DYŻUR WAKACYJNY

Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjny w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane, jest wniesienie opłaty za wyżywienie w czasie dyżuru, w terminie 21 dni od dnia udostępnienia listy zakwalifikowanych. Opłatę w wysokości 120 zł należy wpłacić na rachunek bankowy: 85 1030 1508 0000 0005 5063 7081. W treści przelewu należy wpisać: „opłata za żywienie na dyżurze wakacyjnym – imię i nazwisko dziecka”