Współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami

WSPÓŁPRACA  Z  INSTYTUCJAMI

 1. Biblioteka Dziecięca nr 33 – zajęcia dla dzieci raz w miesiącu gr 3,5,6,7
 2. Wydział Sportu Dzielnicy Mokotów – bezpłatne zajęcia z trenerem piłki nożnej 36 godzin dla grup 3-7
 3. Straż Miejska – zajęcia z programu Kto mnie chroni kto pomaga ( wszystkie grupy 2x)
 4. Warsztaty mydlarskie – wszystkie grupy w styczniu 2019
 5. Raz w miesiącu odbywały się teatrzyki ( współpraca z dziadkami Małgosi z gr 5 bezpłatne występy – Teatr małe Mi oraz Teatr pod Orzełkiem)
 6. W grupach organizowane były przez rodziców koncerty muzyczne, warsztaty żywieniowe, chemiczne, przyrodnicze, zajęcia szachowe, czytanie literatury, prezentacja zawodów.
 7. Odbyły się liczne wycieczki min do Muzeum Narodowego, Ewolucji, Łazienek Królewskich, Wilanowa, Muzeum Chopina, Żydów Polskich, Ziemi, Etnograficznego, Królikarni.
 8. Współpraca z MDK ul. Puławska – instruktorzy do rytmiki i gimnstyki korekcyjnej – bezpłatne zajęcia dla każdej grupy 2 razy w tygodniu
 9. Współpraca z PPP nr 7 – 2 razy w tygodniu dyżur psychologa w przedszkolu
 10. Współpraca z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę – realizacja programu Chronimy dzieci
 11. Współpraca z Towarzystwem Przyjaciół Warszawy – projekt Varsavianistyczna Szkoła

  Udział w akcjach charytatywnych – Góra Grosza, Szlachetna paczka, Psia Gwiazdka.