WYCIECZKI AUTOKAROWE MAJ, CZERWIEC

13 maja piątek godz 9.00 – gr I wyjazd do ZOO

16 maja – poniedz – godz 9.00 – gr II i III wyjazd do Zamku Królewskiego

2 czerwca –  czwartek  z okazji Dnia Dziecka wszystkie grupy jadą na Fermę Strusi do Głoskowa – wyjazd g.9.00 powrót 14.00

16 czerwca – czwartek gr II i III wyjazd do Żelazowej Woli  g.9 -14.00