Zamierzenia

CZERWIEC 2014

RUCH ULICZNY

 • Poznanie zasad bezpiecznego zachowania się na ulicy oraz znaczenia świateł na sygnalizatorze świetlnym
 • Poznanie miejsca w ruchu ulicznym dla pieszych i rowerzystów
 • Uświadomienie, że dzieci poruszają się po ulicy tylko pod opieką dorosłych
 • Rozumienie roli policjanta w ruchu drogowym
 • Rozumienie potrzeby zakładania kasku i ochraniaczy podczas jazdy na rowerze
 • Posługiwanie się określeniami: przejście dla pieszych, pasy, sygnalizator świetlny, pasy bezpieczeństwa w samochodzie, kierowca
 • Poznanie wybranych znaków informacyjnych
 • Rozumienie określeń: na dole, na górze, przed, za, obok
 • Doskonalenie liczenia w dostępnym zakresie
 • Doskonalenie sprawności fizycznej

NIEDŁUGO WAKACJE

 • Nazywanie aktualnej pory roku
 • Rozumienie potrzeby chronienia się przed nadmiernym słońcem
 • Odróżnianie pogody słonecznej i deszczowej
 • Poznanie wyglądu i nazw letnich kwiatów: maków, chabrów i rumianków
 • Rozumienie określeń: lato, wakacje, pływa, tonie
 • Posługiwanie się określeniami: muszla, żaglówka
 • Oglądanie albumów przyrodniczych
 • Rozumienie określeń: na górze, na dole, obok, wysoko, nisko
 • Określanie różnic w wyglądzie ryb (kolor, kształt, wielkość)
 • Tworzenie rytmicznych układów elementów według wzoru
 • Zabawy z mozaiką geometryczną
 • Zabawy słuchowe oraz rozwijające percepcję wzrokową

Ważne daty:

 • 17. 06. –wycieczka autokarowa do Centrum Nauki Kopernik
 • Wycieczka autokarowa do ZOO
 • Edukacja regionalna

 

 

MAJ 2014

ZNAM RÓŻNE ZWIERZĘTA

 • Poznanie wyglądu i nazw zwierząt żyjących na wsi: pies, kot, kura, kogut, kurczęta, kaczka, krowa, koza
 • Rozumienie potrzeby opiekowania się psem
 • Posługiwanie się nazwami zwierząt żyjących na łące: bocian, żaba, biedronka, pszczoła, świerszcz
 • Poprawne łączenie liczebnika z rzeczownikiem
 • Porównywanie liczebności zbiorów poprzez dobieranie elementów w pary
 • Rozumienie określenia : tyle samo, na górze, na dole, przed, obok
 • Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała
 • Rozwijanie umiejętności posługiwania się nożyczkami
 • Rozwijanie koordynacji ruchowej i wzrokowo-ruchowej

MAMA I TATA SĄ WAŻNI

 • Dostrzeganie roli rodziców w życiu rodziny
 • Rozumienie jak wiele obowiązków domowych ma mama
 • Uważne słuchanie tekstów literackich i udzielanie odpowiedzi dotyczących ich treści
 • Wiązanie opisu słownego z osobami: mama, tata, dzieci
 • Orientowanie się w schemacie ciała człowieka
 • Grupowanie elementów według rodzajów
 • Tworzenie rytmicznego układu elementów według wzoru
 • Rozwijanie sprawności manualnej
 • Reagowanie na sygnały słowne i wzrokowe

MUZYKA JEST WSZĘDZIE

 • Poznanie nazw instrumentów (bębenek, grzechotka, kołatka, skrzypce, gitara, pianino, akordeon)
 • Podejmowanie próby gry na wybranych instrumentach (bębenek, grzechotka, kołatka, tamburyno)
 • Zachęcenie dzieci do słuchania muzyki poważnej
 • Rozwijanie wyobraźni twórczej poprzez malowanie muzyki
 • Poszerzenie słownika dzieci o określenia: filharmonia, dyrygent, orkiestra
 • Doskonalenie poczucia rytmu
 • Liczenie w dostępnym zakresie
 • Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej

