
 • zapoznanie z pojęciem gaz.
 • przybliżanie wiadomości o życiu mrówek,

MARCOWA POGODA

 • poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla przedwiośnia,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
 • poznawanie cech kuli – wskazywanie różnic pomiędzy kulą a kołem,
 • reagowanie na ustalone hasła i sygnały,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie,
 • zapoznanie ze zjawiskami parowania i skraplania,
 • obserwowanie pogody i zaznaczanie jej elementów każdego dnia,
 • utrwalanie nazw dni tygodnia.
 • określanie znaczenia wody w życiu człowieka,

WIOSENNE PRZEBUDZENIE

 • poznawanie oznak wiosny,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
 • poznawanie nazw mieszkańców łąki,
 • poznawanie budowy motyla,
 • poznawanie przyczyn ochrony roślin,
 • zintegrowanie się dzieci podczas powitania wiosny,
 • poznawanie zwyczajów związanych z pożegnaniem zimy i powitaniem wiosny.

LUTY   2022

BAŚNIE ,BAJKI, BAJECZKI

 • odgrywanie ról w zabawach parateatralnych; posługiwanie się mową, gestem, ruchem.
 • ocenianie zachowań postaci z literatury dziecięcej
 • wypowiadanie się na temat wysłuchanych utworów literackich
 • rozpoznawanie i nazywanie litery G,g  na wyrazach podstawowych: Gala, gra
 • opowiadanie o obrazkach przedstawiających różne sytuacje
 • wyodrębnianie w słowach głosek początkowych (w nagłosie)
 • rytmiczny podział słów (samodzielny, swobodny podział słów na sylaby np. w zabawach)
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie możliwości dzieci, z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych
 • nazywanie figur geometrycznych: koło, trójkąt, kwadrat, prostokąt
 • wykorzystywanie figur geometrycznych w ćwiczeniach matematycznych, zabawach, grach

MUZYKA  WOKÓŁ  NAS

 • uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych (ze śpiewem, tanecznych, przy akompaniamencie instrumentu)
 • rozpoznawanie głosów męskich, żeńskich, dziecięcych
 • słuchanie muzyki o różnym charakterze, w tym muzyki klasycznej
 • poznawanie instrumentów perkusyjnych: kołatki, grzechotki, bębenka, trójkąta, talerzy, drewienek, oraz sposobu gry na nich
 • uczestniczenie w zabawach rozwijających umiejętność regulowania oddechu
 • akompaniowanie do piosenek na instrumentach lub różnych przedmiotach, indywidualnie lub grupowo (orkiestra)
 • poznawanie sylwetki Fryderyka Chopina
 • odtwarzanie usłyszanych dźwięków, np. zabawa w echo melodyczne, wokalne
 • poznanie litery W,w  na podstawie wyrazów: Waldek, worek
 • odkrywanie zapisu cyfrowego liczby  9
 • reagowanie ruchem na zmiany wysokości dźwięków (wysokie – niskie), tempa (szybciej –wolniej) i dynamiki (głośniej – ciszej) utworu
 • wspólne przygotowanie sali na bal karnawałowy
 • uczestnictwo w zabawie

NIE JESTEŚMY SAMI W KOSMOSIE

 • poznawanie ciekawostek na temat Ziemi i wszechświata
 • przyswajanie nazw: globus, wszechświat, planeta, Słońce, Księżyc
 • gromadzenie wiadomości o kosmosie (poprzez literaturę, zdjęcia, albumy, internet)
 • poznawanie satelity Ziemi – Księżyca; poznawanie ciekawostek, legend z nim związanych
 • poznawanie w sposób pośredni zawodów związanych z kosmosem – kosmonauty, astronoma
 • poznawanie sylwetki Mikołaja Kopernika
 • wyodrębnianie ze słów głosek: w nagłosie oraz próby w wygłosie, śródgłosie
 • wypowiadanie się zdaniami złożonymi
 • rozpoznawanie i nazywanie litery P,p  na wyrazach podstawowych: Pola, planety
 • posługiwanie się, w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i  porządkowym
 • utrwalenie poznanych liczb 0 – 9
 • rozwijanie sprawności manualnej poprzez uczestnictwo w zabawach (np. z zastosowaniem klamerek, spinaczy) oraz poprzez podejmowanie działalności plastycznej

MÓJ WYMARZONY ZAWÓD

 • wzbudzanie ciekawości oraz aktywności poznawczej dziecka
 • gromadzenie informacji na temat pracy osób w różnych zawodach (dostępnych bezpośredniej obserwacji)
 • dowiadywanie się o roli człowieka w tworzeniu urządzeń technicznych
 • wskazywanie różnic pomiędzy dwoma przedmiotami, obrazkami
 • układanie historyjki obrazkowej (4 obrazki) według kolejności zdarzeń
 • odpowiadanie na zadane pytania, formułowanie własnych pytań
 • usystematyzowanie wiedzy dzieci na temat znanych im zawodów,
 • tworzenie dłuższych wypowiedzi na temat zawodów,
 • rozumienie wagi pracy ludzkiej,

STYCZEŃ 2022

MIJAJĄ DNI, MIESIĄCE, LATA

 • zapoznanie z różnymi rodzajami kalendarzy,
 • poznawanie nazw miesięcy,
 • utrwalanie oznak pór roku,
 • zachęcanie do zakładania hodowli roślin,
 • obserwowanie wzrostu roślin,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • utrwalanie nazw miesięcy,
 • rozwijanie sprawności fizycznej.

ZIMA I ZWIERZĘTA

 • poznawanie nazw ptaków zimujących w Polsce,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • reagowanie ruchem na dźwięki o różnej wysokości,
 • reagowanie na ustalone sygnały,
 • utrwalanie wyglądu i nazw ptaków zimujących w Polsce,
 • rozwijanie wyobraźni,
 • utrwalanie wyglądu i nazw poznanych figur geometrycznych,
 • poznawanie zjawisk przyrody nieożywionej,
 • zachęcanie do podejmowania zabaw badawczych,
 • utrwalanie nazw zwierząt leśnych.

BABCIA I DZIADEK

 • wzbudzanie szacunku dla osób starszych,
 • rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • rozpoznawanie i nazywanie masek i strojów balowych,
 • utrwalanie poznanych zapisów cyfrowych liczb,
 • umuzykalnianie dzieci,
 • rozwijanie umiejętności wyrażania świata za pomocą komunikatów niewerbalnych,
 • zachęcanie do sprawiania przyjemności dziadkom,
 • rozwijanie mowy i pamięci,
 • docenianie wpływu dziadka na wychowanie wnuków,
 • aktywne uczestniczenie w proponowanych zabawach
 • obserwowanie swoich możliwości na tle innych.

