Listy do rodziców gr IX

LISTOPAD

Temat kompleksowy: NA STAREJ FOTOGRAFII

Drodzy Rodzice,

W pierwszym tygodniu zajmiemy się przeszłością – poznamy zdjęcia naszych bliskich, wykonane w przeszłości. Nauczymy się nazywać członków naszej bliskiej i dalszej rodziny z wykorzystaniem pojęć: mama, tata, brat, siostra, babcia, dziadek, ciocia, wujek, kuzyn. Omówimy przedmioty codziennego użytku używanie dawniej i dzisiaj, poznamy dawne zabawy i zabawki.

W związku ze zmianą czasu z letniego na zimowy będziemy obserwować długość dnia. Będziemy ćwiczyć przeliczanie w zakresie 10 za pomocą liczmanów oraz dokładanie liczmanów tak, by była ich podana liczba, a także odkładać liczmany tak, by została ich podana liczba.

Poznamy literę e, E.Będziemy ćwiczyć wysłuchiwanie głoski e na początku, w środku i na końcu podawanych słów a także czytanie wyrazów złożonych z poznanych liter: O, A, L, M, E.

Pomysły dla rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem:

 • Zabawy w przeliczanie w zakresie 10 dowolnych elementów – guzików, klocków, owoców itp.
 • Zabawy w klasyfikowanie przedmiotów według podanej cechy – segregowanie guzików na małe i duże; z czterema dziurkami i z dwiema dziurkami; segregowanie warzyw i owoców ze względu na kolor itp.
 • Zabawy w wysłuchiwanie poznanych głosek, w tym w szczególności głoski e.
 • Zabawy w wyszukiwanie w wyrazach poznanych liter, w tym w szczególności liter e, E.
 • Czytanie książek – opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek.

Temat kompleksowy : JESIENNA MUZYKA

Drodzy rodzice

W drugim tygodniu dowiemy się, co oznaczają pojęcia: orkiestra, dyrygent, filharmonia, batuta. Dowiemy się także  ,  że muzykę można zapisać – służy do tego pięciolinia, klucz wiolinowy i nuty. Będziemy bawić się, powtarzając podane rytmy. Podejmiemy próby grania na różnych instrumentach. Poznamy liczbę 2. Nauczymy się określać, który element jest pierwszy, a który drugi z kolei. Nauczymy się pisać cyfrę 2. Poznamy literę t, T. Będziemyćwiczyć wysłuchiwanie głoski t na początku, w środku i na końcu podawanych wyrazów oraz czytanie wyrazów złożonych z poznanych liter: O, A, L, M, E, T.

Pomysły dla rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem:

 • Wycieczka do filharmonii lub innej sali koncertowej, wysłuchanie koncertu; rozmowa na temat instrumentów, które można było zobaczyć i usłyszeć; rozmowa na temat emocji, które towarzyszyły słuchaniu muzyki.
 • Zabawy utrwalające w pamięci kształt cyfry 2: wyszukiwanie przedmiotów zbliżonych kształtem do cyfry 2, pisanie cyfry 2 po piasku, kaszy, układanie cząstek warzyw i owoców w kształt cyfry 2.
 • Zabawy w rozpoznawanie dźwięków z najbliższego otoczenia.
 • Zabawy w wysłuchiwanie poznanych głosek, w tym w szczególności głoski t.
 • Zabawy w wyszukiwanie w wyrazach poznanych liter, w tym w szczególności liter t, T.
 • Czytanie książek – opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek

Temat kompleksowy: MALI ARTYŚCI

Drodzy rodzice

W trzecim tygodniu zajmiemy się sztuką – poznamy pracę malarza i rzeźbiarza, dowiemy się, jak powstaje film animowany, co to jest graffiti oraz po co chodzi się do muzeum. Dowiemy się, co oznaczają pojęcia: sztuka, artysta, eksponat, reprodukcja, paleta, blejtram. Nauczymy się odróżniać artystę malarza od malarza pokojowego. Będziemy ćwiczyć przeliczanie w zakresie 10 oraz posługiwanie się cyframi 1 i 2, dokładać elementy tak, by osiągnąć ich podaną liczbę, a także odkładać elementy, by została ich podana liczba. Będziemy rozwiązywać proste zadania tekstowe i ilustrować ich rozwiązania za pomocą liczmanów oraz cyfr 1 i 2. Poznamy literę d, D . Będziemy ćwiczyćwysłuchiwanie głoski d na początku i w środku podawanych wyrazów oraz czytanie wyrazów złożonych z poznanych liter: O, A, L, M, E, T, D.

Pomysły dla rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem.

