Psycholog

Marta Kępińska

Z pasji oraz z wykształcenia jestem psychologiem i pedagogiem. Szczególnie interesuje mnie tematyka więzi oraz psychologia różnic indywidualnych. Prywatnie jestem mamą nastoletniego Antka 🙂

Zachęcam do kontaktu gdy macie Państwo:

  • wątpliwości wychowawcze,
  • jesteście zaniepokojeni zachowaniami Waszego dziecka,
  • nauczyciele zgłaszają trudności u dziecka

Do zadań psychologa w przedszkolu należy:

  • prowadzenie badań diagnostycznych dzieci w tym badań przesiewowych i obserwacji funkcjonowania dzieci w placówce w celu:

– określania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
– indywidualnych możliwości psychofizycznych
– wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu
– wskazanie sposobu rozwiązania tego problemu

  • opracowanie wyników badań, sporządzenie opinii/informacji (na pisemny wniosek rodziców/opiekunów)
  • prowadzenie badań diagnostycznych psychologicznych na potrzeby orzekania do kształcenia specjalnego.
  • udzielanie rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez np. porady, konsultacje, wykłady.
  • udzielenie pomocy nauczycielom w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych
    i wychowawczych.

GODZINY PRACY PSYCHOLOGA :

dyżur w Przedszkolu 305:

wtorek  9.30 – 13.30
piątek    9.30 – 13.30

dyżur w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 7

czwartek

W celu UMÓWIENIA SPOTKANIA proszę pisać na adres psycholog305p@wp.pl

W treści maila proszę podać TYLKO I WYŁĄCZNIE

imię, nazwisko i grupę dziecka oraz telefon kontaktowy.

W godzinach dyżuru w przedszkolu będę się z Państwem kontaktowała.

Marta Kępińska