KONKURS PLASTYCZNO- FOTOGRAFICZNY PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA

Cele konkursu:

  • Rozwijanie kreatywności, pomysłowości, wyobraźni.
  • Poznanie ciekawych miejsc naszego kraju: piękna i różnorodności krajobrazu, zabytków i historii miast, urokliwych zakątków Polski.
  • Kształtowanie sprawności manualnych.

Regulamin konkursu:

1. Dzieci wraz z rodzicami wykonują prace przedstawiające urokliwe miejsca Polski.

2. Na kartonie formatu A3 ma być umieszczone zdjęcie formatu A5 wybranego miejsca Polski- krajobrazu, zabytku, połączenie fotografii z pracą plastyczną.

3. Prace powinny być wykonane w technice płaskiej: kolaż, wydzieranka, wycinanka, rysunek pastelami tłustymi.

4. Każda praca powinna być podpisana- tytuł pracy, imię dziecka, numer grupy.

5. Prace składamy u nauczycielek w grupach do 30.09. 2019.

6. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi po zakończeniu pracy Komisji Konkursowej.