Informacja Dyrektora o jakości pracy przedszkola

INFORMACJA DYREKTORA O JAKOŚCI PRACY PRZEDSZKOLA
W  I  PÓLROCZU  ROKU 2018/2019 

Przedszkole nr 305, ul Stefana Bryły 8, Warszawa

WSPÓŁPRACA  Z  INSTYTUCJAMI

1.      Biblioteka Dziecięca nr 33 – zajęcia dla dzieci raz w miesiącu gr 3,5,6,7

2.      Fundacja Mederi – zajęcia profilaktyczne finansowane przez Urząd Miasta Wielki Słoń – 8 zajęć dla dzieci ( wszystkie grupy w okresie 10-12.2018) – 2 szkolenia dla rodziców i 3 rady szkoleniowe dla nauczycieli

3.      Wydział Sportu Dzielnicy Mokotów –  bezpłatne zajęcia z trenerem piłki nożnej 36 godzin dla grup 3-7

4.      Straż Miejska – zajęcia z programu Kto mnie chroni kto pomaga ( wszystkie grupy 2x)

5.      Warsztaty mydlarskie – wszystkie grupy w styczniu 2019

6.      Raz w miesiącu odbywały się teatrzyki  ( współpraca z dziadkami Małgosi z gr 5 bezpłatne występy – Teatr małe Mi oraz Teatr pod Orzełkiem)

7.      W grupach organizowane były  przez rodziców koncerty muzyczne, warsztaty żywieniowe, chemiczne, przyrodnicze, zajęcia szachowe, czytanie literatury, prezentacja zawodów.

8.      Od 11 lutego 2019r rozpoczęły się 6 tygodniowe bezpłatne warsztaty „Mały Dietetyk” zorganizowane po raz 5 przez Stowarzyszenie Dietanova.

9.      Odbyły się liczne wycieczki min do Muzeum Narodowego, Ewolucji, Łazienek Królewskich, Wilanowa, Muzeum Chopina, Żydów Polskich, Zachęty, Etnograficznego, Królikarni.

10.   W listopadzie cała Rada Pedagogiczna przystąpiła do projektu wspomagania rozwoju kompetencji kluczowych we współpracy z MSCDN. W efekcie powstał Plan wspomagania i rozwoju i dodatkowe atrakcje dla dzieci – zakup teatrzyku Kamishibai i prezentacja literatury tą metodą.  Przeprowadzono zajęcia z teatrzykiem Kamishibai ( 13.II) dla każdej grupy

11.   Współpraca z MDK ul. Puławska – instruktorzy do rytmiki i gimnstyki korekcyjnej – bezpłatne zajęcia dla każdej grupy 2 razy w tygodniu

12.   Współpraca z PPP nr 7 – 2 razy w tygodniu dyżur psychologa w przedszkolu

13.  Współpraca z Fundacją Dajemy dzieciom siłę – realizacja programu Chronimy dzieci

14.  Współpraca z Towarzystwem Przyjaciół Warszawy – projekt Varsavianistyczna Szkoła

Udział w akcjach charytatywnychGóra Grosza, Szlachetna paczka, Psia Gwiazdka.

 

 WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI I NASZE SUKCESY

W październiku i listopadzie  odbyły się występy dla rodziców – gr I-IV pasowania na przedszkolaka, gr V-VII – jesienne zajęcia i zabawy integracyjne, andrzejki,

W grudniu w każdej grupie odbyły się spotkania wigilijne dla rodziców również z programem artystycznymi i jasełkami w grupach najstarszych.

W styczniu przedszkolaki przygotowały występy Z Okazji Dnia Babci i Dziadka – każde występy były  atrakcyjne i cieszyły się dużą frekwencją dziadków i rodziców.

Odbyły się 2 zebrania we wrześniu i listopadzie. Na zebraniu listopadowym w każdej grupie przekazano informację o osiągnięciach, umiejętnościach dziecka i kierunkach do dalszej pracy. Następne zebranie 26 lutego 2019r

W marcu odbędą się w każdej grupie zajęcia otwarte dla rodziców.

Na pochwałę zasługuje praca z dzieckiem zdolnym i uczestnictwo w licznych konkursach i olimpiadach i zdobycie wielu nagród. M.in. w biegach terenowych jesiennych i dwóch edycjach biegów z Okazji Dnia Niepodległości dzieci z grupy 3,4,5,6 i 7 zdobyły 16   medali  (7 złotych, 5 srebrnych i 4 brązowe). To bardzo dużo zwłaszcza, że na każdy bieg reprezentacja nasza liczyła 18 osób ( jechaliśmy busem). Szczegółowe wyniki podane są na stronie internetowej przedszkola.

Dużym sukcesem było tez uzyskanie I miejsca w konkursie warszawskim Szukaj zysku w odzysku . Na 93 zgłoszone  prace dzieci z gr Tygrysów otrzymały I miejsce w kategorii dla 3,4 latków.  Otrzymaliśmy też dużo wyróżnień grupowych i indywidualnych w konkursach z Okazji Obchodów 100 lecia odzyskania Niepodległości. Braliśmy udział w konkursie Wiedzy o Warszawie, Konkursie plastycznym „Polskie symbole Narodowe w nowej odsłonie”, Konkursie plastyczno – technicznym „Warszawa w oczach dziecka”  ( I miejsce), konkursie fotograficznym ” Moje ulubione miejsca w Warszawie”  , konkursie plastycznym „ Dziecka Prawa- ważna Sprawa”, warszawskim konkursie kolęd i pastorałek, konkursie na szopkę Bożonarodzeniową, Byliśmy też współorganizatorem mokotowskiego konkursu „ Polskie drogi do Niepodległości”.