BEZPIECZEŃSTWO ZIMĄ

 • wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i rozsądku podczas zabaw zimowych,
 • zrozumienie przez dzieci konieczności wybierania bezpiecznych miejsc do zabawy,
 • zapoznanie z pracą ratownika medycznego, przybliżenie jego pracy i podstawowych form udzielania pierwszej pomocy,
 • zapoznanie z zimowymi sportami np.; saneczkarstwo, hokej, skoki, łyżwiarstwo
 • dostosowanie ubioru do warunków pogodowych,
 • rozwijanie umiejętności dodawania w zakresie 9,
 • odróżnianie bezpiecznych miejsc do zabaw zimowych od niebezpiecznych miejsc,
 • utrwalanie zasad bezpiecznej zabawy warunkach zimowych,
 • rozwijanie umiejętności współpracy w zespole.

 

GRUDZIEŃ 2021

1. Jak wyglądał świat przed milionami lat:

 • poznawanie wyglądu i nazw wybranych dinozaurów,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • rozwijanie orientacji przestrzennej,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych zapisów cyfrowych liczb,
 • rozwijanie sprawności fizycznych,
 • rozwijanie umiejętności obrazowania tekstu ruchem,
 • rozwijanie umiejętności grania na instrumentach perkusyjnych,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • wykorzystywanie w pracy materiałów odpadowych,
 • poszerzanie wiadomości o produktach pochodzących z chemicznej obróbki węgla kamiennego,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,

2. Idzie zima ze śniegiem

 • zapoznanie z oznakami nowej pory roku,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • dostrzeganie cykliczności dni tygodnia,
 • rozwijanie sprawności fizycznych,
 • kształtowanie poczucia rytmu,
 • wykonywanie uproszczonych kroków walca,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • wykorzystanie w pracy różnych materiałów,
 • poznawanie nazw sportów zimowych,
 • zachęcanie do uczestniczenia w zabawach badawczych,
 • badanie i określanie właściwości fizycznych śniegu,
 • ukazywanie niebezpieczeństw grożących podczas zabaw na śniegu.

3. Idą święta

 • zapoznanie z tradycjami związanymi ze świętami Bożego Narodzenia,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania,
 • rozumienie sensu informacji podanych w formie symboli,
 • rozwijanie sprawności fizycznych,
 • reagowanie na dźwięki o różnej wysokości,
 • rozwijanie swobody ruchów w przestrzeni,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • składanie formy przestrzennej według instrukcji,
 • zapoznanie z tradycjami świątecznymi,
 • przygotowanie prostych wypieków,
 • zachęcanie do sprawiania przyjemności bliskim osobom,
 • utrwalanie swojego adresu zamieszkania.

Projekt: Przyjaźń

 • kształtowanie atmosfery życzliwości i akceptacji wśród dzieci,
 • uświadamianie istoty charakteru kontaktu społecznego, jakim jest przyjaźń,
 • zapoznanie z pojęciem przyjaźń,
 • uświadamianie znaczenia przyjaźni w życiu człowieka,
 • kształtowanie umiejętności utrzymywania poprawnych kontaktów z rówieśnikami,
 • kształtowanie właściwych reakcji w sytuacjach trudnych – nieporozumieniach, konfliktach i sporach rówieśniczych,
 • integrowanie grupy i rozwijanie pozytywnych relacji rówieśniczych,
 • odpowiadanie na pytania i formułowanie własnych,
 • rozwijanie mowy,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji,
 • rozwijanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami w trakcie konfliktów rówieśniczych,
 • rozumienie znaczenia wszystkich emocji (przyjemnych/nieprzyjemnych) towarzyszących różnym sytuacjom,
 • rozwijanie koncentracji uwagi i mowy,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie umiejętności wyrażania siebie za pomocą komunikatów werbalnych,

rozwijanie pracy w zespole oraz wyobraźni i ekspresji twórczej.

LISTOPAD 2021

Moja rodzina

 • budzenie szacunku dla rodziców za to, co dają dzieciom,
 • utrwalanie wyglądu i nazw poznanych figur,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • poznawanie zapisu cyfrowego liczby 4,
 • poznawanie właściwości magnetycznych magnesu,
 • budzenie zainteresowania przyrodą nieożywioną,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • podawanie cech rodziców,
 • uświadamianie, że zabawy dawne i obecne są bardzo podobne,

Mój dom

 • rozwijanie umiejętności liczenia i szeregowania,
 • utrwalanie poznanych zapisów cyfrowych liczb,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania,
 • dostrzeganie i kontynuowanie rytmu,
 • sprawne reagowanie na sygnały – słowne i muzyczne,
 • poznawanie wiadomości o wybranych urządzeniach elektrycznych,
 • poznawanie zwyczajów kotów i psów,
 • utrwalanie nazewnictwa urządzeń elektrycznych i ich zastosowania w domu.

Moje prawa i obowiązki

 • uświadamianie dzieciom ich praw,
 • uświadomienie, że z praw wynikają obowiązki,
 • poznawanie cech trójkąta,
 • utrwalenie kroku poloneza,
 • kształtowanie słuchu fonematycznego,
 • przybliżanie zjawiska przewodnictwa cieplnego,
 • poznawanie materiałów, które przewodzą ciepło,
 • zapoznanie z Międzynarodowym Dniem Praw Dziecka.

Moje zdrowie i bezpieczeństwo

 • zachęcanie do zdrowego stylu życia,
 • zachęcanie do dbania o czystość,
 • zachęcanie do wykonywania prostych potraw,
 • przestrzeganie zasad higieny podczas wykonywania kanapek,
 • uwrażliwianie dzieci na sytuacje, które nie sprzyjają bezpieczeństwu,
 • uświadamianie konieczności szukania pomocy u lekarza w czasie choroby,
 • zachęcanie do dbania o zęby.

Zabawy codzienne realizowane w planie dnia:

– ruchowe: bieżne, orientacyjno-porządkowe, ze śpiewem

– zabawy z plastelinąrozwijanie małej motoryki

– zabawy integracyjne

– w różnicowanie i nazywanie cech rozpoznawanych za pomocą węchu (woń przyjemna, woń nieprzyjemna)

 • słuchowe, rozwijające umiejętność dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów

PAŹDZIERNIK 2021

Idzie jesień… przez ogród i sad

 • rozpoznawanie owoców i warzyw za pomocą zmysłów,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i sprawności manualnej,
 • poznawanie cech kwadratu,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie słuchu muzycznego,
 • reagowanie ruchem na ustalone sygnały,
 • rozwijanie umiejętności obserwowania,
 • rozpoznawanie i nazywanie warzyw,
 • poznawanie sposobów przygotowania warzyw i owoców na zimę.

Park Narodowy

 • zapoznanie z terminem „park narodowy”
 • rozpoznawanie nazw zwierząt w języku polskim, angielskim i migowym.
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i sprawności manualnej,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • rozwijanie słuchu muzycznego,
 • reagowanie ruchem na ustalone sygnały,
 • rozwijanie umiejętności obserwowania,
 • poznawanie kodeksu ekologicznego
 • poznanie zasad zachowania w parku narodowym
 • zapoznanie ze zwierzętami wybranego parku narodowego

Idzie jesień… do zwierząt

 • poznawanie sposobów przygotowania się zwierząt do zimy,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • poznawanie zapasów wiewiórki,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • wyrabianie szybkiej reakcji na ustalony sygnał,
 • rozwijanie sprawności manualnych,
 • orientowanie się w instrukcji,
 • odczuwanie i wytwarzanie dźwięków,
 • zachęcanie do uczestniczenia w zabawach badawczych,
 • rozwijanie narządów artykulacyjnych,
 • utrwalanie nazw ptaków odlatujących do ciepłych krajów.