Ważne daty:

 • 07.05. – Sierotka Marysia (widowisko – sala koncertowa Polskiego Radia)
 • 14.05. – zebranie z rodzicami
 • 20.05. – koncert Góry, nasze góry tańce i zabawy z gór – edukacja regionalna
 • 26.05. – Dzień Mamy
 • 31.05. – Piknik Rodzinny

KWIECIEŃ 2014

JUŻ WIOSNA

 • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie wiosną
 • poznanie nazw ptaków przylatujących do nas wiosną: jaskółka, bocian, skowronek
 • poznanie nazw wiosennych kwiatów: krokusy, tulipany
 • rozumienie, że woda i słońce są potrzebne kwiatom do  życia
 • rozumienie określenia gniazdo
 • odróżnianie łodyg i liści od kwiatu
 • grupowanie elementów według kolorów oraz doskonalenie liczenia w dostępnym zakresie
 • rozwijanie sprawności manualnej oraz ogólnej sprawności fizycznej

WIOSENNE PRACE W OGRÓDKU

 • poznanie prac wykonywanych w ogrodzie wiosną oraz nazw narzędzi ogrodniczych
 • poznanie etapów wzrostu rośliny, układanie historyjki obrazkowej według chronologii wydarzeń, budowanie wypowiedzi na zadany temat
 • rozumienie określeń: łodyga, liść, kwiat, płatki, posługiwanie się nazwami kolorów: czerwony, żółty, niebieski, pomarańczowy, zielony
 • nabieranie wprawy w posługiwaniu się nożyczkami
 • rozwijanie poczucia rytmu i sprawności ruchowej

ŚWIĘTA WIELKANOCNE

 • poznanie zwyczajów związanych z Wielkanocą
 • posługiwanie się określeniami: święconka, pisanka, baranek wielkanocny
 • układanie elementów w szeregu, dobieranie w pary
 • układanie elementów w określonym rytmie
 • składanie obrazka z części według wzoru
 • tworzenie obrazka z gotowych elementów – poznanie techniki orgiami
 • rozwijanie zręczności i zwinności

ZWIERZĘTA Z WIEJSKIEGO PODWÓRKA

 • zapoznanie z nazwami zwierząt żyjących na wsi
 • rozróżnianie wielkości przedmiotów
 • używanie liczebników porządkowych: pierwszy, drugi, trzeci
 • rozwijanie percepcji słuchowej oraz sprawności manualnej
 • rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej

Ważne daty:

 • 02.04. – wyjście do Kinderplanety (sala zabaw w Galerii Mokotów)
 • 08.04. – zajęcie otwarte dla rodziców
 • 15.04. – edukacja regionalna

MARZEC 2014

BAJKOWY ŚWIAT

 • rozwijanie zainteresowania literaturą
 • rozwijanie sprawności manualnej i wyobraźni podczas prac plastycznych
 • liczenie w dostępnym zakresie, używanie liczebników porządkowych

ZDROWO SIĘ ODŻYWIAM

 •   uświadomienie , jakie znaczenie dla każdego człowieka ma zdrowie i jak należy postępować, aby być zdrowym, zachęcenie do spożywania zdrowej żywności, wspólne przygotowywanie zdrowych przekąsek
 • nabywanie nowych doświadczeń plastycznych poprzez malowanie farbami plakatowymi i łączenie podstawowych kolorów

SZUKAMY WIOSNY

 • dostrzeganie zjawisk zachodzących w przyrodzie w okresie przedwiośnia, poznanie nazwy przebiśnieg oraz rozumienie określenia pod ochroną
 • poznanie etapów sadzenia cebuli i pietruszki, wzbogacenie słownika dzieci o pojęcia : natka, szczypiorek
 • rozumienie, czego roślina potrzebuje do wzrostu, wdrażanie do pielęgnowania roślin
 • rozwijanie orientacji w schemacie ciała, rozumienie określenia para
 • rozumienie określenia sople, poszerzanie wiedzy na temat zjawisk charakterystycznych dla przedwiośnia (topienie lodu), rozumienie określeń krótki, długi

