AKCJE CHARYTATYWNE

Drodzy Rodzice!

Gorąco zapraszamy do wspierania akcji charytatywnych organizowanych na terenie naszego przedszkola: Psia Gwiazdka, Góra Grosza. Uczestnictwo w nich jest przykładem wartościowych postaw wobec innych, uczy wrażliwości i empatii.