Archiwum kategorii: Bez kategorii

POLICZMY SIĘ DLA POLSKI!

Szanowni Państwo!

Od 1 kwietnia trwa największe i najważniejsze badanie polskiego społeczeństwa, czyli Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021). Spis jest obowiązkowy dla każdej osoby mieszkającej w Polsce. W imieniu dzieci spisu dokonują rodzice lub opiekunowie prawni.

Wyniki NSP 2021 posłużą do planowania działań w najważniejszych dla społeczeństwa obszarach, takich jak: rodzina, szkolnictwo, rynek pracy, mieszkania, emerytury i wiele innych. Od kompletności i jakości danych będą zatem w dużej mierze zależeć losy naszego kraju, województwa, powiatu i gminy do czasu następnego spisu powszechnego, czyli co najmniej przez najbliższe 10 lat.

Samospis internetowy to podstawowa i obowiązkowa metoda spisowa. Jest też najbardziej przyjazna i bezpieczna – możemy się spisać w domu w dogodnym dla siebie terminie i nie musimy kontaktować się z rachmistrzem.

https://spis.gov.pl/

Osoby, które nie mają w domu komputera i Internetu, mogą zgłosić się do urzędu dzielnicy i skorzystać z punktu do samospisu internetowego. Na Mokotowie, stanowisko do samospisu internetowego, udostępnione zainteresowanym mieszkańcom, jest usytuowane w głównym budynku urzędu, przy ul. Rakowieckiej 25/27, na parterze w sali obsługi „A” (tuż przy wejściu od ul. Wiśniowej).

Jeżeli z ważnych powodów nie spisaliśmy się przez Internet, musimy spodziewać się telefonu lub nawet wizyty rachmistrza.

Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, na zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych.

Infolinia spisowa: 22 279 99 99

Nasza kadra świeci dziś na niebiesko „bo każdy z nas jest inny a zarazem wyjątkowy” 2 kwietnia jak co roku obchodzimy

REKRUTACJA

W dniach 02.03.2021r godz.13.00 – 18.03.2021r godz. 20.00:00 trwa rejestracja w systemie rekrutacyjnym wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola. Wnioski z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów można przekazać za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji po podpisaniu profilem zaufanym lub w formie papierowej.

Wnioski w formie papierowej z dokumentami poświadczającymi spełnianie kryteriów należy składać do przedszkola do dn. 19.03.2021r do godz. 16.00. Z uwagi na trwającą pandemię dokumenty należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy placówki w zamkniętej kopercie do skrzynki znajdującej się w holu przedszkola.

Pełne informacje odnośnie rekrutacji na stronie Biura Edukacji:

http://edukacja.warszawa.pl/

Konkurs

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z „Wierszami do poduszki” autorstwa Rodziców naszych przedszkolaków.

Autorom gratulujemy wyjątkowych talentów literackich!

Do przedszkola wpłynęło 10 pięknych wierszy konkursowych.

Wszyscy autorzy zostali uhonorowani dyplomami i książeczką – zbiorem kolęd.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy!

p. Kasia i p. Justyna – organizatorki konkursu

Szanowni Rodzice

Serdecznie dziękujemy za dotychczas przekazane środki z 1% podatku. Zebrana kwota nie pozwala jeszcze na realizację edukacyjnej ścieżki rowerowej. W kolejnym roku podatkowym również liczymy na Państwa :). Poniżej screen z naszego konta w Fundacji Młodzi Młodym.

WSPARCIE DLA MOKOTOWSKICH SENIORÓW

Jesteś osobą starszą lub narażoną na rozwinięcie ciężkiej postaci koronawirusa? Znasz kogoś, kto nie powinien opuszczać domu i potrzebuje wsparcia?

Þ  Zgłoś się do Dzielnicowego Zespołu ,,Warszawa Wspiera’’ działającego przy Urzędzie Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy.

Dzielnicowy Zespół Wsparcia zorganizuje pomoc przy:

– zrobieniu podstawowych zakupów m.in. spożywczych, artykułów higienicznych, leków oraz karmy dla zwierząt;

– wyniesieniu śmieci .

W wykonaniu tych codziennych czynności pomogą wolontariusze.       

Osoby zgłaszające telefonicznie swoje potrzeby będą kojarzone z wolontariuszami, których zadaniem będzie raz w tygodniu dokonanie zakupów i wyrzucenie śmieci. Ochotnicy zostaną wyposażeni przez Urząd Dzielnicy w środki ochrony osobistej – maski, rękawice i płyny dezynfekujące. Dostaną również identyfikator, precyzyjną instrukcję postępowania oraz wsparcie dyżurujących pracowników Urzędu.

Wsparciem nie są objęte osoby, które znajdują  się  w kwarantannie.

Zapraszamy do kontaktu:

tel. 22 443 67 71 lub e-mailem:  mokotow.wsparcie@um.warszawa.pl

Zgłoszenia  przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00!

Konkurs „Drzewo”

UWAGA DZIECI! UWAGA RODZICE!

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie, którego tematem jest praca przestrzenna pt. ,,DRZEWO”.

Cele konkursu:

  • Rozbudzenie ciekawości tematyką przyrodniczą
  • Pobudzenie dziecięcej wyobraźni oraz pomysłowości
  • Promowanie rodzinnego spędzania czasu wolnego

Regulamin konkursu:

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3-6 lat, uczęszczających do Przedszkola Nr 305 oraz ich rodziców.

2. Praca powinna przedstawiać dowolne drzewo, w dowolnej porze roku.

Praca powinna być przestrzenna i mierzyć od 40 do 80cm wysokości.

Na drzewie należy umieścić metryczkę zawierającą następujące informacje: imię i nazwisko oraz wiek dziecka i nazwę grupy do której uczęszcza.

3. Ocenie podlegać będą: pomysłowość, walory estetyczne, różnorodność technik i materiałów.

4. Prace należy składać do 06.11.2020r. do nauczycielek do  grupy IX KOTY

5. Oceny prac dokona jury dnia 10.11.2020r., które przyzna I, II i III miejsce oraz wyróżnienia. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody.

6. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 13.11.2020r.

7. Prace zaprezentowane zostaną na wystawie w szatni i będą dekorowały nasze przedszkole.

ŻYCZYMY MIŁEJ ZABAWY!