Co z czego otrzymujemy

 • poznawanie właściwości fizycznych gliny i piasku,
 • zapoznanie z produktami otrzymywanymi z gliny i z piasku,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • orientowanie się w schemacie ciała drugiej osoby,
 • kształtowanie poczucia rytmu,
 • rozwijanie zwinności i szybkości,
 • rozwijanie pamięci muzycznej,
 • wyrabianie zdolności koncentracji podczas działania,
 • zachęcanie do wykonywania prostych potraw,
 • poznawanie sposobu otrzymywania sera,
 • poznawanie zwierząt: owcy i barana,
 • poznawanie pochodzenia wełny,

Idzie jesień… z deszczem

 • rozwijanie mowy,
 • poznawanie pogody, która jest późną jesienią,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • poznawanie cech prostokąta,
 • utrwalanie poznanych figur,
 • rozwijanie gibkości i zwinności,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • rozwijanie aktywności muzyczno-ruchowej,
 • rozwijanie sprawności manualnych,
 • poznawanie kolorów tęczy,
 • zwracanie uwagi na ubieranie się odpowiednio do pogody,
 • rozwijanie zainteresowania przyrodą nieożywioną,
 • poznawanie zjawisk przyrodniczych,
 • poznawanie procesu obiegu wody w przyrodzie,
 • rozwijanie sprawności fizycznej.

Zabawy codzienne realizowane w planie dnia:

 • ruchowe: bieżne, orientacyjno-porządkowe, ze śpiewem
 • na spostrzeganie słuchowe – rozpoznawanie osób po głosie,
 • percepcja za pomocą dotyku, smaku, węchu – rozpoznawanie warzyw i owoców różnicowanie i nazywanie cech rozpoznawanych za pomocą węchu (woń przyjemna, woń nieprzyjemna)

WRZESIEŃ 2021

1. Oto ja

 • zachęcanie do poznawania kolegów i koleżanek z grupy,
 • rozwijanie mowy,
 • wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa dzieci poprzez poznawanie przedszkola,
 • zwracanie uwagi na wygląd i wyposażenie przedszkola,
 • dostrzeganie podobieństw między dziećmi a ich rodzicami,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • poznawanie ważniejszych regionów Polski,
 • rozwijanie sprawności manualnych,
 • umuzykalnianie dzieci,
 • poznawanie narządów zmysłów,
 • utrwalanie nazw części ciała,
 • poznawanie różnych stanów emocjonalnych.

2. Moja grupa

 • rozwijanie mowy, kreatywności i orientacji przestrzennej,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • utrwalanie pojęć: przygrywka, zwrotka, refren,
 • umuzykalnianie dzieci,
 • dekodowanie obrazków – tworzenie kontraktu grupowego, przygotowanie do nauki czytania,
 • poznawanie innych niż dotychczas zasad zachowania się w grupie.

3. Moja droga do przedszkola

 • poznawanie i utrwalanie zasad ruchu drogowego,
 • rozpoznawanie pasów, sygnalizacji świetlnej,
 • zapoznanie z kołem,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania na podstawie jednej cechy – wielkości,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • wyrabianie reakcji na przerwę w muzyce,
 • rozwijanie sprawności manualnych,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • zapoznanie z wybranymi znakami drogowymi,

4. Idzie jesień… przez las, park

 • zapoznanie ze środowiskiem przyrodniczym – parkiem,
 • poznawanie oznak nowej pory roku – jesieni,
 • rozwijanie mowy i pamięci,
 • utrwalanie oznak jesieni,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • utrwalanie kolorów jesieni,
 • rozwijanie wyobraźni,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • obrazowanie tekstu piosenki ruchem,
 • rozwijanie umiejętności liczenia z zastosowaniem liczebników głównych i liczebników porządkowych w zakresie sześciu,
 • poznawanie przedstawicieli grzybów: jadalnych i trujących,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,

Zabawy codzienne realizowane w planie dnia:

 • ruchowe: bieżne, orientacyjno-porządkowe, ze śpiewem
 •  na spostrzeganie słuchowe – rozpoznawanie osób po głosie, percepcja za pomocą dotyku, smaku, węchu
 • w rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą dotyku, smaku, węchu
 • w różnicowanie i nazywanie cech rozpoznawanych za pomocą węchu (woń przyjemna, woń nieprzyjemna)

CZERWIEC 2021

DZIECI MAJĄ SWOJE ŚWIĘTO

 • Rozwijanie sprawności fizycznej, wdrażanie do zgodnej współpracy i zachowywania zasad fair play podczas zabaw.
 • Dostrzeganie różnic w wyglądzie ludzi różnych narodowości.
 • Uświadomienie, że dzieci mają swoje prawa. Poznanie podstawowych praw dziecka. Zrozumienie co to są prawa i obowiązki.
 • Stosowanie nazw liczebników porządkowych w zakresie 5

KOLOROWE LATO

 • Poznanie znaczenia słów ,,być tolerancyjnym”,  nazywanie uczuć i emocji, rozwijanie empatii i wrażliwości.
 • Poznanie wybranych wiadomości na temat pszczół i uwrażliwienie na konieczność dbania o pszczoły.
 • Klasyfikowanie i przeliczanie.
 • Rozwijanie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych.
 • Nauka rozpoznawania elementów świata fikcji w odniesieniu do realnej rzeczywistości.

ŻEGNAMY PRZEDSZKOLE

 • Poznanie znaczenia zaufania na podstawie opowiadania, ukazanie konsekwencji ufania obcym.
 • Poznanie aktywnych sposobów spędzania wolnego czasu nad morzem.
 • Odnajdywanie korzyści płynących ze spędzania czasu na świeżym powietrzu.
 • Posługiwanie się liczebnikami porządkowymi.
 • Rozwijanie kreatywności w działaniach plastycznych.

DO WIDZENIA!

 • Poznanie znaczenia zaufania na podstawie przykładu z literatury, zachęcanie do przełamywania lęku i szukania pomocy oraz wsparcia u innych w sytuacjach trudnych.
 • Poznanie utworów o charakterze żartobliwym.
 • Poznanie cech charakterystycznych wybranych krajobrazów: góry, morza, jeziora i zasad bezpiecznej zabawy.
 • Ukazanie konieczności bezpiecznego korzystania ze słońca.

Zgłębianie doświadczeń plastycznych, konstrukcyjnych.

MAJ 2021

BAJKI, BAŚNIE, LEGENDY

 1. Poznawanie i rozmowa na temat wartości – „Mądrość”;
 2. Zapoznanie z tradycyjnymi opowiadaniami: „Trzy małe świnki”, „Czerwony kapturek”, „Śpiąca królewna”, „Kot w butach”, „Jaś i Małgosia”;
 3. Zapoznanie się z miejscem i pracą w księgarni;
 4. Tworzenie okładki własnej książki.

