Ramowy rozkład dnia

      7:00 – 8:30

 • swobodne zabawy dzieci
 • zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela
 • dodatkowe działania edukacyjne dla dzieci z deficytami oraz dla dzieci z uzdolnieniami
 • przygotowanie pomocy do zajęć i zabaw wspólnie dziećmi
 • zabawy organizowane przez nauczyciela integrujące, rozwijające ciekawość, aktywność i samodzielność dzieci
 • ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe
  8:30 – 9:00
 • zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania, śniadanie
  9:00 – 9.50
 • zajęcia edukacyjno-wychowawcze organizowane, kierowane lub inspirowane przez nauczyciela z rożnymi formami aktywności dzieci,
  9:50 – 10:30
 • zabawy dowolne podejmowane przez dzieci
  10:30 – 11:50
 • pobyt w ogrodzie, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze,
  spacery, wycieczki
  12:00 – 12.30
 • przygotowanie do obiadu, obiad
  12:30 – 14:30
 • – w gr I, II, III – leżakowanie
 • gr IV – IX – czas relaksu – wyciszenie dzieci za pomocą różnych technik relaksacyjnych:
  terapia bajką, czytanie opowiadań, baśni z morałem, elementy muzykoterapii, słuchanie utworów muzycznych,
 • czynności samoobsługowe (rozbieranie się i ubieranie)
  14:30 – 14:40:
 • zabawa ruchowa
  14:40 – 15:00
 • podwieczorek
  15:00 – 17:30:
 • zabawy swobodne podejmowane w kącikach zainteresowań lub w ogrodzie
 • zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela
 • rozchodzenie się dzieci