Grupa II żółta

Godziny pracy : 7.00 – 17.00

Nauczycielki:

Pani Aleksandra Siemieniak
Pani Marzanna Stańczuk

Osoby wspomagające:
Pani Asia
Pani Małgosia