Grupa V pomarańczowa – Jeżyki

Godziny pracy: 8.30 – 16.30

Nauczycielki:

  • Pani Dorota Waleśkiewicz
  • Pani Dorota Bielecka

 Osoby wspomagające:

  • Pani Edyta
  • Pani Kasia