Zamierzenia i listy do rodziców

PAŹDZIERNIK

  1. W zdrowym ciele zdrowy duch.

– Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: lekarz.

– Poznanie odpowiedniego ubioru do zmian zachodzących w pogodzie

– Poznanie konieczności spożywania odpowiednich produktów dla zdrowia

– Kształtowanie potrzeby aktywności fizycznej jako źródło dla zdrowia

  1. Jesienią w parku.

– Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku

– Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci

– Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 1

– Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy

– Kształtowanie umiejętności rozróżniania i podawania nazw podstawowych figur geometrycznych

  1. Jesienią w lesie.

– Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w lesie

– Stwarzanie sytuacji umożliwiających wzbogacanie doświadczeń plastycznych

rozwijanie wyobraźni i twórczej inwencji dzieci

– Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich

– Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: aparat, las, mama

  1. Przygotowania do zimy.

– Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głosek a, l, m w wyrazach

– Poznanie sposobów przygotowania się zwierząt do zimy

– Pobudzanie zainteresowań przyrodniczych

– Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na dany temat

– Nauka piosenek i pląsów

– Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

WRZESIEŃ

  • W przedszkolu

Integrowanie się z grupą rówieśniczą.

Poznanie topografii przedszkola.

Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.

Poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.

  • Moja miejscowość

Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego.

Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policja, straż, pogotowie

Poznanie numerów alarmowych do tych instytucji.

  • Ja, ty i środowisko

Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała.

Poznanie zmysłów, jakimi odbieramy otaczający nas świat.

  • Dary jesieni na talerzu

Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią.

Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią w sadzie.

Kształtowanie umiejętności nazywania prac w sadzie, ogródku, na polu jesienią

Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.

Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.

Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych.

Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazu: owoce.

Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski o w wyrazach.

Nauka piosenek i pląsów.