Psycholog

Ewelina Romanowicz

Zachęcam do kontaktu gdy macie Państwo:

  • wątpliwości wychowawcze,
  • jesteście zaniepokojeni zachowaniami Waszego dziecka,
  • nauczyciele zgłaszają trudności u dziecka

Do zadań psychologa w przedszkolu należy:

  • prowadzenie badań diagnostycznych dzieci w tym badań przesiewowych i obserwacji funkcjonowania dzieci w placówce w celu:

– określania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
– indywidualnych możliwości psychofizycznych
– wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu
– wskazanie sposobu rozwiązania tego problemu

  • opracowanie wyników badań, sporządzenie opinii/informacji (na pisemny wniosek rodziców/opiekunów)
  • prowadzenie badań diagnostycznych psychologicznych na potrzeby orzekania do kształcenia specjalnego.
  • udzielanie rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez np. porady, konsultacje, wykłady.
  • udzielenie pomocy nauczycielom w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych
    i wychowawczych.

GODZINY PRACY PSYCHOLOGA W PRZEDSZKOLU I PORADNI.

DYŻUR W PRZEDSZKOLU 305 GODZINY :

ŚRODA :    830 – 1230

 PIĄTEK:      830 – 1230.

DYŻUR W PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ NR 7 :

PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK : 900-1500

 W celu umówienia spotkania (środa lub piątek godz. 900 w przedszkolu)
 proszę pisać na adres  eromanowicz@eduwarszawa.pl

W treści maila proszę podać Imię, nazwisko, grupę dziecka oraz telefon kontaktowy (TYLKO I WYŁĄCZNIE).

W godzinach dyżuru w przedszkolu  będę się z Państwem kontaktowała

Ewelina Romanowicz