RODZINA RAZEM SIĘ TRZYMA

 1. Poznanie i rozmowa na temat wartości – „Rodzina”;
 2. Tworzenie upominków na Dzień Mamy;
 3. Poznania nazw członków rodziny;
 4. Portret „Moja rodzina” – praca plastyczna.

JA I MOI BLISCY

 1. Rozmawianie na temat roli rodziny w życiu każdego z nas;
 2. Nauka odczytywania kodów obrazkowych;
 3. „If you happy” – zabawa ze śpiewem w języku angielskim;
 4. Tworzenie upominków na Dzień Taty.

LATO CZAS ZABAWY

 1. Omawianie wartości „tolerancja”;
 2. „Dwóm tańczyć się zachciało” – zabawa popularna ze śpiewem;
 3. Poznawanie cech lata;
 4. Poznawanie letnich owoców.

KWIECIEŃ 2021

WIELKANOC

 • Poznanie wybranych tradycji związanych z Wielkanocą
 • Zachęcanie do pielęgnowania świątecznych tradycji i poczucia przywiązania
 • Poznanie tradycji związanych z Poniedziałkiem Wielkanocnym
 • Poznanie zasad konstruowania prostych gier matematycznych
 • Poznanie historii czekolady
 • Poznanie symboli Świąt Wielkanocnych

TAJEMNICE ŚWIATA

 • Poznanie korzyści płynących z bycia dociekliwym
 • Poznanie elementów tworzących Układ Słoneczny
 • Poznanie właściwości magnesu
 • Poszerzenie wiedzy na temat wybranych planet
 • Rozwijanie orientacji w przestrzeni i schemacie własnego ciała
 • Poznanie wybranego pojazdu kosmicznego i zawodu astronauty

Z KULTURĄ ZA PAN BRAT

 • Poznanie wartości „wiary we własne siły” na podstawie bajki
 • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji odczuwanych w różnych sytuacjach
 • Poznanie pojęcia „film animowany”
 • Poznanie pojęcia „teatr”
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania, stosowania liczebników porządkowych i orientacji w przestrzeni
 • Poznanie cech baletu i opery
 • Uwrażliwienie na piękno baletu i opery
 • Poznanie roli aktora w teatrze

JESTEM KULTURALNY

 • Gromadzenie informacji na temat znaczenia wiary we własne siły
 • Poznanie znaczenia słów: proszę, przepraszam, dziękuję
 • Poznanie wybranych sposobów dbania o środowisko naturalne
 • Nauka rozpoznawania pojemników do segregacji odpadów i właściwego z nich korzystania
 • Uwrażliwienie dzieci na konieczność dbania o przyrodę i jej zasoby
 • Poznanie piosenki „Grzeczne słówka” dotyczącej kulturalnego zachowania
 • Poznanie zasad kulturalnego zachowania w lesie

KSIĄŻKA – MÓJ PRZYJACIEL

 • Poznanie wartości „mądrość”
 • Poznanie wyglądu różnych książek, zwrócenie uwagi na podobieństwa i różnice w ich wyglądzie
 • Budzenie zainteresowania książkami poprzez różne zabawy
 • Poznanie biblioteki, jej funkcji oraz zawodu bibliotekarza/bibliotekarki
 • Nabywanie wiadomości dotyczących książek
 • Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w trakcie wycieczki
 • Poznanie pojęcia „sensoryczna książka”

MARZEC 2021

 1. MALI ODKRYWCY
 • Poznanie nowej wartości “dociekliwość”
 • Poznanie zmysłów oraz nazw reprezentujących je narządów
 • Poznanie części ciała i nazw wybranych organów
 • Nauka piosenki pt. “Chcę naprzód iść!”
 • Poznanie funkcji i zastosowania różnych okularów

2. NADCHODZI WIOSNA

 • Poznanie wartości “szczerość”
 • Poznanie zjawisk zwiastujących zmianę pory roku
 • Poznanie cech marcowej pogody
 • Poznawanie różnych rodzajów muzyki
 • Wzbogacenie wiadomości na temat wiosny
 • “Suknia pani Wiosny” – praca plastyczna

3. WIOSNA TUŻ – TUŻ

 • Poznanie znaczenia pojęcia “szczerość”
 • Poznanie cech krajobrazu wiejskiego
 • Poznanie zwierząt żyjących na wsi
 • Poznanie cech wiejskich zwierząt: świni i krowy
 • Nauka piosenki pt. “Świnki”
 • “Wesoła krówka” – praca plastyczna przy użyciu papierowych talerzyków

4. ŚWIĘTA, ŚWIĘTA, BIJĄ DZWONY

 • Poznanie znaczenie tradycji
 • Poszerzenie wiadomości dzieci na temat potraw przygotowanych na świąteczny stół
 • Poznanie wybranych tradycji związanych z Wielkanocą
 • “Bazie” – praca plastyczna przy użyciu plasteliny
 • “Działania z kolorowymi pisankami” – poznanie zabaw matematycznych
 • Nauka piosenki pt. “Śniadanko baranka”
 • Poznanie budowy jajka
 • “Pisanki” – praca plastyczna

LUTY 2021

1. SIŁY PRZYRODY

 • poznanie nowej wartości „odpowiedzialność”, rozwijanie empatii i pozytywnych cech charakteru,
 • poznanie obiegu wody w przyrodzie i jej właściwości,
 • poznanie postaci Fryderyka Chopina i jego twórczości, uwrażliwienie na piękno muzyki klasycznej,
 • zabawy plastyczne i rytmiczne,
 • poznanie właściwości powietrza,
 • ćwiczenia w przeliczaniu  ,,Ile kubków wody zmieści się w butelce”.

2. CZTERY ŻYWIOŁY

 • budzenie odpowiedzialności za środowisko,
 • obcowania z ogniem,- poznanie właściwości ognia oraz wdrażanie do odpowiedzialnego zachowania podczas zabaw,
 • poznanie właściwości gliny, piasku i ziemi podczas rozwijania wyobraźni plastycznej,
 • wprowadzenie czytania globalnego wyrazów: woda, ogień, powietrze, ziemia podczas wykonywania pracy plastycznej ,,plakaty żywiołów”,
 • rozwijanie umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą ruchu.

3. WIELKA WYPRAWA

 • poznanie nowej wartości „oszczędność”, zachęcanie do oszczędzania poprzez ukazanie korzyści płynących z tego działania,
 • ćwiczenia przeliczania i klasyfikowania pojazdów na lądowe, wodne i powietrzne,
 • poznanie roli tempa w piosenkach, rozwijanie poczucia rytmu,
 • poznanie budowy samolotu podczas wykonywania pracy plastyczne ,,Mój samolot”.

4. NASZE PODRÓŻE

 • wdrażanie do oszczędnego gospodarowania różnymi zasobami,
 • poznanie wybranych owoców tropikalnych, zachęcanie do poznawania nowych smaków i jedzenia owoców,
 • poznanie wybranych zwierząt zamieszkujących Afrykę,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikacyjnych oraz myślenia logicznego,
 • poznanie tradycyjnego afrykańskiego instrumentu, nauka gry na bębenku,
 • poznanie pingwina jako przedstawiciela fauny Antarktydy.

