STRAJK

Szanowni Rodzice
Od 15 kwietnia 2019r za zgodą organu prowadzącego zostają zawieszone do 19 kwietnia 2019r zajęcia w przedszkolu z powodu braku możliwości zapewnienia dzieciom bezpiecznych warunków pobytu i opieki.

Informacje na temat akcji strajkowej oraz wykaz placówek z ofertą zajęć w czasie strajku  można uzyskać pod adresem:

Strajk jest zapowiedziany przez ZNP do odwołania w związku z tym zawieszenie zajęć może zostać przedłużone na kolejny okres.

Dziękuję za wyrazy solidarności i Państwa wsparcie.

Beata Koszlaga