 

Ważne daty:

 • 11,03. – Zasiali góraletrojak i inne tańce śląskie – edukacja regionalna
 • 14.03. – Quiz przedszkolny kończący tydzień Dbamy o zdrowie połączony z finałem konkursu dla dzieci i rodziców Przepis na zdrową potrawę

 

LUTY 2014

BAWIMY SIĘ NA BALU

 •  posługiwanie się nazwami strojów balowych, wywołanie radosnej atmosfery oczekiwania na bal karnawałowy w przedszkolu
 •  rozumienie określenia karnawał, serpentyny
 • udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące treści wysłuchanych utworów literackich
 •   słuchanie innych dzieci w czasie wypowiedzi i spokojne czekanie na swoją kolej
 •  grupowanie elementów według kolorów
 •   doskonalenie liczenia w dostępnym zakresie
 • rozumienie określeń tyle samo, para
 •  ćwiczenie mięśni narządów mowy oraz wykonywanie ćwiczeń oddechowych (zachowywanie prawidłowego toru oddechowego)
 •  rozwijanie sprawności i wytrzymałości fizycznej

DBAM O CZYSTOŚĆ

 • rozumienie, jakie znaczenie dla zdrowia ma  dbanie o higienę
 •  nazywanie czynności wykonywanych przy użyciu przyborów   toaletowych
 • rozumienie określeń: takie same, inne
 •  różnicowanie wielkości: duży, mały
 •  nauka prawidłowego posługiwania się nożyczkami
 • rozpoznawanie i nazywanie odgłosów dochodzących z łazienki( rozwijanie percepcji słuchowej)
 •  doskonalenie sprawności manualnej, zwracanie uwagi na prawidłowy chwyt kredki
 •  rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej i koordynacji ruchowej

WAŻNE DATY

 • 04.02. – W rzeszowskiej izbie –suita pieśni i tańców rzeszowskich (edukacja regionalna)
 • 11.02. – Zebranie z rodzicami
 • 11.02. – Bal karnawałowy

 

STYCZEŃ 2014

DOKARMIAMY PTAKI

 • Rozpoznawanie i nazywanie :wróbla, gołębia, sikorki, wrony
 • Rozumienie dokarmiania ptaków w zimie
 • Poznanie wyglądu i nazwy pokarmu dla ptaków
 • Różnicowanie wielkości : duży –mały
 • Rozumienie określeń: przed, na, nad, pod, obok, w, mniej, więcej
 • Wyodrębnianie z mozaiki geometrycznej figury o określonym kształcie: prostokąt, trójkąt
 • Nabywanie swobody w malowaniu oraz posługiwaniu się klejem

 

MOJA BABCIA I DZIADEK

 • Nazywanie członków rodziny oraz znajomość imion babci i dziadka
 • Rozwijanie uczucia szacunku i przywiązania do dziadków
 • Uczenie życzliwych zachowań wobec bliskich
 • Nabywanie swobody w samodzielnym wypowiadaniu się
 • Rozumienie określeń: obok, na górze, pod, bliżej, dalej
 • Wyodrębnianie z mozaiki geometrycznej figury o określonym kształcie: koło, prostokąt
 • Podejmowanie próby rysowania postaci człowieka

 

URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE

 • Poznanie nazw i przeznaczenia różnych urządzeń elektrycznych oraz zasad ich używania
 • Zaznajomienie z przedmiotami codziennego użytku, ich przeznaczeniem i sposobem użytkowania
 • Doskonalenie liczenia w dostępnym zakresie
 • Manipulowanie figurami geometrycznymi : koło, różnicowanie wielkości (duże-małe)
 • Rozwijanie wyobraźni dziecięcej podczas prac plastycznych
 • Rozwijanie poczucia rytmu oraz sprawności fizycznej

 

WAŻNE DATY:

 • 15.01.- Hej od Krakowa jadą – tańce i piosenki z okolic Krakowa (edukacja regionalna)
 • 27.01. (poniedziałek) – Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka

 

 

GRUDZIEŃ 2013

NADCHODZI ZIMA

 • wiązanie zmian zachodzących w przyrodzie z aktualną porą roku: śnieg, mróz, mroźny wiatr, zamarznięta woda
 • rozumienie konieczności ciepłego ubierania się w zimie oraz poznanie zasad bezpiecznego korzystania z sanek
 • poznanie właściwości śniegu na podstawie przeprowadzonych obserwacji
 • ćwiczenie mięśni narządów mowy na zgłoskach: tup, chrup, śmig, fiku-mik, szu, wiju-wiu, ziu, fiu
 • liczenie w dostępnym zakresie
 • poznanie liczebnika porządkowego – pierwszy
 • rozumienie określenia kula
 • porównywanie liczebności zbiorów poprzez dobieranie elementów w pary
 • doskonalenie orientacji w schemacie własnego ciała
 • nabywanie doświadczenia w malowaniu farbami i lepieniu z plasteliny
 • rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej i zwinności

 

CZEKAMY NA MIKOŁAJA

 • wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich
 • budowanie wypowiedzi zrozumiałych dla otoczenia
 • ćwiczenie mięśni narządów mowy na zgłoskach: ha, ho, he, chi, dzyń
 • próba opisania wyglądu Mikołaja
 • rozwijanie koordynacji ruchowej
 • liczenie w dostępnym zakresie

 

CHOINKA

 • poznanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia
 • poznanie wyglądu choinki i nazwanie, że jest to drzewo iglaste
 • rozumienie znaczenia wody w życiu roślin
 • rozumienie określenia : na, pod, na górze-wysoko, i na dole-nisko
 • robienie ozdób świątecznych
 • słuchanie i wspólne śpiewanie kolęd

Uroczystości grupowe i przedszkolne:
–      
06. XII. – Mikołajki
–    10.XII. –  Hej kolęda ! – obyczaje i tradycje około świąteczne – Boże Narodzenie  (edukacja regionalna)
·     16.XII. – Spotkanie przy choince –Wigilia grupowa z udziałem rodziców
·     17.XII. – Wizyta Świętego Mikołaja

 

 

LISTOPAD 2013

JEST CHŁODNO I DESZCZOWO

 •   dostrzeganie zmian zachodzących w pogodzie późną jesienią, ćwiczenia mięśni narządów mowy na zgłoskach: kap,chlap,tup,chlup
 •    wzbogacanie słownika, ćwiczenie mięśni narządów mowy na zgłoskach: plum, kap, hop, chlap, chlup, rozwijanie sprawności manualnej, utrwalanie nazw kolorów: żółty, czerwony, zielony, brązowy
 •     rozumienie określeń: cicho, głośno, ćwiczenie mięsni narządów mowy na zgłoskach:  kap, stuku, puku, rozwijanie sprawności manualnej   rozumienie określeń: długi, krótki, pierwszy, drugi,
 • utrwalanie koloru zielonego, poznanie określenia tęczowe kolory, nabieranie swobody w posługiwaniu się farbami i pędzlem

PRZYGOTOWANIA ZWIERZĄT DO ZIMY

 •  wdrażanie o uważnego słuchania, poznanie nazw oraz wyglądu jeża, wiewiórki i niedźwiedzia, ćwiczenia ortofoniczne na zgłoskach: tup, cha, hop, myk
 • rozumienie gromadzenia zapasów na zimę przez wiewiórkę, poznanie jej przysmaków(orzechy, żołędzie , szyszki), rozumienie określeń: nad, przed
 • rozwijanie ogólnej sprawności i zwinności
 • poznanie zwyczajów jeża, rozumienie określeń: zimowy sen zwierząt, pod, nad, na, większe, mniejsze, rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i sprawności manualnej
 •   poszerzenie wiadomości przyrodniczych, rozumienie określeń: dziupla, gawra, kopczyk z liści, dobieranie zimowych mieszkań do zwierząt

SPOTKANIA I WYDARZENIA GRUPOWE:

 • Zajęcia z dogoterapii – 07.11.
 • Jesienne zabawy z mamą i tatą – spotkanie integracyjne – 18.11.
 • Edukacja regionalna Trojak i inne tańce śląskie – 18.11.
 • Zebranie z rodzicami – 19.11.