STYCZEŃ 2021

 1. „Czas Płynie”
 • Poznaje wartość „Szacunek” i rozmawia na jej temat
 • Poznaje pory dnia i czynności z nimi związanymi
 • „A ja rosnę” – śpiewa piosenkę i inscenizacje ją ruchem
 • Poznaje cztery pory roku, wykonuje związane z nimi prace plastyczne

2. „Młodsi i Starsi”

 • Rozmawia na temat odpowiedniego traktowania ludzi starszych.
 • Rysuje portret Babci i Dziadka oraz rozmawia na ich temat
 • Poznaje tradycyjne zabawy: „Mam chusteczkę haftowaną”, „Ojciec Wirgiliusz”, „Siała baba mak”
 • „Dziadku nasz kochany” – śpiewa piosenkę i inscenizuje ją ruchem

3. „Sport to zdrowie”

 • „Idzie zima zła” – zabawa muzyczno-ruchowa przy piosence, nauka piosenki.
 • Poznaje wartość „Zdrowie”
 • Wie w jaki sposób należy ubrać się w zależności od pogody
 • Przelicza kule śniegowe

4. „Dbam o zdrowie”

 • Rozmawia na podstawie opowiadania o zdrowiu i chorobie
 • Poznaje zawody „Weterynarz”, „Aptekarz” i „Lekarz”
 • Wie w jaki sposób zachowywać higienę, rozpoznaje przedmioty związane z czynnościami higienicznymi i wie, jak ich użyć
 • Tworzy „Piramidę zdrowia” – poznaje wartość odpowiedniego odżywiania dla zdrowia.

GRUDZIEŃ 2020

NADCHODZI ZIMA

 • wypowiada się na temat sytuacji, w których trzeba być cierpliwym
 • wypowiada się na temat pierwszych oznak zimy
 • zaznacza pięć szczegółów, którymi różnią się podobne do siebie obrazki
 • prawidłowo używa pojęć: duży, mały
 • układa rytmy z sylwet śnieżnych i tworzy zbiory śnieżynek
 • ubiera się adekwatnie do pogody, przed wyjściem na zewnątrz
 • wypowiada się na temat powstawania sopli
 • podaje nazwy kolorów śnieżynek i segreguje je według tej cechy
 • dzieli nazwy ubrań na sylaby, koloruje odpowiednią liczbę kół
 • reaguje na sygnał słowny w języku angielskim: frozen

CORAZ ZIMNIEJ

 • naśladuje odgłosy ptaków
 • wypowiada się na temat wyglądu wróbla i sikorki;
 • używa angielskich nazw kolorów
 • podejmuje próby wiązania supełków
 • podaje nazwy zwierząt, których odgłosy usłyszy;
 • opisuje wygląd ptaków na podstawie ilustracji;
 • wymienia poszczególne części ciała ptaka;
 • określa części ciała wspólne dla ptaka i człowieka;
 • wypowiada się na temat dokarmiania ptaków zimą;
 • opowiada o żywieniowych zwyczajach ptaków
 • określa, w którym karmniku jest najmniej/najwięcej ptaków;
 • dokleja ptaki tak, aby w karmnikach było ich po tyle samo;
 • podaje nazwy różnych przedmiotów widocznych na obrazkach i artykułuje głoskę, którą słyszy na początku danego słowa

ŚWIĄTECZNE PRZYGOTOWANIA

 • wypowiada się  na temat dobroczynności
 • wypowiada się na temat choinki i jej zdobienia przed świętami;
 • odgaduje nazwę ozdoby, którą opisuje słowami N.;
 • wypowiada się na temat przygotowań do świąt Bożego Narodzenia;
 • naśladuje ruchem i gestem niesienie paczki o różnej wielkości i ciężarze
 • porównuje wygląd gałązek świerkowych, jodłowych i sosnowych;
 • przelicza ozdoby świąteczne;
 • segreguje ozdoby świąteczne pod względem rodzaju, kształtu, koloru, długości;
 • powtarza angielskie słowa związane ze świętami: Santa Claus , Christmas tree, star;
 • opisuje wygląd łańcucha świetlnego, używając liczebników porządkowych

WESOŁYCH ŚWIĄT

 • tłumaczy znaczenie powiedzenia „mieć złote serce”
 • wypowiada się na temat zwyczajów związanych z Wigilią;
 • opowiada jak wyglądają święta w jego domu;
 • dzieli nazwy potraw wigilijnych na sylaby
 • ocenia długość łańcuchów, używając słów: długi, krótki, średni
 • uzupełnia tabelę z bombkami zgodnie z kodami
 • śpiewa wybraną kolędę
 • układa takie same bombki w pary
 • wymyśla dowolne krótkie życzenia, odśpiewuje je na wybraną melodię;
 • losuje z worka różne ozdoby choinkowe, opisuje ich wygląd, starając się używać jak najwięcej przymiotników

PIOSENKI:

 • „Uśmiech” M.Z. Tomaszewska
 • „Idzie zima zła” Galica, Pabisiak
 • „Głodny wróbelek” B.Forma
 • „Choinka” M.Z. Tomaszewska
 • „Dziadzio Mikołaj” sł i muz. tradycyjne
 • “ Migające światełka” Barańska, Gąsieniec „ We wish you a Merry Christmas” sł. i muz. tradycyjne

LISTOPAD 2020

MÓJ DOM – POLSKA

 • Omawianie wartości “wolność” – słuchanie opowiadania “O ptaku, który utracił wolność” M. Szeląg i rozmowa na temat treści utworu
 • Poznanie nazwy stolicy Polski i  jej symbolu
 • “Gdzie jest nasza stolica?” – przedstawienie dzieciom mapy Polski
 • Nauka wiersza pt. “Syrenka”
 • Poznanie różnych krajobrazów występujących w Polsce
 • Rozbudzenie zainteresowania pięknem przyrody polskiej
 • Poznawanie polskich symboli narodowych (godło, flaga)
 • Wprowadzenie piosenki pt. “Mały Polak, przedszkolak”
 • Rysowanie flagi Polski po śladzie, wyklejanie jej papierem kolorowym
 • Zapoznanie z hymnem Polski
 • “Mapa Polski” – ozdabianie konturów mapy Polski darami jesieni

MOJE HOBBY

 • Poznanie wartości “Kreatywność”
 • Praca plastyczna pt. “Rozwijanie kreatywności” – ozdabianie w dowolny sposób zwierząt wykonanych z tekturowych kartonów za pomocą naklejek i kolorowego papieru
 • Poszerzenie wiedzy na temat zwierząt domowych
 • Nauka piosenki pt. “Parasol”
 • Poznanie psich zachowań i nawyków oraz sposobów właściwej opieki nad psem
 • Rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 1-4
 • Poznanie wiadomości na temat kotów

