Opłaty

Drodzy rodzice,

Informacje o wysokości opłat za żywienie są dostępne w e- dzienniku w zakładce opłaty.
Link do zakładki: https://uonetplus.vulcan.net.pl/warszawamokotow

Rachunek bankowy Przedszkola 305 :
85 1030 1508 0000 0005 5063 7081.

W treści przelewu należy wpisać:
„Opłata za żywienie w miesiącu ……  2023 r.– imię i nazwisko dziecka, grupa

Wpłat prosimy dokonywać do 10 każdego miesiąca.