Grupa VII – zielona

    Godziny pracy: 8.00 – 16.45

Nauczycielki:

  • Pani Natalia Milewska
  • Pani Anna Jurczak
  • Pani Agata Kula

Osoby wspomagające:

  • Pani Małgorzata