Ramowy rozkład dnia

      7:00 – 8:30

  • swobodne zabawy dzieci
  • zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela
  • dodatkowe działania edukacyjne dla dzieci z deficytami oraz dla dzieci z uzdolnieniami
  • przygotowanie pomocy do zajęć i zabaw wspólnie dziećmi
  • zabawy organizowane przez nauczyciela integrujące, rozwijające ciekawość, aktywność i samodzielność dzieci
  • ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe
    8:30 – 9:00
  • zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania, śniadanie
    9:00 – 9.50
  • zajęcia edukacyjno-wychowawcze organizowane, kierowane lub inspirowane przez nauczyciela z rożnymi formami aktywności dzieci,
    9:50 – 10:30
  • zabawy dowolne podejmowane przez dzieci
    10:30 – 11:50
  • pobyt w ogrodzie, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze,
    spacery, wycieczki
    12:00 – 12.30
  • przygotowanie do obiadu, obiad
    12:30 – 14:30
  • – w gr I, II, III – leżakowanie
  • gr IV – IX – czas relaksu – wyciszenie dzieci za pomocą różnych technik relaksacyjnych:
    terapia bajką, czytanie opowiadań, baśni z morałem, elementy muzykoterapii, słuchanie utworów muzycznych,
  • czynności samoobsługowe (rozbieranie się i ubieranie)
    14:30 – 14:40:
  • zabawa ruchowa
    14:40 – 15:00
  • podwieczorek
    15:00 – 17:30:
  • zabawy swobodne podejmowane w kącikach zainteresowań lub w ogrodzie
  • zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela
  • rozchodzenie się dzieci