Grupa II żółta

Godziny pracy : 8.30 – 16.30

Nauczycielki:

Pani Justyna Wierzchowska
Pani Beata Koszlaga
Pani Martyna Jabłonowska – Banaszek

Osoby wspomagające:
Pani Bożena
Pani Renata