Prężnie działał chór przedszkolny powołany w ubiegłym roku dla zdolnych muzycznie dzieci z gr 5,6,7.

Na terenie przedszkola przeprowadzono  2 wewnętrzne konkursy na grę planszową
„Wzdłuż Wisły” oraz plastyczny „ Anioł” (wzięło udział aż 36 dzieci).

Aby zintegrować społeczność przedszkolną organizowane były imprezy dla wszystkich dzieci i rodziców jak  festyn wrześniowy W królestwie Maciusia, podczas którego posadzono  tysiąc żonkili, krokusów i tulipanów.

Pod koniec września nauczycielki grup 3latków zorganizowały Dzień Przedszkolaka na sportowo z Ireną Szewińską, koordynatorem wydarzenia była Pani Iwona Próchniak.

W ramach obchodów 100 odzyskania Niepodległości  odbyła się 9.11 akademia   przegotowana przez grupę 5 i 3 dla całego przedszkola (bardzo dobrze przemyślany scenariusz). Piękna legenda opowiedziana przez nauczycielki w krótki przystępny sposób i  występy artystyczne gr 5,6,7. Na koniec wszystkie dzieci wspólnie odśpiewały hymn. 8.11 braliśmy udział w korowodzie Niepodległości w Przedszkolu nr 330. Gościł również u nas edukator z Muzeum Niepodległości, który przeprowadził multimedialną lekcję historyczną ” Orzeł biały dla początkujących” . Grupa 7 wzięła udział w lekcji w muzeum Historii ” Co to jest niepodległość”.

29.11 Pani Ola i Pani Justyna przygotowały muzyczne zabawy jesienne dla 3 najmłodszych grup, a 13.02 Pani Zuzia i Iwona z gr 4 – zabawy walentynkowe dla grupy 3,4,5,6 .

Ciekawym pomysłem była także akcja Sławni Polacy i umieszczanie informacji o wybitnych Polakach w szatni (raz w miesiącu inna postać). Byli już Fryderyk Chopin, Janusz Korczak, Maria Konopnicka, Irena Szewińska, Mikołaj Kopernik, Irena Sendler.

20 pażdziernika odbyło się oficjalne otwarcie przedszkola z władzami Mokotowa,  przedstawicielami związków zawodowych Oświaty, dyrektorami mokotowskich placówek. Obchody uświetniły występy wokalne naszego zespołu „ Tęczowe nutki” pod przewodnictwem Pani Ani Jurczak, występy taneczne dzieci z gr 6 i7 przygotowywane przez mamę Ali z gr 6, pokazy taneczne naszych absolwentów oraz chór Politechniki warszawskiej pod batutą Pana Krzysztofa Zimnickiego – taty Weroniki z gr 4.

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna – 48 dzieci objętych jest zajęciami logopedycznymi,  od marca dzieci posiadające WWR i zagrożone niepełnosprawnością będą miały na terenie placówki zajęcia z terapeutą pedagogicznym i SI. Nawiązaliśmy współpracę z OKRO i włączyliśmy się w projekt „ Za życiem”

 PLANY NA DRUGIE PÓŁROCZE

Kontynuacja warsztatów żywieniowych „ Mały dietetyk”  – gr 3,4,5,6,7

Od marca kontynuacja zajęć sportowych z trenerem piłki nożnej
Konkurs piosenki anglojęzycznej ( Pani Ola anglistka)
Wzięcie udziału w  warszawskiej akcji „Rowerowy Maj”
Udział w konkursach muzycznym, recytatorskim i plastycznych na terenie Dzielnicy Mokotów
Wycieczki do Centrum Nauki Kopernik , Królikarni, teatru Lalka i Guliwer
Spotkanie z pisarką Barbarą Szelągowską i ilustratorką Jędrychowską Moniką  „ Stonoga Jadzia zaprasza przedszkolaki”  – 3 tury 8.04
Warsztaty ekologiczne – poznajemy życie  kurcząt. Każda dziecko będzie miało możliwość potrzymania na rękach pisklaka kurczaka.- 9.04
Udział w biegach terenowych z Okazji Święta Konstytucji
Wystawienie przedstawień przez dzieci z wszystkich grup na Dzień Mam
Reaktywowanie Klubu Aktywnego Rodzica – przygotowanie przedstawienia rodziców  na Dzień Dziecka
Festyn z Okazji Dnia Dziecka – 1 czerwca 2019r
Organizacja konkursu mokotowskiego „Od nutki do kredki” inspirowanego utworem Moniuszki Wiosna

PLANY GOSPODARCZE

Doposażenie placu zabaw w stoliki, Założenie rolet w salach, Podjęcie próby stworzenia miasteczka drogowego i ścieżki rowerowej w ogrodzie przedszkolnym ( zadanie na rok 2019/2020) Obok gabinetu SI stworzenie pokoju doświadczeń do prac badawczych z dziećmi, zakup tablicy multimedialnej.

  Beata Koszlaga