Grupa I – czerwona

„Jeżyki”

Godziny pracy :

Nauczycielki:

  • Pani Beata Koszlaga
  • Pani Justyna Wierzchowska

 Osoby wspomagające:

  • Pani Dorota
  • Pani Ilona