Zajęcia dodatkowe

Grupa I

Gimnastyka korekcyjna

Poniedziałek 10.10 – 10.30

Język angielski

Środa 15.00 – 15.20

Przedszkolaki na start

Wtorek 9.55 – 10.20