OPŁATY ZA DYŻUR WAKACYJNY

Drodzy Rodzice!

Od 10 do 24 maja rodzice dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny potwierdzają wolę zapisu dziecka do danej placówki, poprzez wniesienie opłaty za żywienie w okresie dyżuru, w terminie 14 dni od dnia opublikowania list dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny.

Stawka żywieniowa w Przedszkolu nr 305 wynosi 13 zł za dzień (195 zł za 15 dni dyżuru)

Numer konta na który należy uiścić opłatę za żywienie:
85 1030 1508 0000 0005 5063 7081

W tytule wpłaty proszę o dopisek zawierający: dyżur wakacyjny, imię i nazwisko dziecka (!).