ULUBIONE ZAJĘCIA

 • Poznanie cech wiatru
 • Poznanie nowych słów w jęz. angielskim: wind, silence
 • Zapoznanie z pojęciem “rytmu” w matematyce
 • Poznanie różnych rodzajów deszczu i sposobów jego naśladowania
 • Poznanie wyglądu i brzmienia wybranych instrumentów muzycznych
 • “Muzyczne albumy” – zabawa plastyczna, wykonanie albumu składającego się z różnych instrumentów

PRZEDSZKOLAKI W ŚWIECIE TECHNOLOGII

 • Zapoznanie dzieci z wybranymi urządzeniami elektrycznymi
 • Zapoznanie się z wyglądem komputera/laptopa
 • Wykonanie pracy plastyczno – technicznej pt. “Mój laptop”
 • Poznanie przez dzieci najważniejszych zastosowań Internetu
 • Poznanie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu
 • Przybliżenie dzieciom informacji o dobrych i złych stronach Internetu
 • Uwrażliwienie dzieci na konieczność́ poszukiwania pomocy u dorosłych w sytuacji zetknięcia się̨ z zagrożeniem w sieci
 • Poznanie historii telefonów komórkowych
 • Kształtowanie umiejętności rozmawiania przez telefon

PAŹDZIERNIK 2020

IDZIE JESIEŃ PRZEZ ŚWIAT

 • Poznanie wartości ,,pracowitość”, rozwijanie funkcji komunikatywnej języka i logicznego myślenia.
 • Zapoznanie z darami lasu – grzyby. Lepienie z plasteliny dowolnie wybranego grzyba.
 • Poznanie jesiennych liści i owoców: dębu, klonu, kasztanowca.
 • Przeliczanie w zakresie 1-3.
 • Wprowadzenie piosenki ,,Toczą się kasztanki trzy”, kształtowanie poczucia rytmu.

JESIENNA PRZYGODA

 • Poszerzanie wiedzy dzieci na temat wartości ,,pracowitość”.
 • Poznanie jesiennych zwyczajów bocianów oraz niedźwiedzi.
 • Klasyfikowanie i przeliczanie w zakresie 5 (orzechy).
 • Wdrażanie do zgodnego współdziałaniach w zabawach.
 • Poznanie piosenki ,,Dwa malutkie jeże”. Rozwijanie ekspresji, wrażliwości i pamięci muzycznej.
 • Odkrywanie własnych możliwości twórczych, rozwijanie motoryki małej, motywowanie do samodzielnego wykonywania pracy plastycznej ,,Jeż”.

KOSZYK PANI JESIENI

 • Poznanie nowej wartości ,,uprzejmość”, zachęcanie do bycia uprzejmym we wzajemnych relacjach.
 • Zgłębianie wiedzy na temat owoców i drzew rosnących w sadzie – jabłoń, śliwa, grusza.
 • Nauka piosenki ,,Koszyk”. Zabawa rytmiczna z rymowanką ,,Jesienna wyliczanka”.
 • Poznanie sposobu przygotowywania niektórych przetworów owocowych – kompot, owocowe szaszłyki. Zachęcanie do zdrowego odżywiania się i częstego spożywania owoców.
 • Doskonalenie sprawności fizycznej, zachęcanie do starannego wykonywania wszystkich zadań i ćwiczeń.
 • Utrwalenie znajomości kolorów, wielkości owoców i stosowanie określeń; dużo, mało, więcej, mniej.

SKARBY JESIENI

 • Rozwijanie u dzieci pozytywnych cech charakteru – uprzejmość.
 • Poznanie warzyw rosnących w warzywniaku jesienią, eksperyment z ziemniakiem.
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego na podstawie historyjki obrazkowej ,,Od nasionka do pietruszki”.
 • Poznanie właściwości ogórka kiszonego, czytanie globalne wyrazu ogórek, nauka piosenki ,,Kiszone ogórki”.
 • Poznanie budowy grzechotki i sposobu jej wykonania.

WRZESIEŃ 2020

 „W przedszkolu”

 • Zna zasady obowiązujące w przedszkolu dotyczące z reżimu sanitarnego
 • Nauka powitanki „Powitamy się, ręce podajemy” (zamiast podania ręki używamy gestu machania)
 •  Wspólnie tworzy zasady obowiązujące w grupie
 • Wypowiada się na temat wakacji
 • Śpiewa piosenkę „Piłka Oli”
 • Rozpoznaje swój znaczek przedszkolny

 „Nasze przedszkole”

 • Utrwala nazwy części ciała
 • Nazywa pomieszczenia znajdujące się w przedszkolu
 • Nazwa osoby pracujące w przedszkolu
 • Zna i potrafi wykonać masażyk „Do przedszkola idzie Zdziś” (na swoich kolegach)
 • Wspólnie tworzy kalendarz urodzin

 „Jestem bezpieczny”

 • Poznaje znaczenie i wartość słowa „odwaga”
 • Poznaje zawody zaufania publicznego: policjant
 • Opisuje wygląd znaków drogowych
 • Wie, czym jest sygnalizator świetlny.

 „Pomocna dłoń”

 • Poznaje bezpieczne i niebezpieczne zachowania na drodze
 • Stosuje zasad bezpiecznego poruszania się na drodze
 • Zna numer 112
 • Poznaje zawody zaufania publicznego: lekarz, policjant, strażak

MAJ

1. Zwierzęta domowe.

 • Poznanie wyglądu i życia zwierząt domowych.
 • Wdrażanie do opieki nad zwierzętami domowymi.
 • Wdrażanie do bezpiecznej zabawy ze zwierzętami.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.

2. Moja  rodzina.

 • Koncentrowanie uwagi na innych osobach.
 • Porównywanie długości, stosowanie pojęć: dłuższy, krótszy, taki sam.
 • Rozwijanie słuchu fonematycznego u dzieci poprzez wyodrębnianie pierwszej sylaby wyrazów: mama, tata.
 • Kształtowanie umiejętności globalnego czytania wyrazów: mama, tata.
 • Kształtowanie umiejętności budowania kilkuzdaniowej wypowiedzi na określony temat.

3. Mama i Tata

 • Motywowanie do interesowania się życiem rodziny i uczestniczenia w nim.
 • Rozumienie i przestrzeganie praw rodziców (np. prawa do odpoczynku, spokoju, opieki w czasie choroby).
 • Zachęcanie do samodzielności w zakresie samoobsługi oraz wykonywanie pracy na rzecz członków rodziny, jako przejawu troski i chęci pomagania innym.
 • Kształtowanie uczucia szacunku i  przywiązania do rodziców.
 • Pamiętanie o ważnych dla członków rodziny datach (urodziny, imieniny, Dzień Matki i Ojca)

4. Święto dzieci

 • Budzenie zainteresowania życiem dzieci w innych krajach.
 • Porównywanie własnego wyglądu z wyglądem innych dzieci, akceptowanie ich odmienności.
 • Słuchanie wierszy i opowiadań związanych z życiem dzieci w innych krajach.
 • Budzenie więzi emocjonalnej z dziećmi z całego świata.
 • Doskonalenie percepcji wzrokowej i określania kierunków w przestrzeni.

