Grupa IX zerówka – koty

  • Godziny pracy: 8.30 – 15.00

Nauczycielki:

Pani Ewa Tytke
Pani Martyna Jabłonowska – Banaszek (nauczyciel wspomagający)

Osoby wspomagające:

Pani Joanna