Grupa IX zerówka – koty

  • Godziny pracy: 8.30 – 15.00

Nauczycielki:

Pani Dorota Waleśkiewicz
Pani Ilona Szkutnik

Osoby wspomagające:

Pani Renata