KWIECIEŃ

1. Czekamy na święta.

 • Poznanie zwyczajów i tradycji związanych ze świętami Wielkanocnymi.
 • Zachęcanie do udziału w planowaniu i przygotowaniu świąt w domu.
 • Zachęcanie do wykonywania prac porządkowych, jako przejawu troski i chęci pomocy domownikom.
 • Zachęcanie do tworzenia własnych kompozycji i prac plastycznych.

2. Dbamy o środowisko.

 • Propagowanie postawy proekologicznej.
 • Poznanie pojęć związanych z ekologią: recykling, segregacja śmieci, środowisko przyrodnicze.
 • Rozwijanie umiejętności poprawnego przeliczania, porządkowania, porównywania liczebności.

3. Wiosenna łąka.

 • Poszerzanie wiedzy przyrodniczej z wykorzystaniem albumów, encyklopedii, zasobów Internetu.
 • Zapoznanie dzieci z wybranymi gatunkami kwiatów i zwierząt zamieszkujących łąkę.
 • Wyrabianie szacunku do zwierząt i roślin.
 • Utrwalanie zdobytej wiedzy w pracach plastycznych.

4. Polska – moja Ojczyzna.

 • Poznanie znaczenia pojęć : ojczyzna, Polska.
 • Przyjmowanie właściwej postawy ciała podczas hymnu.
 • Utrwalanie znajomości symboli narodowych.
 • Rozwijanie umiejętności myślenia podczas rozwiązywania zagadek.
 • Kształtowanie postawy patriotycznej w kontekście tożsamości narodowej.

MARZEC

1. Czekamy na wiosnę.

 • Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas wczesnej wiosny.
 • Kształtowanie samodzielności w ubieraniu się.
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmiana pory roku – wiosenne kwiaty, przyloty ptaków.
 • Zapamiętanie cech typowych dla wczesnej wiosny: zmienna pogoda, pierwsze kwiaty, pąki liściowe na drzewach.
 • Rozwijanie umiejętności dostrzegania i kontynuowania rytmów.

2. Wiosna na parapecie.

 • Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej obserwacji i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników.
 • Kształtowanie umiejętności oceniania odwracalności wprowadzanych zmian na podstawie obserwacji.
 • Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów – stałe poszerzanie zakresu liczenia.

3. Wiosenne sprzątanie.

 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
 • Kształtowanie umiejętności słuchania muzyki w skupieniu – wyrażanie nastroju i charakteru muzyki w pracach plastycznych, improwizacjach ruchowych.
 • Rozwijanie umiejętności właściwego reagowania na przegraną, znoszenie porażek.
 • Doskonalenie percepcji słuchowej – wyróżnianie samogłosek w nagłosie; przeliczanie sylab w słowie.

4. Zwierzęta na wsi.

 • Rozwijanie umiejętności związanych z poznawaniem świata zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt hodowlanych.
 • Rozwijanie umiejętności przestrzegania zasad podczas zabaw z regułami.
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej sylabowej.
 • Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym – dźwięki.

5. U rolnika na wsi.

 • Zachęcanie do codziennego spożywania mleka i przetworów mlecznych –przełamywanie niechęci.
 • Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej.
 • Zachęcanie do codziennych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu.
 • Doskonalenie percepcji słuchowej – wyróżnianie samogłosek w nagłosie; przeliacznie sylab w słowie.
 • Doskonalenie percepcji wzrokowej podczas układania według wzoru i wskazywania takich samych znaków i symboli.

LUTY

 1. Zabawy w karnawale.

poznanie sensu karnawału,

wyrabianie nawyków związanych z dbałością swój wygląd, zachęcanie do samodzielnego ubierania się,

rozmowa na temat strojów karnawałowych – przebrania za postacie z bajek, ludzi różnych zawodów, zwierzęta,

wykonywanie maski karnawałowej z papieru kolorowego i drobnych elementów dekoracyjnych (koralików, brokatu, piórek),

kształtowanie pojęcia o 1 więcej (mniej); porządkowanie zbiorów rosnąco lub malejąco.

2. Spotkanie z bajką.

próby samodzielnego opowiadania ulubionej bajki wszystkim dzieciom,

kształtowanie umiejętności komunikatywnego wypowiadania się,

rozwijanie analizy i syntezy słuchowej sylabowej; wyróżnianie pierwszej i ostatniej sylaby,

dokładanie i odkładanie jako przygotowanie do dodawania i odejmowania

dopełnianie zbioru do 4-ech elementów,

rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej w zabawach paluszkowych oraz grafomotorycznych

3. W dawnych czasach.

poznanie specyfiki i atrybutów zawodu archeologa.

kształtowanie umiejętności odpowiadania na pytania całymi zdaniami,

wypowiadanie się w pracy plastycznej na temat swoich obserwacji,

określanie kryterium po dokonanej klasyfikacji przedmiotów,

przeliczanie co najmniej w zakresie 4,

tworzenie improwizacji ruchowych, rytmicznych.

4. Kiedy patrzę w niebo.

wdrażanie do rozumienia następstw czasowych podczas układania sekwencji czasowych,

posługiwanie się pojęciami najpierw, potem, na końcu,

wzbogacanie czynnego słownika dziecka,

rozwijanie analizy i syntezy słuchowej sylabowej; wyróżnianie pierwszej i ostatniej sylaby,

klasyfikowanie przedmiotów według dwóch cech,

zachęcanie do uzasadniania swojego zdania w swobodnych rozmowach.

STYCZEŃ

1. Tydzień za tygodniem.

Uświadomienie dzieciom, że każda pora roku trwa trzy miesiące, miesiące dzielą się na tygodnie a tygodnie na dni.

Uświadomienie dzieciom cykliczności występowania pór roku, rytm dnia i nocy, kolejność dni tygodnia (utrwalenie nazw dni).

Usprawnianie narządów mowy z wykorzystaniem wiersza Koncert G. Waśkiewicz.

Kształtowanie umiejętności rozumienia i stosowania pojęć: rano, w południe, po południu oraz najpierw, potem, teraz przy porządkowaniu zdarzeń w historyjce obrazkowej.

Utrwalanie pojęć figur geometrycznych.

2. Wszędzie biało.

Poznanie zimowych zjawisk atmosferycznych.

Poznanie różnych stanów skupienia wody – przeprowadzanie eksperymentów.

Wykorzystywanie różnych technik plastycznych do stworzenia zimowej pracy plastycznej.

Tworzenie zbiorów czteroelementowych poprzez dokładanie i zabieranie elementów.

Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas zimy.

3. Babcia i Dziadek

Uzyskiwanie i przekazywanie informacji o własnej rodzinie.

Rozumienie pojęć ogólnych „rodzina, rodzeństwo”.

Poznawanie stopnia pokrewieństwa między członkami rodziny dalszej i bliższej.

Gromadzenie wiedzo o czynnościach i obowiązkach członków rodziny z uwzględnieniem obowiązków dziecka w rodzinie.

Czynne uczestnictwo w planowaniu i przygotowaniu uroczystości z okazji dnia seniora w przedszkolu.

Uświadomienie dzieciom roli babci i dziadka we własnym życiu.

Budzenie szacunku do osób starszych i chęci niesienia im pomocy.

