Opłaty

Drodzy rodzice,

Informujemy, że wysokość opłaty za żywienie w styczniu 2023r. wynosi
3 posiłki 252,00 zł
2 posiłki 189,00 zł
1 posiłek 126,00 zł (OPS)


Prosimy o wpłatę na rachunek bankowy Przedszkola 305 :
85 1030 1508 0000 0005 5063 7081.

W treści przelewu należy wpisać:
„Opłata za żywienie w styczniu 2023 r.– imię i nazwisko dziecka, grupa

Wpłaty prosimy dokonać do 10 stycznia 2023r.
Zwroty za nieobecności w grudniu 2022r. można odebrać 3 stycznia 2023r. od 7.00-9.00 w szatni lub codziennie w sekretariacie.