DANE TELEADRESOWE

e-mail                   : 305przedszkole@wp.pl; 
                               : p305@edu.um.warszawa.pl
POCZTA e-PUAP :
https://epuap.gov.pl/
BIP                         : https://przedszkole305.bip.um.warszawa.pl/

Dyrektor               : Beata Koszlaga     beatakoszlaga@op.pl         tel. 797 318 625
V-ce Dyrektor      : Dorota Bielecka   doti.bielecka@gmail.com   tel. 723 244 848

Inspektor Ochrony Danych:   Krzysztof Piłatowicz – kpilatowicz.iod@dbfomokotow.pl

ZGŁASZANIE NIEOBECNOŚCI DZIECI W PRZEDSZKOLU
codziennie do godz. 9.00

Grupa 1  grupa1.305@wp.pl
Grupa 2  grupa2.305@wp.pl
Grupa 3  grupa3.305@wp.pl
Grupa 4  grupa4.305@wp.pl
Grupa 5  grupa5.305@wp.pl
Grupa 6  grupa6.305@wp.pl
Grupa 7  grupa7.305@wp.pl
Grupa 8  grupa8.305@wp.pl
Grupa 9  grupa9.305@wp.pl