12 stycznia nasze Przedszkole odwiedził teatr Falco show z przedstawieniem
“szopka kukiełkowa”.