 • Zabawy w przeliczanie w zakresie 10 dowolnych elementów – pędzli malarskich, figurek wykonanych z gliny lub modeliny, eksponatów w muzeum lub obiektów na obrazie itp.
 • Zabawy w wysłuchiwanie poznanych głosek, w tym w szczególności głoski t.
 • Zabawy w wyszukiwanie w wyrazach poznanych liter, w tym w szczególności litery t, T.
 • Wycieczka do muzeum lub galerii sztuki; wspólne oglądanie albumów z reprodukcjami dzieł sztuki, omawianie rodzajów sztuki.
 • Czytanie książek – opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek.

Temat kompleksowy : CIEPŁO , MIŁO

Drodzy rodzice

W ostatnim tygodniu listopada porozmawiamy o cieple. Dowiemy się, na czym polega praca krawcowej i skąd się bierze wełna. Nauczymy się zwracać uwagę na dobór ubrania do pory roku i warunków atmosferycznych. Poznamy różne źródła energii, omówimy miejsca, w których zawsze jest ciepło. Poznamy liczbę 3.Nauczymy się określać, który element jest pierwszy, który drugi, który trzeci z kolei, ile jest elementów, będziemy dokładać i zabierać elementy ze zbioru tak, aby zostały trzy elementy. Nauczymy się pisać cyfrę 3. Poznamy literę i, I.Będziemy ćwiczyć wysłuchiwanie głoski i na początku, w środku i na końcu podawanych słów oraz czytanie wyrazów złożonych z poznanych liter: O, A, L, M, E, T, D, I.

Pomysły dla rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem:

 • Zabawy w przeliczanie w zakresie 10 dowolnych elementów – czapek, szalików, butów.
 • Zabawy w wyszukiwanie wspólnej cechy danych przedmiotów, np. to jest z wełny; to są ubrania; to jest zielone.
 • Zabawy w dokładanie elementów tak, by były trzy, i odkładanie elementów tak, by zostały trzy.
 • Zabawy w wysłuchiwanie poznanych głosek i w wyszukiwanie w wyrazach poznanych liter.
 • Czytanie książek – opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek

PAŹDZIERNIK

Drodzy Rodzice,

 W najbliższych dniach będziemy zajmować się zdrowiem. Dzieci dowiedzą się, co powinny jeść, by mieć dużo siły i energii, jak ubierać się, by nie chorować. Poznają różne dyscypliny sportowe, nazwy sportowców, którzy je uprawiają. Dowiedzą się, co to jest olimpiada sportowa i co oznaczają olimpijskie koła. Wzbogacą wiadomości na temat pracy lekarza. Będą uczestniczyć w wielu zabawach ruchowych, ćwiczeniach sprawnościowych, zgodnie z zasadą „Ruch to zdrowie”.

W kolejnych tygodniach będziemy poznawać jesienny park oraz las. Uwrażliwimy dzieci na piękno tych środowisk. Poznamy zasady zachowania się w lesie. Dużo czasu poświęcimy zabawom z wykorzystaniem materiału przyrodniczego: kasztanów, żołędzi, liści, szyszek. Dzieci poznają zwyczaje zwierząt leśnych, dowiedzą się,  które zapadają w sen zimowy.

Porozmawiamy też o jesiennych przetworach. Omówimy owoce i warzywa, z których można zrobić soki, kompoty, dżemy, powidła, marmoladę. Wspólnie będziemy kisić zdrową i smaczną kapustę.

Będziemy doskonalić nawyki dzieci związane z higieną, czystością, wdrażać do usprawniania w zakresie ubierania odzieży wierzchniej, zapinania guzików.

Zapraszamy Państwa do jesiennych spacerów, wycieczek, aktywnego spędzania czasu z rodziną. Ruch i pobyt na powietrzu nie tylko  podnosi odporność, ale też dostarcza energii oraz miłych wrażeń.

WRZESIEŃ

List do rodziców

Temat tygodnia: W PRZEDSZKOLU

Tematy dni: W moim przedszkolu; Dzień w przedszkolu; Przedszkolny savoir-vivre; Pomagamy sobie

Drodzy Rodzice,

pierwszy tydzień upłynie na poznawaniu przedszkola i siebie nawzajem. Odwiedzimy wszystkie przedszkolne pomieszczenia, poznamy osoby, które pracują w przedszkolu. Wspólnie stworzymy Kodeks Super Przedszkolaka – ustalimy zasady, jakie powinny obowiązywać w grupie przyjaciół, by wszyscy czuli się tu dobrze. Poznamy rytm dnia, dzięki któremu czas spędzony w przedszkolu będzie bardziej zaplanowany. Poznamy kilka zabaw integracyjnych, dzięki którym będziemy mogli się lepiej poznać. Nauczymy się pierwszej piosenki.

Dobre pomysły rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem:

 • Rozmowa na temat radości i obaw dziecka wynikających z pójścia do przedszkola.
 • Rozmowa na temat zasad zachowania – dlaczego warto zachowywać się w dany sposób, dlaczego nie należy zachowywać się w dany sposób.
 • Czytanie książek – opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek.
 • Przytulanie, wspieranie, pozytywne nastawianie dziecka do nowej sytuacji – warto zadbać o poczucie bezpieczeństwa dziecka.

