Grupa IX zerówka – koty

  • Godziny pracy:

Nauczycielki:

Pani Agnieszka Jakubowska
Pani Katarzyna Owczarek

Osoby wspomagające:

Pani Renata