 


 PAŹDZIERNIK 2013

OWOCE

 • Grupowanie owoców według rodzajów, nazywanie gatunków i kolorów owoców, liczenie w zakresie dwóch, rozumienie określeń owoce, część, całość
 • Rozróżnianie i nazywanie koloru czerwonego i zielonego
 • Wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich, poznanie znaczenia jedzenia owoców dla zdrowia
 •  Rozwijanie sprawności manualnej w zabawach plastycznych

WARZYWA

 • Rozróżnianie i nazywanie warzyw
 • Posługiwanie się nazwą koloru zielonego
 • Rozumienie określeń: duża, ciężka, okrągła, zdrowa
 • Poznanie znaczenia jedzenia  warzyw dla zdrowia
 • Rozpoznawanie nazw popularnych warzyw po smaku

DBAMY O ZDROWIE

 • Wdrażanie do słuchania bajek i odpowiadania na pytania dotyczące ich treści
 • Rozumienie konieczności dbania o własne zdrowie, poznanie sposobów dbania o nie: gimnastyka, ruch na świeżym powietrzu, zdrowa dieta, dbanie o czystość
 • Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej i uczenie się ćwiczeń z przyborem

SKARBY JESIENI

 • Wzbogacanie słownika o określenia dotyczące jesieni
 • Liczenie do dwóch i więcej
 • Posługiwanie się nazwą drzewa kasztanowiec, odróżnianie i nazywanie koloru żółtego, nabywanie swobody w posługiwaniu się pędzlem i farbą
 • Posługiwanie się określeniem borowik, utrwalenie koloru brązowego
 • Poznanie wyglądu muchomora, utrwalenie koloru czerwonego i białego
 • Ćwiczenie spostrzegawczości wzrokowej i sprawności manualnej
 • Rozumienie określeń: dzień, noc

……………………………………………………………………………………………………………………………

 • 22.10. – wizyta pszczelarza w przedszkolu
 • 25.10. – Pasowanie na Przedszkolaka
 • Druga połowa października – spotkanie rodziców z psychologiem

 

 

WRZESIEŃ 2013

JESTEM PRZEDSZKOLAKIEM

 • Poznanie nowego otoczenia : kącików tematycznych w sali, łazienki, szatni
 • Przedstawianie się imieniem
 • Nauka zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami i odkładanie ich na wyznaczone miejsce
 • Poznanie zasad bezpiecznej zabawy w sali i w ogrodzie
 • Rozwijanie umiejętności słuchania krótkich tekstów literackich
 • Poznanie w toku zabaw określenia: długi, krótki, duży, mały
 • Rozumienie określeń : na górze, wysoko, nisko, obok
 • Grupowanie elementów według wielkości
 • Nauka ustawiania się w kole i reagowanie na sygnały słowne oraz ustawiania się w pary

BAWIMY SIĘ RAZEM

 • Nauka używania zwrotów grzecznościowych
 • Wdrażanie do przestrzegania reguł zabawy i wykonywania poleceń nauczycielki
 • Rozpoznawanie zabawek poprzez dotyk
 • Wykonywanie ćwiczeń oddechowych, poznanie prawidłowego toru oddychania (wdech nosem – wydech ustami)
 • Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała
 • Uczenie umiejętnego posługiwania się farbą, pędzlem, klejem i plasteliną
 • Rozpoznawanie i nazywanie kolorów : żółty, czerwony, biały, brązowy
 • Liczenie w zakresie dwóch
 •  Nauka poruszania się w kole i w parach
 • ZEBRANIE Z RODZICAMI – 05.09.2013 (czwartek)