REKRUTACJA

W dniach 02.03.2021r godz.13.00 – 18.03.2021r godz. 20.00:00 trwa rejestracja w systemie rekrutacyjnym wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola. Wnioski z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów można przekazać za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji po podpisaniu profilem zaufanym lub w formie papierowej.

Wnioski w formie papierowej z dokumentami poświadczającymi spełnianie kryteriów należy składać do przedszkola do dn. 19.03.2021r do godz. 16.00. Z uwagi na trwającą pandemię dokumenty należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy placówki w zamkniętej kopercie do skrzynki znajdującej się w holu przedszkola.

Pełne informacje odnośnie rekrutacji na stronie Biura Edukacji:

http://edukacja.warszawa.pl/