“Brzdące w re@lu”

Szanowni Rodzice nasze przedszkole przystąpiło do realizacji projektu profilaktycznego „Brzdące w re@lu” realizowanego w ramach dofinansowania Ministra Zdrowia.

Projekt jest odpowiedzią na nowe zagrożenia cywilizacyjne, na jakie obecnie narażone są nasze Dzieci już od najmłodszych lat – uzależnienia behawioralne, czyli uzależnienia od czynności tj. np. gier komputerowych, Internetu, korzystania z tabletów itp.
Ważną częścią Projektu jest również edukacja Rodziców w tym zakresie, bo to przecież my Rodzice w pierwszych (najważniejszych!) latach życia modelujemy zachowania swoich Pociech.

Odbiorcami działań są dzieci przedszkolne (grupy 4-6 – latków), uczniowie klas I – III Szkoły Podstawowej oraz Rodzice (podkreślając, że kształtowanie zachowań dzieci w tym przedziale wiekowym jest silnie związane z oddziaływaniem wychowawczym dorosłych).

Projekt składa się ze spotkań z dziećmi oraz warsztatów dla Rodziców.

Zajęcia z Dziećmi to:

przede wszystkim zabawa z wykorzystaniem bajek terapeutycznych, elementów zabaw fundamentalnych i różnych aktywności plastycznych. Podczas spotkań Dzieciom towarzyszy Tygrysek Brysio, który zaprasza do aktywności wspierających rozwój społeczny u najmłodszych, jednocześnie zachęcając do innego spędzania czasu, niż przed monitorem. Cykl spotkań kończy się wykonaniem wspólnego kolażu. Tematy spotkań z dziećmi to: W świecie emocji; Kiedy się złoszczę….; Mój czas – moja zabawa; Jestem re@lnie; Zróbmy coś razem. Zajęcia z dziećmi odbędą się 30 stycznia, 3, 4, 5 i 7 lutego.

Warsztaty dla Rodziców to:

spotkanie, podczas którego Rodzice poznają wpływ niewłaściwego korzystania z urządzeń takich jak smartfon, tablet, laptop przez najmłodszych oraz wpływ tych urządzeń na rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny dzieci.  Poznają także różne sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych wychowawczo. Mamy nadzieję, że warsztaty będą okazją do wzmocnienia rodzicielskich kompetencji, rozmowy o radzeniu sobie z emocjami własnymi i Dzieci, a także inspiracją w zakresie budowania konstruktywnej komunikacji.

Warsztaty odbędą się 24 lutego, godz. 17.00 – 18.30