Zajęcia dodatkowe

Grupa I

Gimnastyka korekcyjna

Poniedziałek 10.10 – 10.30

Język angielski