Kontakt

Przedszkole czynne jest w godz. 7.00-17.00

Przedszkole nr 305
ul. Stefana Bryły 8
02-685 Warszawa
tel/fax 22 857 94 15

e-mail                    : 305przedszkole@wp.pl;  p305@edu.um.warszawa.pl
POCZTA e-PUAP :
https://epuap.gov.pl/
BIP                         : https://przedszkole305.bip.um.warszawa.pl/

Dyrektor               : Beata Koszlaga     beatakoszlaga@op.pl         tel. 797 318 625
V-ce Dyrektor      : Dorota Bielecka   doti.bielecka@gmail.com   tel. 723 244 848

Inspektor Ochrony Danych:   Krzysztof Piłatowicz – kpilatowicz.iod@dbfomokotow.pl

ZGŁASZANIE NIEOBECNOŚCI DZIECI W PRZEDSZKOLU
codziennie do godz. 9.00

Grupa 1  grupa1.305@wp.pl
Grupa 2  grupa2.305@wp.pl
Grupa 3  grupa3.305@wp.pl
Grupa 4  grupa4.305@wp.pl
Grupa 5  grupa5.305@wp.pl
Grupa 6  grupa6.305@wp.pl
Grupa 7  grupa7.305@wp.pl
Grupa 8  grupa8.305@wp.pl
Grupa 9  grupa9.305@wp.pl

 
Zobacz większą mapę »

Administratorem danych osobowych jest Przedszkole nr 305 z siedzibą w Warszawie, adres: 02-685 Warszawa ul. Stefana Bryły 8. W zakładce RODO Administrator danych osobowych informuje o celu, zakresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator może powierzyć do przetwarzania dane osobowe.