W dniu  10.10 dzieci z grup I-IV wezma udział w warsztatach „Dokąd tupta nocą jeż?”