Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Przedszkolu 305 ul. Stefana Bryły 8  w Warszawie jest: Dyrektor Beata Koszlaga. 2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Przedszkolu 305 jest Pan Sławomir Duda    tel. 723 243 678 email  sduda.iod@dbfomokotow.pl 3) Administrator danych osobowych – Dyrektor Beata koszlaga - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie Pełnomocnictwa GP-OR. 0052.1532.2014 z dnia 25.06.2014 wydanego przez Prezydent m. st. Warszawy. 4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach:
  1. a) wymiany i przekazywania informacji
5) W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy placówki. 6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat po opuszczeniu placówki przez dziecko. 7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa, 8) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1  Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie , bez wpływu na zgodność  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Przedszkolu nr 305 przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny. 11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Szanowni Państwo

Nie udało się znaleźć firmy, która poprowadziłaby jutro bal.  W związku z tym  oficjalne otwarcie przedszkola dla rodziców i dzieci zrobimy we wrześniu. Ponieważ nie ma w tym roku pożegnań straszaków ani oficjalnych zakończeń roku życzę Państwu pięknego lata, udanych słonecznych urlopów oraz  odpoczynku. Tego samego życzę również swojemu personelowi. Rok 2018/2019 to będzie dla nas  dużym wyzwaniem. Pozdrawiam. Beata Koszlaga - dyrektor przedszkola

UWAGA !!!

Informujemy, że od 18 czerwca 2018 r. przedszkole funkcjonuje w budynku przy ulicy Stefana Bryły 8

Uwaga !!!

U W A G A !!! W związku z planowaną przeprowadzką 1 czerwca 2018 r. przedszkole nieczynne. Dzień do odpracowania.

DYŻUR WAKACYJNY

Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjny w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane, jest wniesienie opłaty za wyżywienie w czasie dyżuru, w terminie 21 dni od dnia udostępnienia listy zakwalifikowanych. Opłatę w wysokości 120 zł należy wpłacić na rachunek bankowy: 85 1030 1508 0000 0005 5063 7081. W treści przelewu należy wpisać: „opłata za żywienie na dyżurze wakacyjnym – imię i nazwisko dziecka”

UWAGA! UWAGA ! UWAGA !

Szanowni Państwo !!! Z przykrością informuję, że muszę przełożyć planowany na 26 maja  Bal na otwarcie przedszkola. Planowany nowy termin to 22 czerwca godz. 16.00. Wszystkie ustalenia odnośnie przeprowadzki podam w momencie, kiedy odbiorę klucze do przedszkola.  Prawdopodobnie ruszymy 18 czerwca. dyr. Beata Koszlaga

Opłata za dyżur wakacyjny

Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjne w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane, jest wniesienie opłaty za wyżywienie w czasie dyżuru, w terminie 21 dni od dnia udostępnienia listy zakwalifikowanych. Opłatę w wysokości 120 zł należy wpłacić na rachunek bankowy: 85 1030 1508 0000 0005 5063 7081. W treści przelewu należy wpisać: „opłata za żywienie na dyżurze wakacyjnym – imię i nazwisko dziecka”