Gimnastyka

Celem gimnastyki korekcyjnej są :

  • działania profilaktyczne
  • eliminowanie wad postawy
  • kształtowanie nawyku prawidłowej postawy
  • zapewnienie wszechstronnego rozwoju fizycznego i zdrowej zabawy

Zabawy i ćwiczenia korekcyjne, które przygotowuję dla dzieci są dostosowane do ich wieku, potrzeb i możliwości psychoruchowych. Uwzględniają zasadę stopniowania trudności, różnorodność przyborów i przyrządów oraz metod i form ćwiczeń. Zajęcia mają zawsze zorganizowaną aktywność ruchową  i odbywają się w miłej, radosnej i przyjaznej atmosferze.

Cele gimnastyki korekcyjnej realizuję poprzez następujące zadnia:

  • wyrobienie u dzieci nawyku prawidłowej postawy
  • wzmacnianie mięśni posturalnych odpowiedzialnych za prawidłową postawę
  • profilaktykę, głównie płaskostopia poprzez wzmacnianie mięśni podeszwowych stopy
  • podkreślanie osiągnięć i postępów dzieci

Agnieszka Jakubowska