Grupa II żółta – Tygryski

Godziny pracy : 8.30 – 16.00

Nauczycielki:

Pani Ewa Tytke
Pani Beata Koszlaga

Osoby wspomagające:
Pani Asia
Pani Ania