KONKURS #Zostań w domu, czyli family time

Drogie Dzieci, Szanowni Rodzice zapraszamy Was do udziału w ogólnoprzedszkolnym konkursie #Zostań w domu, czyli family time.

Cele konkursu:

Aktywne / twórcze / kreatywne spędzanie czasu razem.

Rozwijanie myślenia twórczego zarówno dzieci jak i dorosłych.

Zasady udziału:

Udokumentowanie w każdej możliwej formie artystycznej:

– literackiej (wiersz, opowiadanie, bajka);

– plastycznej (rysunek, kolaż, malarstwo, rzeźba, model);

– muzycznej (piosenka, taniec);

– teatralnej (teatrzyk cieni, kukiełkowy, itp.);

sposobu spędzania czasu w domu.

Prace konkursowe mogą mieć formę filmiku, nagrania dźwiękowego, pracy plastycznej, książki, albumu, plakatu, zdjęcia, przedstawienia…

Prace prosimy gromadzić i przynieść do przedszkola po odwieszeniu kwarantanny.

Osoby chętne mogą zamieszczać swoje dzieła na naszym przedszkolnym FB w komentarzach pod postem nt konkursu.

Nauczycielki Przedszkola 305