Współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami

WSPÓŁPRACA  Z  INSTYTUCJAMI

 1. Biblioteka Dziecięca nr 33 – zajęcia dla dzieci raz w miesiącu gr 3,5,6,7
 2. Fundacja Mederi – zajęcia profilaktyczne finansowane przez Urząd Miasta Wielki Słoń – 8 zajęć dla dzieci ( wszystkie grupy w okresie 10-12.2018) – 2 szkolenia dla rodziców i 3 rady szkoleniowe dla nauczycieli
 3. Wydział Sportu Dzielnicy Mokotów – bezpłatne zajęcia z trenerem piłki nożnej 36 godzin dla grup 3-7
 4. Straż Miejska – zajęcia z programu Kto mnie chroni kto pomaga ( wszystkie grupy 2x)
 5. Warsztaty mydlarskie – wszystkie grupy w styczniu 2019
 6. Raz w miesiącu odbywały się teatrzyki ( współpraca z dziadkami Małgosi z gr 5 bezpłatne występy – Teatr małe Mi oraz Teatr pod Orzełkiem)
 7. W grupach organizowane były przez rodziców koncerty muzyczne, warsztaty żywieniowe, chemiczne, przyrodnicze, zajęcia szachowe, czytanie literatury, prezentacja zawodów.
 8. Od 11 lutego 2019r rozpoczęły się 6 tygodniowe bezpłatne warsztaty „Mały Dietetyk” zorganizowane po raz 5 przez Stowarzyszenie Dietanova.
 9. Odbyły się liczne wycieczki min do Muzeum Narodowego, Ewolucji, Łazienek Królewskich, Wilanowa, Muzeum Chopina, Żydów Polskich, Ziemi, Etnograficznego, Królikarni.
 10. W listopadzie cała Rada Pedagogiczna przystąpiła do projektu wspomagania rozwoju kompetencji kluczowych we współpracy z MSCDN. W efekcie powstał Plan wspomagania i rozwoju i dodatkowe atrakcje dla dzieci – zakup teatrzyku Kamishibai i prezentacja literatury tą metodą.  Przeprowadzono zajęcia z teatrzykiem kamishibai ( 13.II) dla każdej grup.
 11. Współpraca z MDK ul. Puławska – instruktorzy do rytmiki i gimnstyki korekcyjnej – bezpłatne zajęcia dla każdej grupy 2 razy w tygodniu
 12. Współpraca z PPP nr 7 – 2 razy w tygodniu dyżur psychologa w przedszkolu
 13. Współpraca z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę – realizacja programu Chronimy dzieci
 14. Współpraca z Towarzystwem Przyjaciół Warszawy – projekt Varsavianistyczna Szkoła

  Udział w akcjach charytatywnych – Góra Grosza, Szlachetna paczka, Psia Gwiazdka.