W przyszłym tygodniu będziemy potrzebować:

 • czasopism, albumów, katalogów przedstawiających różne domy;
 • starych gazet;
 • informacji o ciekawych miejscach w okolicy (zdjęcia, wycinki z gazet).

List do rodziców

Temat tygodnia: MOJA MIEJSCOWOŚĆ

Tematy dni: Mój dom; Mieszkam w mieście; Mieszkam na wsi; Bezpiecznie do przedszkola; Na ulicy.

Drodzy Rodzice,

w drugim tygodniu poznamy swoją miejscowość. Omówimy różne rodzaje domów, nauczymy się podawać swój adres zamieszkania. Porozmawiamy o tym, czym różni się miasto od wsi, a w czym te miejsca są do siebie podobne, oraz o tym, jak można spędzać czas w mieście, a jak na wsi. Poznamy zasady bezpiecznego przechodzenia przez ulicę. Będziemy przeliczać wskazane elementy, określać kierunki: nad, pod, obok, za, przed, w lewo, w prawo.

Dobre pomysły dla  rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem.

 • Rozmowa na temat miejsca zamieszkania – gdzie mieszkamy, jaki jest nasz adres zamieszkania,
 • co ciekawego można robić lub zobaczyć w okolicy.
 • Spacer po okolicy, zwrócenie uwagi na bezpieczne przechodzenie przez ulicę.
 • Zabawa w nasłuchiwanie odgłosów i określanie, co mogło je wydawać.
 • Zabawy w określanie kierunków i miejsc w przestrzeni – ćwiczenie pojęć: nad, pod, obok, za, przed,w lewo, w prawo.
 • Czytanie książek – opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek.

W przyszłym tygodniu będziemy potrzebować:

 • lusterka;
 • tacki papierowej;
 • korków;

List do rodziców

Temat tygodnia: MOJE CIAŁO

Tematy dni: Moje ciało; Moje zmysły; Higiena; Na pomoc!; Dbamy o środowisko

Drodzy Rodzice,

w kolejnym tygodniu poznamy swoje ciało i zmysły. Będziemy nazywać części ciała, określać, kto wygląda podobnie do nas. Będziemy odkrywać zmysły dotyku, węchu, smaku, wzroku i słuchu w zabawach badawczych. Dowiemy się, w jaki sposób należy dbać o higienę. Poznamy numery alarmowe straży pożarnej, pogotowia i policji oraz numer alarmowy 112, ustalimy też, w jakich sytuacjach należy wzywać pomoc. Będziemy się uczyć jak segregować śmieci, by nasza planeta była czysta.

Dobre pomysły dla rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem.

 • Rozmowa na temat swojego ciała, różnic w wyglądzie ciała różnych ludzi – wysokości, długości włosów, koloru oczu itp.
 • Wspieranie dziecka w samodzielnym dbaniu o higienę.
 • Zabawy w klasyfikowanie przedmiotów ze względu na jedną cechę – np. segregowanie odpadów.
 • Czytanie książek – opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek.

W przyszłym tygodniu będziemy potrzebować:

 • warzyw,
 • owoców.

List do rodziców

Temat tygodnia: DARY JESIENI

Tematy dni: Warzywa; Owoce; Zdrowe warzywa i owoce

Drodzy Rodzice,

w ostatnim tygodniu zajmiemy się warzywami i owocami. Będziemy rozpoznawać różne rodzaje owoców i warzyw, nazywać je, poznawać ich smaki i zapachy. Dowiemy się, gdzie rosną  różne owoce i warzywa, a także dlaczego ich jedzenie jest tak ważne dla naszego zdrowia. Będziemy przeliczać warzywa i owoce. Poznamy literę o jak owoce lub Ola. Będziemy uczyć się wysłuchiwać głoskę o na początku, w środku i na końcu podawanych wyrazów. Podejmiemy próby odszukania liter o, O w podanych wyrazach i zdaniach.

Dobre pomysły dla rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem.

 • Wspólne przygotowywanie posiłków, przeliczanie warzyw, owoców i innych produktów.
 • Zachęcanie dziecka do próbowania smaku różnych owoców i warzyw, a także do nazywania ich cech – wielkości, kształtu, koloru i smaku.
 • Zabawy w wysłuchiwanie głoski o w podanych wyrazach.
 • Zabawy w wyszukiwanie litery o w podanych wyrazach i zdaniach.
 • Zabawy w szukanie w najbliższym otoczeniu przedmiotów, których nazwy zaczynają się głoską o (lub zawierają głoskę o).
 • Czytanie książek – opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek.

W przyszłym tygodniu będziemy potrzebować:

 • kasztanów,
 • akcesoriów, jakimi posługują się w swojej pracy lekarze różnych specjalności.