JĘZYK FRANCUSKI

Od 15 listopada przez kolejne 7 tygodni we wtorki i piątki dzieci  z grupy II i III będą miały zajęcia języka francuskiego  ze studentkami  III roku Kolegium Językowego. Studentki będą w grupach w godzinach 9-12 równolegle z nauczycielem i będą mówiły do dzieci wyłącznie po francusku. Będą też prowadziły  w formie zabawy po dwa zajęcia ( nauka piosenek, wierszyków, proste zwroty). Studentki będą również towarzyszyły dzieciom podczas swobodnych zabaw i wyjść na dwór.