Konkurs “Drzewo”

UWAGA DZIECI! UWAGA RODZICE!

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie, którego tematem jest praca przestrzenna pt. ,,DRZEWO”.

Cele konkursu:

  • Rozbudzenie ciekawości tematyką przyrodniczą
  • Pobudzenie dziecięcej wyobraźni oraz pomysłowości
  • Promowanie rodzinnego spędzania czasu wolnego

Regulamin konkursu:

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3-6 lat, uczęszczających do Przedszkola Nr 305 oraz ich rodziców.

2. Praca powinna przedstawiać dowolne drzewo, w dowolnej porze roku.

Praca powinna być przestrzenna i mierzyć od 40 do 80cm wysokości.

Na drzewie należy umieścić metryczkę zawierającą następujące informacje: imię i nazwisko oraz wiek dziecka i nazwę grupy do której uczęszcza.

3. Ocenie podlegać będą: pomysłowość, walory estetyczne, różnorodność technik i materiałów.

4. Prace należy składać do 06.11.2020r. do nauczycielek do  grupy IX KOTY

5. Oceny prac dokona jury dnia 10.11.2020r., które przyzna I, II i III miejsce oraz wyróżnienia. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody.

6. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 13.11.2020r.

7. Prace zaprezentowane zostaną na wystawie w szatni i będą dekorowały nasze przedszkole.

ŻYCZYMY MIŁEJ ZABAWY!