Grupa V – pomarańczowa

Godziny pracy: 8.00 – 16.30

Nauczycielki:

  • Pani Ilona Szkutnik
  • Pani Dorota Bielecka

 Osoby wspomagające:

  • Pani Małgorzata
  • Pani Joanna