Korona grafiki

Instrukcje przekazane przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny:

https://dokumenty.men.gov.pl/mycie-rak-kwadrat.png#_blank
https://dokumenty.men.gov.pl/Dezynfekcja_rak_MZ.jpg#_blank

https://dokumenty.men.gov.pl/maseczka-MZ-PIS.png#_blank
https://dokumenty.men.gov.pl/rekawiczki.png#_blank