„Varsavianistyczna Szkoła”

Certyfikat „Varsavianistyczna Szkoła” przyznawany jest przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy przedszkolom, szkołom i innym placówkom oświatowym za

  • upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o Warszawie,
  • promowanie aktywności twórczej uczniów w poznawaniu Warszawy,
  • podnoszenie efektywności i atrakcyjności pracy dydaktycznej związanej z poznawaniem własnego miasta,
  • integrowanie społeczności szkolnej wokół działań na rzecz Warszawy,
  • branie udziału w uroczystościach rocznicowych odbywających się w Warszawie,
  • współpracę ze środowiskiem lokalnym i instytucjami działającymi na rzecz edukacji varsavianistycznej.

Dzięki pomysłom i pracy nauczycieli oraz naszych wychowanków ponownie zdobyliśmy certyfikat. Tym razem możemy się posługiwać tytułem Varsavianistycznej Szkoły przez dwa lata. W tym czasie wykonamy zadania, które pozwolą nam w roku 2021 sięgnąć po certyfikat bezterminowy.