Logopeda

Iwona Próchniak

  • Konsultacje dla rodziców
    poniedziałek 15.30 – 16.30

Do zadań logopedy w przedszkolu należy:

  • prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy dzieci;
  • diagnozowanie logopedyczne oraz udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym wychowankom;
  • prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej lub grupowej;
  • podejmowanie działań profilaktycznych;
  • współpraca ze środowiskiem dziecka.

Na zajęciach  zawsze mają miejsce ćwiczenia narządów artykulacyjnych, ćwiczenia słuchowe, utrwalające wywołaną głoskę i rozwijające mowę, do tego są wykorzystywane obrazki, gry językowe, wierszyki, historyjki, nagrania na płytach CD.  Materiał dydaktyczny, czas trwania zajęć oraz metody są dostosowane do wieku i możliwości z uwzględnieniem zarówno trudności jak i mocnych stron dziecka.

Opieka nad rozwojem mowy dzieci  odbywa się we współpracy z rodzicami, nauczycielami i psychologiem, dlatego każde zajęcia mają formę zajęć otwartych.

W sprawie kontaktu: logopeda305@gmail.com