Wdrażanie do pamiętania o najbliższych przy różnych okazjach, np. Dzień Babci i Dziadka.

4. Zima może być wesoła

Wyrabianie nawyków związanych z dbałością swój wygląd, zachęcanie do samodzielnego ubierania się.

Zapamiętanie cech typowych dla zimy.

Kształtowanie nawyku pomagania zwierzętom w przetrwaniu zimy.

Rozwijanie umiejętności przeliczania podczas zabaw z kostką.

Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: mors, foka, kra, woda.

Budzenie zainteresowania życiem ludzi w innych strefach klimatycznych.

GRUDZIEŃ

POCZTA

 • Kształtowanie umiejętności całościowego czytania swoich imion oraz wyrazów: koperta, karta
 • Poszerzanie wiedzy dzieci na temat zawodów wykonywanych przez ludzi i atrybutów z nimi związanych: listonosz
 • Wyodrębnianie elementów pierwszo i drugoplanowych na ilustracji podczas jej opowiadania
 • Poznanie zwyczaju wysyłania pocztówek świątecznych.
 • Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego podczas porządkowania zdarzeń podczas pracy z historyjką obrazkową „Droga listu”

POMAGAMY ZWIERZĘTOM

 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku
 • Wdrażanie do opieki nad zwierzętami, regularne dokarmianie zwierząt i ptaków
 • Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach charytatywnych na rzecz zwierząt
 • Kształtowanie umiejętności całościowego czytania swoich imion oraz wyrazów: sarna, gil, wrona, sikorka, ptaki.
 • Kształtowanie umiejętności budowania zdań na temat obrazka; rozwijanie zdań prostych

CHOINKOWE OZDOBY

 • Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia
 • Doskonalenie małej motoryki podczas wykonywania ozdób świątecznych
 • Rozwijanie umiejętności porównywania długości – posługiwanie się pojęciami: długi, krótki, dłuższy, krótszy
 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności
 • Nauka piosenek i pląsów – przygotowanie do występu

SPOTKANIE PRZY WIGILIJNYM STOLE

 • Doskonalenie umiejętności prezentowania swoich zdolności na forum grupy i przed zaproszonymi gośćmi oraz świadome odgrywanie roli współgospodarza uroczystości
 • Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach charytatywnych na rzecz innych osób
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów
 • Zwracanie uwagi na czynności wykonywane przez bohaterów na ilustracjach
 • Wzmacnianie więzi z rodziną oraz chęci aktywnego uczestnictwa w przygotowaniach świąt

LISTOPAD

1. Lubimy książki
* Rozwijanie umiejętności klasyfikowania według dwóch cech, przeliczania oraz porządkowanie zbiorów,
* Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej sylabowej; wyodrębnianie pierwszej sylaby; łączenie nazw zaczynających się taką samą sylabą,
* Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności,
* Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich,
* Rozbudzanie ciekawości poznawczej – poznanie zawodów pisarza i bibliotekarza, ich roli w życiu społecznym,
* Budzenie zainteresowania książką i czytaniem,
* Doskonalenie umiejętności dostrzegania i rozumienia rytmów,
* Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.

2. Jesienna szaruga
* Wdrażanie do ubierania się zgodnie z porą roku,
* Kształtowanie umiejętności prawidłowego, samodzielnego nakładania butów i ubrań wierzchnich,
* Zapamiętanie cech typowych dla późnej jesieni: szarugi jesienne, słota,
* Rozwijanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy, przeliczania oraz porządkowanie zbiorów,
* Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej sylabowej; wyodrębnianie pierwszej sylaby; łączenie,
* Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej sylabowej; wyodrębnianie pierwszej sylaby; łączenie nazw zaczynających się taką samą sylabą.

3. Mali artyści
* Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
*  Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich,
* Nauka piosenek i pląsów,
* Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom,
* Rozbudzanie ciekawości poznawczej – poznanie zawodów malarz i rzeźbiarza, ich roli w życiu społecznym,
* Budzenie zainteresowania zabytkami lokalnymi (pomnikami).

4. Już blisko zima – ubieramy się ciepło
* wdrażanie do ubierania się zgodnie z porą roku,
* Rozwijane sprawności manualnej podczas przewlekania sznurówki przez dziurki, zapinanie guzików,
*Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności,
* Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku,
* Rozwijanie umiejętności klasyfikowania według dwóch cech, przeliczania oraz porządkowanie zbiorów,
* Rozbudzanie ciekawości poznawczej – poznanie zawodu szewca, jego roli w życiu społecznym.

PAŹDZIERNIK

1. Warzywa

* Przestrzeganie zasad zgodnego współżycia zawartych w kodeksie przedszkolaka.

* Przestrzeganie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.

* Koncentrowanie uwagi na innych osobach.

* Uczestniczenie w zabawach integracyjnych, w kole, ze śpiewem, itp.

* Doskonalenie dbałości o porządek w swoim otoczeniu.

* Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.

* Kształtowanie umiejętności porządkowania zdarzeń w historyjce obrazkowej.

2. Jesienią w parku

* Odbieranie otaczającego nas świata poprzez różne zmysły.

* Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku.

* Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.

* Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

* Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów – park.

* Nauka piosenek i pląsów.

* Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

* Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej wyrazów.

3. Jesienią w lesie

* Wdrażanie do samodzielności i kulturalnego zachowania.

* Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w lesie.

* Rozwijanie umiejętności składania obrazków z części.

* Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów – las, borowik, maślak, lis, sarna, nora, gwara.

* Rozwijanie zainteresowania pracą leśniczego.

* Motywowanie do wypowiadania się w różnorodnych formach plastycznych.

4. Przygotowania do zimy

* Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w gospodarstwie domowym.

* Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych.

* Zachęcanie do aktywnego współdziałania podczas przygotowywania różnorodnych potraw – próbowanie własnych wyrobów.

* Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów – buda, pokarm dla, cebula.

* Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów.

* Rozwijanie zainteresowania pracą weterynarza.

WRZESIEŃ

1. W przedszkolu

 • Integrowanie się z grupą rówieśniczą.
 • Poznanie topografii przedszkola.
 • Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
 • Poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
 • Wdrażanie do zgodnej zabawy w małych grupach, dzielenie się zabawkami, przestrzenią do zabawy; równe traktowanie wszystkich kolegów.
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
 • Kształtowanie umiejętności rozróżniania podstawowych figur geometrycznych.

2. Na ulicy

 • Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego.
 • Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policja.
 • Poznanie pracy policjanta, lekarza, pielęgniarki – atrybuty zawodów.
 • Czerpanie radości ze wspólnej zabawy.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Układanie krótkich zdań na podany temat.

3. Ja i środowisko

 • Opanowanie umiejętności prawidłowego mycia rąk i zębów.
 • Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała.
 • Nazywanie stanów emocjonalnych; rozpoznawanie ich na podstawie mimiki.
 • Identyfikowanie i określanie własnych emocji.
 • Kształtowanie analizy i syntezy sylabowej wyrazów.

4. Owoce

 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią w sadzie.
 • Kształtowanie umiejętności nazywania owoców krajowych i zagranicznych.
 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.