Kontakt

Przedszkole czynne jest w godz. 7.00-17.00

Przedszkole nr 305
ul. Stefana Bryły 8
02-685 Warszawa
tel/fax 22 857 94 15

e-mail                    : p305@eduwarszawa.pl
POCZTA e-PUAP :
https://epuap.gov.pl/
BIP                         : https://przedszkole305.bip.um.warszawa.pl/

Dyrektor               : Beata Koszlaga     bkoszlaga@eduwarszawa.pl    tel. 797 318 625
V-ce Dyrektor      : Dorota Bielecka   d.bielecka@eduwarszawa.pl    tel. 723 244 848

Inspektor Ochrony Danych:   Stanisław Rudowski – srudowski.iod@dbfomokotow.pl

ZGŁASZANIE NIEOBECNOŚCI DZIECI W PRZEDSZKOLU
codziennie do godz. 9.00

Adres do zgłaszania nieobecności zostanie podany przez nauczycielki grup na zebraniach.

 
Zobacz większą mapę »

Administratorem danych osobowych jest Przedszkole nr 305 z siedzibą w Warszawie, adres: 02-685 Warszawa ul. Stefana Bryły 8. W zakładce RODO Administrator danych osobowych informuje o celu, zakresie i podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, a także o prawach jakie przysługują osobom, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, podmiotom którym Administrator danych osobowych może powierzyć do dalszego przetwarzania dane osobowe.